פורום תמא 38

פורום תמא 38: גיא ששון

ברוכים הבאים לפורום תמ"א 38

על מנהל הפורום גיא ששון:

יזם נדל"ן, ממובילי ענף תמ"א 38 ודור שלישי למשפחת קבלנים הלוקח חלק פעיל בוועדת תמ"א 38 של התאחדות בוני הארץ ומשמש כיו"ר הוועדה המוניציפאלית של ארגון הקבלנים מחוז דן. ששון נחשב כפורץ דרך בתחום המימון הבנקאי לפרויקטים של תמ"א 38. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, עם התמחות במימון מ university of Michigan, ארה"ב, בוגר תואר שניMBA  עם התמחות בנדל"ן מאוניברסיטת חיפה ובעל תעודת שמאי מקרקעין מוסמך מטעם משרד המשפטים ומועצת שמאי מקרקעין. בנוסף, ששון עוסק בהוראה והרצאות פרקטיות בתחום התמ"א 38 בקורס של התאחדות בוני הארץ, במרכז פישמן לנדל"ן של האוניברסיטה העברית, מרכז vcell ועוד.

בשנת 2007 הקים ששון את חברת ישראמיש השקעות בע"מ, חברה שחרטה על דגלה את המצוינות בבנייה וטיפול בעסקאות תמ"א מורכבות. פעילותה בתחום הנדל"ן למגורים עוסקת בשלושה ענפים מרכזיים: פרויקטים יזמיים, תמ"א 38 ותמ"א 38/2. 


* אין בתשובות הניתנות בפורום להחליף ייעוץ פרטני מקצועי או משפטי.

בשליחת הודעה/תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:

חל איסור פרסם באתר/פורום הודעות/תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני, מאיימות, גזעניות, פוגעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני. האחריות הבלעדית לתוכן ההודעה/התגובה הינה של כותבה. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב הודעה/התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות/תגובות שפורסמו ו/או לא לפרסם הודעות/תגובות על-פי שיקול דעתה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר. בכל מקרה של פרסום פוגע כאמור לעיל, גולשי האתר רשאים לפנות למנהל הפורום בבקשה להסירו.

 

07/03/2017 02:55:00
שלום קניתי דירה מיזם תמא. במהלך הבנייה החליט היזם שהוא משנה תתוכנית ובונה בקומה 7 האחרונה 2 דירות פנטהוז במקום 2 דירות דופלקס שיוצאת מקומה 6. הדיריים הקימים הגשו לעירייה התנגדות לאחר סיום הבניה ולפני קבלת טופס איכלוס. העיריה עשתה וועדה וקבעה שאיינה מקבלת את שינוי היזם בגלל רוב מוחלט של המתנגדים מה יהיה מעכשיו. ומה הזכויות שלי והאם העירייה תשנה את דעתה בעתיד ועם לא אז מה קורה במצב כזה. והאם אני זכאי עפי חוק לצאת מהעיסקה בגלל חריגות בנייה של הקבלן?
הוסף תגובה
15/03/2017 15:58:00
שלום רועי, השאלות שאתה שאלת מורכבות ותלויות בהרבה משתנים שלא כולם מופיעים בפנייתך. אני מניח שאתם הדיירים מיוצגים במסגרת הסכם התמ"א על-ידי עו"ד מטעמכם. שאלות אלה ואחרות נכון להפנות אליו, לאור העובדה שהוא מכיר את ההסכם בינכם לבין היזם, הוא מכיר את המצב התכנוני הקיים במבנה ואת האישורים שנתנה העירייה ועוד.
הוסף תגובה
27/02/2017 14:01:00
שלום, מתי להערכתך יאושר תיקון 4 לתמא 38 ? תודה
הוסף תגובה
תמא 38 תיקון 4 גיא ששון מנהל הפורום
15/03/2017 15:59:00
שלום רון, אין לנו הערכה מושכלת לגבי מועד אישור תיקון 4, מה גם שעדיין לא התקבלה החלטת המועצה הארצית לגבי התיקון.
הוסף תגובה
25/02/2017 14:10:00
קניתי דירה בחולון 4 חד ומוגץעד המסירה חלף. ידוע לי שאני צריך להמתין 60 יום נוספים עבור השכירות שהקבלן צריך לשם. כעבור זמן זה מה עלי לעשות? ועם הקבלן לא ירצה ללת תכסף? ומה השיכלול שהוא יהיה חייב לתת לי? וממתי הוא חייב לשלם כשיחלפו 60 יום נוספים ממועד המסירה בחוזה? הוא צריך לשלם רטרו? וכמה?
הוסף תגובה
איחור מסירה גיא ששון מנהל הפורום
15/03/2017 16:00:00
שלום רועי, ככלל, סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 מסדיר את סוגיית פיצוי בשל איחור במסירה. לנוחיותך להלן הסעיף מהחוק. יחד עם זאת, אופן יישום החוק לגביך מאד תלוי במאפיינים שונים שקשורים לחוזה עימך. לאור האמור, קשה מראש להסביר לך באילו מקרים ואיך ולמה וכמה יהיה מוכר הדירה חייב אם בכלל להביא לך. 5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה: (1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד; (2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך. (ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים. (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.
