הסגל המקצועי

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

לשכת הנשיא והמנהל הכללי

03-5165973 

03-5671201-2

עו"ד אליאב בן שמעון, מנהל כללי

liat@acb.org.il

1533-5165973

03-5671202

        ליאת אזולאי, מנהלת הלשכה

rina@acb.org.il

1533-5165973

03-5671201

רינה פרטוש, עוזרת למנהלת הלשכה

03-5671206

רחל מזמר טוב, אחראית מטבח

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף יזמות ובניה 

amir@acb.org.il

03-5165945

03-5671220

עו"ד אמיר הלר, משנה למנכ"ל ומנהל האגף

gal@acb.org.il

03-5165945

03-5671221

גל סורוקה, מזכירת האגף

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף תשתיות ובניה חוזית

Gera@acb.org.il

03-5671227

03-5671219

גרא קאושנסקי, סמנכ"ל ומנהל האגף

kobi@ acb.org.il

03-5671227

03-5671208

עו"ד קובי פלקסר, אגף תשתיות ובניה חוזית

bella@acb.org.il

03-5671227

03-5671225

בלה גלבוע, מזכירת האגף

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף טכני

hilu@acb.org.il

03-5671218

03-5671215

אינג' נתן חילו, מנהל האגף ומרכז לשכת המידע

Hamutal@acb.org.il

03-5671218

03-5671216

חמוטל בן יעקב, מהנדסת אזרחית

eti@acb.org.il

03-5671218

03-5671216

אתי סופר , מזכירת האגף ולשכת המידע

03-5671218

03-5671209

לשכת מידע

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף כספים וכלכלה

eli@acb.org.il

03-5165962

03-5671210

רו"ח אורנשטיין אלי,  סמנכ"ל ומנהל אגף כספים וכלכלה

ziv@acb.org.il

 03-5671228

זיו לזר, מנהל המחלקה הכלכלית

shimon@acb.org.il

077-5671235

03-5671229

שמעון סיידוף, גיוס חברים

veredp@acb.org.il

 03-5165962

03-5671211

ורד בלוך, מ. אדמניסטרטיבת, רכזת דט"א ומזכירת האגף

irena@acb.org.il

5168552153-3

03-5671213

אירנה זברקו,  מנהלת חשבונות ראשית

hanas@acb.org.il

5168552153-3

03-5671214

חנה שהרבני-שהם, מרכזת תקציב, שכר ומנהלת חשבונות

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

האגף לפרסום ושיווק

joel@acb.org.il

03-5671207

03-5671217

ז'ואל טל, מנהלת האגף ומרכזת בוררויות

einav@acb.org.il

03-5671207

03-5671205

עינב סנד , מזכירת האגף

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף דוברות וקשר עם הקבלן

shayp@acb.org.il

1533-5165936

03-5671223

שי פאוזנר, סמנכ"ל ומנהל האגף

keren@acb.org.il

077-5671234

077-5671245

קרן מיכלין, דוברות ויח"צ

rina@acb.org.il

1533-5165936

03-5671226

רינה פרטוש, מזכירת האגף

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

אגף כח אדם ויחסי עבודה (ה.ק.ב)

ltzikg@acb.org.il

077-5671243

077-5671248

יצחק גורביץ, מנהל האגף

dan@acb.org.il

077-5671243

077-5671246

עו"ד דן לוטן

Daria@acb.org.il

077-5671243

077-5671247

דריה רויזמן, מזכירת האגף

דוא"ל

פקסמיליה

טלפון ישיר

התאחדות קבלני השיפוצים

Natalie.w@013net.net

077-4501005

0772005925

1700700426

03-5671224

עו"ד נטלי שמעון וינשטין, מנהלת ויועצת משפטית

gvia@013.net,net

shiputz@barak.net.il

מגי משה – קשרי לקוחות

קשרי לקוחותקדם ליאור –