נשיא ההתאחדות בכנסת: "הבאת חברות זרות תביא בראש ובראשונה לפגיעה בעסקים קטנים ובינוניים ולפיטורי עשרות אלפי עובדים"
20/07/2016
בדיון בוועדת הכלכלה על תוכנית הממשלה להביא לישראל חברות בנייה זרות, אמרה ממלאת מקום יו"ר הוועדה, ח"כ איילת נחמיאס ורבין: "לא השתכנעתי כי יש מי שיוכל לפקח על חברות זרות בענף הבנייה"...
מנכ"ל ההתאחדות: "מצפים כי הגדלת היצע האשראי הזמין לבנקים תוביל להקטנת עלויות המימון בפרויקטים"
27/07/2016
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, עו"ד אליאב בן שמעון בתגובה על טיוטת התוכנית שפרסם בנק ישראל, לפיה האשראי הבנקאי שיבוטח על ידי חברות ביטוח מחו"ל לא ייכלל במסגרת סך האשראי הענפי שאותו ניתן ...