הוסף תגובה
18/02/2017 13:18:00
שלום רב, בבניין שלי מתבצע עבודות תמ"א כ8 חודשים, והיו המון חילופי קבלנים בזמן הזה וניכר כי רמתם המקצועית רק יורדת. נקודה אחת שמטרידה אותי מאוד זה בניה על גג הבנין-ישנו תקן 412 שמגדיר עומסים בצורה דיי מסודרת. אתמול יצא לי להיות על הגג וראיתי שאת הקומה החדשה בונים ישירות על הגג,ממש חדרים חדרים,והיכן שעדיין לא בנו חדרים ישנם קדיחות של חורים ישירות על הגג הישן ובהם הוכנסו ברזלים ואופן סידורם כשל חדרים. האם מותר לבנות ישירות על הגג הישן ? תודה
הוסף תגובה
26/02/2017 13:31:00
שלום, מבלי להתייחס לחילופי הקבלנים, אומר שישנם מצבים בהם קובע הקונסטרוקטור לבנות את הקומה מעל הגג הישן, כאשר ישנו זיוון וקישור בין הישן לחדש. בד"כ זה נעשה כאשר הקונסטרוקטור מביא בחשבון שהתקרה הקיימת מסוגלת לשאת עומסים של החלק החדש. אינני יודע ספציפית לגבי הבניין שלכם. למען הסדר הטוב והשקט הנפשי, אמליץ לך לדרוש פגישה עם הקונסטרוקטור האחראי, היזם, הקבלן המבצע ומנהל העבודה להציף את השאלה ולקבל תשובות. כמובן שתשובות אילו חייבות להיות מגובות בפרוטוקול מתאים וחתום.
הוסף תגובה
18/01/2017 13:37:00
שלום, בבעלותי דירה בבניין שנמצא בתהליך לקראת תמ"א 38/2 - יש הסכמה של כל הדיירים, נחתם ההסכם והוגשה בקשה להיתר בניה (השלב הבא יהיה דיון בהתנגדויות). אני מעוניין למכור את הדירה שלי כבר עכשיו. האם לאור השלב בו נמצא הפרויקט, יהיה סביר לבקש תוספת למחיר השוק של הדירה? ואם כן מה סדר הגודל של התוספת? להערכתי בסוף הפרויקט ערך הדירה יעלה בכמיליון ש"ח.
הוסף תגובה
30/01/2017 09:54:00
דן שלום, במהלך תמחור דירה נלקחים בחשבון פרמטרים רבים המגולמים בערך הדירה ובכלל זה התוכניות החלות והבקשות להיתר שהוגשו. הערכת שווי הנכס באופן המדויק ביותר הלוקח בחשבון את כל הנתונים אותם ציינת ועוד, ולכן נכון שתעשה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך מטעמך.
הוסף תגובה
16/01/2017 09:05:00
מה צריך להיות סכום ערבות ביצוע לפרויקט תמא 38 (הרחבה): 56 דירות קיימות (2 בניינים) בתל אביב, תוספת 30 מ"ר לדירה, 12 דירות יזם על הגג, הוספת חניה תת קרקעית, מעלית, חיזוק הבניין, שיפוץ הלובי, חדר המדרגות, המעטפת. שווי נוכחי של דירה (80 מ"ר) כ-3.7 מליון ש"ח
הוסף תגובה
30/01/2017 09:55:00
שושנה שלום, מבלי להיכנס לחישובים ולנתונים שהצגת, הרי שגובה ערבות הביצוע משתנה מפרויקט לפרויקט והיא פרי מו"מ בין הדיירים לבין היזם.
הוסף תגובה
התנגדות שלומי
15/01/2017 00:05:00
קניתי דירה בפרוייקט בחולון שמתבצעות עבודות כבר שנה וחצי לאחרונה נתגלה לי שהדיריים הישנים הגישו התנגות בעירייה על כך שהיזם לא יוכל לבנות 2 דירות בקומה האחרונה. הבניין כרגע בבנייה במקור היה צריך להיות לפי דברהם דופלקס שעולה מהקומה ה6 חצי קומה ל7. ובפועל נבנו 2 דירות בקומה האחרונה מה ההשלכות של זה? והאם הפרויקט יקבל ככה איכלוס בסוף?
הוסף תגובה
התנגדות גיא ששון מנהל הפורום
30/01/2017 09:57:00
שלומי שלום, משאלתך משתמע שהדירה אותה רכשת אינה ממוקמת בקומות עליהן אתה שואל. כך או כך, לקבלן מותר לבנות אך ורק לפני היתר הבניה שניתן לו ובהתאם לתוכניות החלות במקום. את ההיתר ניתן למצוא (בחלק מהרשויות) באתר האינטרנט של העירייה, אולם בכל מקרה ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בעיר ולבקש לראות את ההיתר בניה שניתן בבניין האמור. בנוסף, ייתכן כי היזם פנה לוועדה המקומית בבקשה לקבלת "הקלה" של דירות נוספות - זהו הליך תכנוני שהוועדה יכולה לאשר או לא לאשר דירות אלה, וכחלק מהליך הבחינה של הבקשה – רשאים גורמים שונים להגיש התנגדויות. ההחלטה בסוף נתונה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
הוסף תגובה
12/01/2017 23:58:00
שלום, אני וגרושתי נקבל 2 דירות בשטח כולל 122 מ´. בהסכם גירושין - דירת 4 ח´ לה. 2 ח´ לי. אין הסכמה לגבי חלוקת המטרים גישור לא הצליח מה עושים ? תודה, ליאור 2 דירות תמ"א לי ולגרושתי. אין הסכמה לגבי המטראז´
הוסף תגובה
30/01/2017 09:57:00
ליאור שלום, לצערי אנחנו לא הכתובת לפנייתך
הוסף תגובה
07/12/2016 20:10:00
שלום ברשותי חתימות של כל דיירי הבניין לביצוע תמא 38, בקיצור- כול הדיירים מסכימים ורוצים להתחיל בתהליך בהקדם. האם מותר למכור את החתימות לקבלן מבצע? תודה
הוסף תגובה
22/12/2016 11:50:00
שלום אסף, לא ברור מה מעמדך מול הדיירים ולא ברור אילו חתימות יש ברשותך, בכל מקרה, ככלל, אם הדיירים אפשרו לך את זה, אזי ייתכן שניתן "למכור" את החתימות, אולם יש לשים לב לכל סוגיות המיסים שקשורות לכך ולהקפיד על הסכמת הדיירים.
