נשיא ההתאחדות הציג בכנס אילת רשימה של הישגים שרשמה השנה ההתאחדות בוני הארץ עבור חברים בכל אגפיה
05/06/2017
בין השאר מדובר בהישגים שיאשפרו וודאות בתחומי ההתחדשות העירונית ומכרזי מחיר למשתכן, הסדרת נושא מוסר התשלומים, קיצור הליכי הכשרת מנהלי עבודה ריווח סיווגים קבלניים ועוד...
מנכ"ל ההתאחדות על תמהיל תוכנית מחיר למשתכן: "הזדמנות להבטיח השקעה נרחבת בבנייה ירוקה בהיקף נרחב ביותר"
19/06/2017
המועצה לבנייה ירוקה והתאחדות בוני הארץ פנו במכתב לשר האוצר משה כחלון, בדרישה להגדיל את מספר הדירות שיימכרו בשוק החופשי בתוכנית מחיר למשתכן, על מנת לאפשר שילוב של בנייה ירוקה בפרויק...