הוסף תגובה
07/12/2016 14:26:00
שלום רב, בבניין שלנו 5 דיירים שמעוניינים לצאת לתמ״א 38/2 (פינוי בינוי). הוסכם שכל דירה תקבל 25 מטרים בנוסף לשטח הקיים בדירה. בהסכם דיירים היסטורי שנחתם הוסכם כי ל-3 הדירות העליונות תהיה זכות לבנות על הגג, ושתי הדירות התחתונות יורשו להשתמש בחצרות הבניין. בהסכם הוגדר כי: דירות הגג זכאיות לעשות שימוש בגג (כל דירה בגג שמעליה) וכשיתאפשר רישום בית משותף יוצמדו חלקים אלה לדירות. דירה אחת ניצלה את הזכות ובנתה על הגג שלה. כעת טוענות שתי הדירות שלא ניצלו את זכות הבנייה שמגיע להן ״משהו״ (מטרים נוספים) כפיצוי. האם הן צודקות? איך מחשבים זכויות כאלה? והאם יגיע גם פיצוי לשתי הדירות שמשתמשות בגינה? תודה רבה
הוסף תגובה
22/12/2016 11:49:00
שלום ליאת, הסוגיות שאת מעלה הינן משפטיות בעיקר מתחום חוק החוזים ודיני המקרקעין, ולכן מומלץ לכם להתייעץ עם עו"ד שיבחן את כל ההסכמים שנעשו בנושא ואת הזכויות שנוצלו או לא נוצלו וכיצד הן נוצלו.
הוסף תגובה
20/11/2016 08:48:00
שלום האם במסגרת תמא 38 מחזקים את התקרה של הקומה הראשונה והשניה בבנין של 3 קומות? אם לא מדוע שלא יפגעו בעת רעידת אדמה?
הוסף תגובה
13/11/2016 15:56:00
שלום גיא אנחנו בקשר עם קבלן לביצוע תמ"א 38 . אני גר בקומה שניה מתוך 3 קומות ( בית מעל 50 שנה ) ולשאלתי מה שווה כל הפרויקט הזה אם לא מתבצע חיזוק של התקרה בביתי ? קיבלתי תשובה מתחמקת . אנא חוות דעתך במקרה של רעידת אדמה , כיצד תעמוד התקרה בזעזוע כשבפועל אף אחד לא חיזק אותה . בברכה יוני
הוסף תגובה
חיזוק תקרות גיא ששון מנהל הפורום
04/12/2016 12:16:00
שלום יוני, הבניין בסופו של יום צריך לעמוד בתקן 413 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. לאור האמור, נדרש אישור של קונסטרוקטור שהמבנה, הן בתכנון והן בביצוע, עומד בדרישות התקן. ככל שיש לדיירים מפקח מטעמכם לעניין הבניה, הרי שאתה יכול לבקש ממנו הסברים הנדסיים וכן שיבקש מהקונסטרוקטור את התכניות.
הוסף תגובה
12/11/2016 14:00:00
חוות דעת על הפרוייקט ואיכותו?
הוסף תגובה
04/12/2016 12:17:00
שלום אלי, איננו נותנים חו"ד על יזמים.
הוסף תגובה
08/11/2016 15:29:00
שלום רב, אם אני בעל קרקע (פרטי) ועושה לבד תהליך של תמ"א 38 בהריסה ובניה מחדש. האם כשאני מוכר דירות אני צריך לשלם עליהם מע"מ?
הוסף תגובה
מע"מ על תמ"א 38 גיא ששון מנהל הפורום
04/12/2016 12:19:00
שלום מיקי, בסוגיות מיסוי רצוי להתייעץ עם מומחה מיסוי, אולם ככלל, מבלי כמובן שהתשובה תהווה ייעוץ מיסויי, כאשר יש מכירת דירות והדבר מהווה עסק, העסקה חייבת בתשלום מסים לרבות מע"מ (על-ידי הרוכש).
הוסף תגובה
06/11/2016 15:14:00
שלום יש לי דירה בבניין שמיועד לתמ"א 38 הסטטוס כרגע בשלב של הפקת היתר בנייה ( רשום באתר העייריה ) ברצוני לדעת סדר גודל של זמן מתי יעלו על הקרקע ויתחילו לעבוד ו האם יש עוד שלבים בדרך
הוסף תגובה
04/12/2016 12:20:00
מדובר בשלב מתקדם מאד לקראת תחילת יציאה לדרך של הפרויקט. לגבי לוחות זמנים, הרי שיש לבדוק מול היזם ומול מה שנכתב בהסכמים בינכם.
הוסף תגובה
05/11/2016 12:19:00
מתעניין לגבי הפרוייקט בהופיין 7 על היזם. על הטיב. על האמינות שלו והמקצועיות.
הוסף תגובה
הופיין 7 חולון גיא ששון מנהל הפורום
04/12/2016 12:21:00
שלום אבי, איננו נותנים חו"ד על יזמים.
הוסף תגובה
05/11/2016 07:10:00
על מגרש בשטח של 982 מ"ר בנוי בנין ישן בן 3 קומות : בקומת קרקע דירה בשטח של 127 מ"ר ומעליה דירת דופלקס בשטח 280 מ"ר. בהנחה שהחלטת המועצה תאושר ככתבה וכלשונה בממשלה מהו לדעתך שטח בניה מקסימלי שיאושר (בהנחת תמיכה מקסימלית של העיריה) בהריסת ובניה מחדש. תודה מראש לחוות דעתך
הוסף תגובה
04/12/2016 12:24:00
שלום אבי, לגבי אופן חישוב הזכויות – איננו מבצעים חישוב זכויות פרטני, אולם להלן דרך החישוב כך שיהיה לך נוח לחשב בעצמך: עקרונות כלליים ? מדובר ב"סל זכויות" שמתבסס על המבנה הבנוי הקיים. ? היקף הזכויות משתנה על-פי גודל המבנה הקיים ומספר הקומות בו. ? "קומה טיפוסית מורחבת" = שטח קומה בנוי 13 מ"ר לכל דירה הבנויה בקומה. אופן חישוב הזכויות (מצטבר) התמ"א ? 13 מ"ר X מספר יחידות הדיור הקיימות. ? קומה טיפוסית מורחבת X • 1.5 (כאשר המבנה הקיים בן קומה). • 2.5 (כאשר המבנה הקיים בן 2 קומות). • 3 (כאשר המבנה הקיים בן 3 קומות). • 3.5 (כאשר המבנה הקיים בן 4 קומות או יותר). ? קומה טיפוסית מורחבת נוספת בניכוי החלק הבנוי - ככל שיש קומת עמודים. ? שטחי תת הקרקע - שטחי חניות על-פי החוק והתקנות, שיטחי שירות טכניים ושטחים למחסנים (עד 6 מ"ר לדירה) - בשיעור שלא יעלה על פי 3 משטח המגרש ? שטח של ממ"ד X כל יחידות הדיור החדשות. הערות ודגשים: 1. קומה בנויה קיימת נחשבת לכזו רק אם היא בנויה בשיעור של 50% לפחות. 2. מגיש הבקשה יכול לבקש כי גם אם לא בנוי 50% לפחות, הקומה תיחשב כקומה, אבל אז לא ניתן לבקש את השטחים המשלימים של הקומה המפולשת. 3. מדובר בחישוב זכויות התמ"א, אשר מצטרפות לזכויות התב"עיות הקיימות. 4. תוספת הקומות המירבית מעל הקרקע מכוח התמ"א יהיו בהתאם למדרג הזכויות מכוח התמ"א שמצוינות לעיל.
הוסף תגובה
02/11/2016 11:08:00
שלום, לפי הדיווחים בתקשורת, לא ברור מהי התוספת שאושרה. האם תוספת מס´ הקומות (בהתאם לגובה הבנין הקיים) היא בנוסף למס´ הקומות המותר לפי תוכניות תקפות ? מהי המשמעות של ההחלטה שהתקבלה על תוכניות בקשר לתמ"א 38 שאושרו / מאושרות (תוכנית הרובעים בת"א, תוכנית ג/53 ואחרות) ? היכן ניתן לעיין בנוסח ההחלטה מיום 1.11.2016. תודה, שמוליק
הוסף תגובה
03/11/2016 14:39:00
ככל הידוע לנו, הנוסח הסופי טרם פורסם, אולם מטיוטת התיקון אנו למדים שהתיקון בעיקרו מדבר על סל הזכויות שמגיע לכל בניין – התיקון מנוסח באופן שמוגדרת מהי קומה טיפוסית לצורך חישוב הזכויות ואת התוספת של מספר הקומות הטיפוסיות שאמורים לקבל – לצורך חישוב הזכויות
הוסף תגובה
התנגדויות אבי גביש
02/11/2016 09:26:00
שלום ד במקרה שבקשה שאושרה בועדה מקומית להיתר בניה ולבקשה ישנם 3 מתנגדים מבניינים סמוכים,לפי שהוסבר לי בועדה המקומית עלי לחכות 30 יום עד להמצאת אישור המתנגדים רציתי לדעת איך סופרים את ה 30 יום
הוסף תגובה
התנגדויות גיא ששון מנהל הפורום
03/11/2016 14:41:00
שאלתך לא ברורה, האם אתה יכול לחדד אותה?
הוסף תגובה
19/10/2016 22:35:00
אני גר בשכונת רמז(המערב הישן) באזור ולפסון יש לי מס שאלות 1איך אני יכול לדעת מה זכויות הבניה של הבנין(הבנין בן4 קומות 2דירות בקומה על עמודים שטח הכולל של המגרש500מטר 2לגבי ניוד זכיות איפו מבררים והאם אפשר לבנות בנין חדש בן4 קומות (2דירות בקומה) ולהעביר את הזכיות למגרש אחר בראשון תודה רה
הוסף תגובה
זכויות בנייה גיא ששון מנהל הפורום
03/11/2016 11:30:00
שלום, לגבי שאלה מס´ 1 - עליך לגשת לאגף ההנדסה ולגשת למהנדס הרישוי/ נותני המידע. אלו יספקו לך מידע בדבר זכויות התב"ע והתמ"א האפשריות למימוש במגרש הספציפי. לכבי שאלה מס´ 2- ברב המקרים ניוד זכויות בין מגרשים באותה העיר, מצריך תב"ע המגדירה בדיוק את פעולת הניוד, כולל הגדרה מדויקת של המגרש הנותן והמגרש המקבל . זהו הליך מורכב וארוך.
הוסף תגובה
תמא 38-תקוע יעל סודק
27/09/2016 20:29:00
הוריי יש דירה בר"ג והם חתמו על פרוייקט תמא 38. לאחר מס´ חודשים הקבלן רב עם היזם והעבודות פסקו בלי להשלים את הפרוייקט.הפיגומים הורדו !היזם- מגיע לבניין ושבר את המרצפות הקיימות,חורץ בקיר החיצוני,לטענתו "מחפש" כבלים.הבניין רושת עי היזם במצלמות . הפרוייקט תקוע.רוב דיירי הבניין אנשים מבוגרים(כולל הוריי-75 ) מהיכן להתחיל/כיצד ניתן להמשיך את הפרוייקט כי הבניין/הדירות אינם ראויות למגורים!/מה הפעולות שצריך לעשות? תודה.
הוסף תגובה
תמ"א 38 גיא ששון מנהל הפורום
03/11/2016 11:35:00
שלום רב, צר לי לשמוע על המקרה. ראשית עליך לערב את עוה"ד שמייצג אתכם, לצורך בירור ישיר עם היזם, בדבר התחייבות ולוחות זמנים. שנית ככל וישנו בנק מלווה לפרויקט, הוא חייב להכנס ולבחון את הסוגייה וכיצד ממשיכים. על פיו יוחלט דבר. שלישית- ממליץ לקיים פגישה מסודרת עם היזם , כלל הדיירים ועוה"ד , לצורך קבלת הבהרות לגבי ההמשך ומשם תוכלו לדעת כיצד לפעול אם בכלל.
הוסף תגובה
תמ"א 38 גיא ששון מנהל הפורום
03/11/2016 11:37:00
שלום רב, צר לי לשמוע על המקרה. ראשית עליך לערב את עוה"ד שמייצג אתכם, לצורך בירור ישיר עם היזם, בדבר התחייבות ולוחות זמנים. שנית ככל וישנו בנק מלווה לפרויקט, הוא חייב להכנס ולבחון את הסוגייה וכיצד ממשיכים. על פיו יוחלט דבר. שלישית- ממליץ לקיים פגישה מסודרת עם היזם , כלל הדיירים ועוה"ד , לצורך קבלת הבהרות לגבי ההמשך ומשם תוכלו לדעת כיצד לפעול אם בכלל.
הוסף תגובה
21/09/2016 22:11:00
שלום רב יש ברשותי דירה בבניין בן 3 קומות . שטח הבניין: חצי דונם בנוסף יש הפקעה מהעירייה של 5 מטר. בנוסף השכנים לא רוצים להתאחד עם הבניין ליד כי לא רוצים לשלם ועד בית גבוה. האם יש יזמים שימצאו כדאיות כלכלית בתנאים האלה?
הוסף תגובה
20/09/2016 21:59:00
מדובר בבניין רכבת ארבע קומות על עמודים, שעומד בפני פרויקט הריסה ובינוי תמא38-2, יש מחלוקת קשה באשר למנגנון חלוקת דירות התמורה. אנו צפויים לקבל תמורה שתתפרש בשני בניינים בקומות 5-12, יש מחלוקת בוועד, חלק גורסים כי הקומה הראשונה תקבל קומות 5-6 קומה שניה קומות 7-8 וכן הלאה. לעומתם יש בוועד הגורסים להיפך כי בבנין ללא מעלית קומה נמוכה שווה יותר מקומה גבוהה ולכן התמורה צריכה להיות הפוכה מהאמור לעיל, ולכל היותר צריך שמאי שידרג את שווי הקומות ובהתאם יחולקו דירות התמורה. המתנגדים טוענים ששמאות מכשילה את הפרויקט, מסרבים לשמאות וגם מסרבים להגרלה. מה המלצתכם?? אני בוועד, אני רוצה את הפרויקט ומאיימים להחזיר לי את יפוי הכח ולהפוך אותי לדייר סרבן אם לא אסכים לחלופה הראשונה לעיל. מתי וכיצד אוכל לערער על זה?
הוסף תגובה
22/09/2016 11:02:00
שולה שלום רב, ראשית נבהיר כי לא מדובר בייעוץ שמאי, משפטי או כל ייעוץ אחר, אלא מניסיון שנצבר מפרויקטים רבים שבוצעו ולכן הכל כמובן פתוח להסכמות מול כלל הדיירים בבניין ואל מול היזם. לגופו של עניין, ככל הידוע לנו, במרבית הפרויקטים, הדיירים עולים קומה אחת מהקומה בו הם היו טרם הריסת המבנה. כך למשל דייר בקומה ראשונה עולה לקומה שנייה ודייר בקומה השנייה עולה לקומה השלישית. ולכן, עצם ההצעה שהצגת לפיה מציעים לכם להעלות מספר קומות בהחלט חיובית. כאמור, הנוהג שאנו מכירים מתאים יותר לחלופה הראשונה שהצגת. לגבי שמאי – שמאות לא אמורה להפיל פרויקט אלא לסייע לדיירים להבין האם הם מקבלים תמורה ראויה, אולם יש בכך עלויות לעריכת שומה ועל הדיירים להחליט האם הם מעוניינים לעשות כן. בנוסף, ככל ששאר הדיירים אינם מעוניינים בכך, ישנה אפשרות לכל דייר לשכור בעצמו שירות שמאי לבחינת התמורות שמוצאות לו ולקבל חו"ד שמאית פרטית. כמובן שהוא יידרש לשאת בעצמו בעלויות, אולם השמאות תהיה יותר פרטנית ולא לכל הדיירים. לגבי "דייר סרבן" – בגדול, ככל שיהיה רוב של 80% מהדיירים שיחתום על חוזה מול היזם, הרי שככל שיתקיימו הנסיבות שבחוק יוכלו הם לתבוע את מי שמתנגד אל מול המפקחת לבתים משותפים, וזו יכולה גם לאכוף את החתימה על המתנגד, ככל שהסירוב אינו סירוב סביר כהגדרתו בחוק. בכדי שהמתנגד יוכיח שהסירוב שלו סביר, הרי שהוא נדרש להוכיח זאת. בעניין שהצגת, לכאורה, המתנגד נדרש להוכיח שהתמורה שהוצעה אינה ראויה וסבירה ביחס לדירה שלו, ביחס לפרויקט וביחס לדיירים האחרים. בכל אופן, מומלץ ורצוי להגיע להסכמות באווירה חיובית ולהשתדל לא להגיע למקומות הללו של "דייר סרבן", מאחר שמדובר הן בריב בין השכנים והן בעיכוב של הפרויקט
הוסף תגובה
04/09/2016 23:14:00
שלום רב, אושרה לי בקשה בתנאים להיתר בניה לתוספת ממד ומרפסת, אחד התנאים הוא ; ״הבנייה מותנית בחיזוק המבנה בהתאם להוראות סעיף 13 תמא 38״ חשוב לי להדגיש שלא בקשתי את ההיתר ע״פ תוכנית של תמא 38 אלא התוכנית לתוספת פרטית של ממד ומרפסת. מה זה אומר? אודה לתשובה נדב
הוסף תגובה
סעיף 13 בתמ"א 38 גיא ששון מנהל הפורום
22/09/2016 11:00:00
נדב שלום רב, ראשית יודגש כי המידע הזה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואיננו מכירים את כל פרטי המקרה הספציפי שלך ולכן מומלץ בכל מקרה להתייעץ עם עו"ד לענייני תכנון ובניה. יחד עם זאת, לשאלתך נציין כי ככלל סעיף 13 להוראות תמ"א 38 קובע כי אם יש תכנית שחלה על בניין מסוים ושיש לבניין זכויות בניה שטרם נוצלו ומבקשים לממשן, הרי שרואים בכך היתר לפי התמ"א ויש להביא את הבניין לחיזוק בהתאם לתקן רעידות אדמה.
הוסף תגובה
21/08/2016 09:37:00
מחפש קבלן יזם לפרויקט תמ"א 38/2 בהרצליה. בניין של 6 דירות יש הסכמה של הדיירים. מחפשים קבלן/יזם עם קבלות שסוגל להוציא לפועל פרויקט מסוג זה.
הוסף תגובה
22/09/2016 10:59:00
בוריס שלום רב, ישנם קבלנים רבים העוסקים בתחום, ואיננו ממליצים על קבלן ספציפי. בכל אופן, הינך מוזמן לעיין ברשימת הקבלנים המפורסמים באתר משרד הבינוי והשיכון ובאתר התאחדות בוני הארץ, לגבי קבלנים שעברו קורס תמ"א 38. הרינו להדגיש כי מדובר בקבלנים שעברו קורס מקצועי של תמ"א 38, אולם אין בכך בכדי להעיד על ניסיונם וניתן כמובן לבחור גם קבלנים אחרים שלא עברו את הקורס.
הוסף תגובה
20/08/2016 19:41:00
שלום, הבניין נבנה בשנות השבעים אך בגלל סיבות שונות קיבל היתר בניה בשנת 85. בתיק העירייה ישנם מסמכים רבים המעידים על כך שהבניין נבנה בשנות השבעים. היועץ המשפטי של העיריה לא מוכן לאשר תמ??א לבניין. האם יש סיכוי לקבל אישור לתממ??א למרות הכל?
הוסף תגובה
22/09/2016 10:58:00
ליאורה שלום רב, על-פניו, ככל שהבניין נבנה באופן חוקי לפני שנת 1980, ניתן להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית על ההחלטה של הוועדה המקומית. וועדת ערר יכולה לקבוע כי תמ"א 38, לרבות זכויות הבניה הנוספות, יחולו על הבניין שלך.
הוסף תגובה
01/08/2016 11:47:00
שלום, הבנין שלנו בשלבים מתקדמים מאוד לקראת תמא38. חסר לנו כעת רק מפקח בניה שיעבור על התוכניות והמפרט הטכני וילווה אותנו בתהליך. תוכלו להמליץ לי על מפקחים שעובדים בראשל"צ? תודה
הוסף תגובה
02/08/2016 08:38:00
שלום, אין זה ראוי שאמליץ על כאילו לעומת אחרים. מציע שתפני למספר פרויקטים בביצוע בעיר. תפני לבעלי הדירות ע"מ לקבל חוו"ד בקשר עם המפקח ובהתאם לבקש הצעה קונקרטית.
הוסף תגובה
26/07/2016 21:56:00
אמי גרה בבניין שעל פי גילו (1972) יכל לעבור תמ"א 38. לבניין תבע מאושרת המוסיפה משמעותית יותר שטחים פר דירה ממה שתמ"א 38 תוסיף. שאלתי היא: האם ניתן לפנות לקבלן, שעל התב"ע המוצעת יוסיף את תמ"א 38, וכך החלק היחסי של התוספת (25מ´), ושיפוץ פנים הדירות ישולם ע"י הקבלן, והחלק הנותר ע"י הדיירים. כך שהקבלן יקבל תוספת של דירות על הגג, אותן יוכל למכור, ואנו נקבל הנחה משמעתית בעלות הבניה? בברכה יובל
הוסף תגובה
02/08/2016 08:47:00
שלום, זהו עניין מסחרי תמ"א 38 וזכויות תב"ע ניתנות לשילוב יחד במסגרת של הריסה ובניה בלבד. ככל וישנן זכויות הבית ניתן לבקש מהקבלן כחלק מהתמורות.
הוסף תגובה
24/07/2016 16:21:00
שלום לכם, בביתנו גגות צמודים לדירות, דבר שמחייב את פיצוי בעליהם בעת בניה. לכן חיזוק ביתנו לא רווחי ליזמים, ואנו שמים פעמינו בניוד זכויות למגרש אחר. אודה מאד על הבהרות והצעות בנושא, כאן בפורום.
הוסף תגובה
02/08/2016 08:59:00
ניוד זכויות ממגרש למגרש, הינו הליך לא פשוט. לצורך כך יש לערוך תבע אשר תאפשר את הניוד, לקבל את הסכמת הוועדה המקומית לפעולת הניוד וכמובן לאתר מגרש מקבל הזכויות ולהגדיר בהתאם את מגרש נותן הזכויות וכמותן.
הוסף תגובה
05/08/2016 19:48:00
תודה רבה גיא. אנחנו פתוחים להצעות משאר קוראי הפורום.
הוסף תגובה
21/07/2016 02:23:00
שלום קניתי דירה מהיזם דויד אזולאי לאחר שנאמר לי שהחברה בעלת מוניטין וותק בענף. אני לא נהנה מקצב התקדמות הפרוייקט והעבודה האיטית. הקבלן לא נתן לי ערבות בנקאית ואני חושש לכספי מה הידע שלכם לגבי הקבלן ופרוייקט בהופיין 7 חולון
הוסף תגובה
02/08/2016 09:40:00
אינני מכיר, ככל ואתה מעוניין בפרטים ספציפיים תפנה לעוה"ד המייצג אתכם בעסקה.
הוסף תגובה
01/07/2016 17:38:00
במתחם שלנו קבוצת דיירים הביאה הצעה מקבלן ללא מכרז. פנינו לעורך הדין שהביאו עם אותו הקבלן ושאלנו מדוע נעשה הכל ללא מכרז. תשובתו הייתה שאף פרויקט פינוי בינוי שנעשה עד עכשיו לא עבר תהליך של מכרז. אמר לנו , תביאו דוגמאות מהשטח. אשמח אם תוכל לעזור לנו בנושא . בברכה בורר אלי טל 0525850433
הוסף תגובה
13/07/2016 11:59:00
שלום, אין חובה לערוך מכרז. ישנם עו"ד המייצגים בעלי קרקע שממליצים לצאת למכרז ולקבל הצעות. יחד עם זאת אמליץ שגם אם לא יוצאים למכרז, עדין לאסוף מספר הצעות ממספר קבלנים.
הוסף תגובה
30/06/2016 01:26:00
ברצוני לברר האם הקבלן יוסי מזור בעל חברת "ים עיצובים ובניה בע"מ מנהריה עבר הסמכה של בניית תמ"א. אם לא עבר האם זו עבירה במידה והוא עובד בבניית תמ"א בבנין. אודה על מתן תשובה תודה
הוסף תגובה
ברור על קבלן גיא ששון מנהל הפורום
03/07/2016 11:21:00
לצורך בדיקה האם עבר קורס תמ"א 38, ניתן לראות באתר משרד השיכון ולברר. יחד עם זאת, זהו אינו קורס מסמיך. ההסמכה לביצוע הפרויקט או לא, נתונה ברמת הסיווג הקבלני והמ"ר או עלות הפרויקט
הוסף תגובה
30/06/2016 00:28:00
שלום רב אני גרה בחיפה. בבנין בו אני גרה מתבצע כעת פרויקט בנייה תמ"א. ברצוני לשאול מספר דברים: 1. האם הקבלן המבצע חייב לעבור קורס הסמכה בנושא תמ"א ואם כן היכן מאתרים את פרטיו. 2. האם הקבלן המבצע חייב להיות רשום באיגוד הקבלנים? 3. יש לנו לא מעט תלונות ואין לנו כתובת לפניות. הקבלן פעמים רבות מסנן אותנו וכנ"ל גם היזם. אודה לכם על קבלת הבהרות בנושא. תודה
הוסף תגובה
קבלן מבצע גיא ששון מנהל הפורום
03/07/2016 11:11:00
שלום, 1. הקבלן המבצע אינו מחייב לעבור הסמכה לתמ"א 38. ישנו קורס מטעם התאחדות בוני הארץ ומשרד השיכון שנותן כלים לקבלן בתחום התמ"א. הנתון החשוב הוא הסיווג הקבלני והתאמתו להיקף הפרויקט. את הרישיון קבלן וגם תעודת קורס תמ"א 38, ניתן לאתר באתר של משרד השיכון. 2. הקבלן חייב להיות בעל רישיון קבלן וסיווג מתאים. הוא אינו חייב להיות חלק מארגון הקבלנים. הוא חייב להיות רשום אצל רשם הקבלנים. 3. הייתי מציע לפנות ישירות לקבלן ולשוחח אתו. וככל ולא עוזר לפנות או למפקח הבניה מטעמכם או לעוה"ד שמייצג אתכם להליך גישור.
הוסף תגובה
21/06/2016 09:43:00
שלום, אני נציג של מתחם מגורים גדול בקרית אונו, הכולל 7 מבנים הפזורים על שטח של מספר דונמים וכ-250 יחידות דיור. הועדים של כל המבנים התאגדו יחד, ובתיאום עם מהנדסת העיר אנחנו פונים לקבלנים/יזמים כדי לתחיל בתהליך הגשת התוכניות לתמ"א 38. להערכתנו, מדובר בפרויקט התמ"א הגדול במדינה. כיצד אפשר לפרסם "קול קורא" ליזמים או קבלנים המעונינים להציע השתתפותם בפרויקט? בברכה, אסף.
הוסף תגובה
קול קורא גיא ששון מנהל הפורום
23/06/2016 10:10:00
שלום, ניתן לפרסם בעיתון מודעה. יחד עם זאת ניתן לפרסם באתר ההתאחדות במדור מכרזים.
הוסף תגובה
יזמים וקבלנים מובילים תחת קורת גג 1 שביט פרויקטים שירותים לענף הבניה
15/07/2016 11:27:00
אל תתפשרו על יזם או קבלן זה יכול להפוך לסיוט או חוויה פנו אלינו נקשר אותכם למס יזמים או קבלנים עם סיווג ונסיון טל ישיר 0542865488 צפון-מרכז-דרום
הוסף תגובה
17/07/2016 08:47:00
שלום צור קשר 0542865488
הוסף תגובה
18/06/2016 17:39:00
שלום רב בבניין שלי בחיפה עומדים לבצע תמא 38. החוזה מול הקבלן נחתם כבר לפני שנתיים וחצי, התקבלו כל האישורים למעט קונסטרוקטור. עם קבלץ האשור של הקונסטרוקטור - הקבלן יקבל היתר בניה. כמה זמן יכולה העירייה לעכב אישור קונסטרוקטור ? האם ניתן לעשות משהו כדי לזרז את ההליך ? תודה אילן
הוסף תגובה
קונסטרוקטור גיא ששון מנהל הפורום
23/06/2016 10:49:00
הדרך הטובה ביותר היא לגשת באופן עקבי לוועדה ולהתעדכן בסטטוס הבקשה להיתר. לעיתים בשל לחץ בירוקרטי בקשה להיתר עלולה להתעכב יתר על המידה.
הוסף תגובה
14/06/2016 20:56:00
עו´ד ששון שלום, בבניין שלנו התחיל ביצוע עבודות תמא 38 ועל השלט מופיע שם של קבלן שמבדיקתי מופיע בפנקס הקבלנים תחת הסיווג ג 1-בבנין שלנו קיים 16 יחידות דיור ויבנו עוד 14 חדשים,בנוסף כל הדירות הישנות יקבלו ממד מעלית לובי כניסה ומרפסת. האם סיווג זה מספיק לעבודות תמא בהיקף שכתבתי בהתייחס למרכיב הכספי המותר לקבלן בעל סיווג שכזה? שאלה נוספת ברשותך,האם מותר לבנות את קומת הכניסה נמוך מגובה הרחוב? בכבוד רב, אליה
הוסף תגובה
סיווג קבלן גיא ששון מנהל הפורום
23/06/2016 10:58:00
שלום, א. לעניין היקף הכספי לבדיקת הסיווג, שווה שתבקש לראות את סה"כ עלות הבניה שהוצהר בדוח 0 לבנק המלווה ולוודא שעומד במסגרת ההיקף הכספי המתאים לסיווג קבלן. ב. כאשר הבניין במדרון ולצורך הדוגמא, ישנם מקרים שמאשרים את זכויות בבניה בחלק המדרוני, כאשר הוא נמוך מקומת הכניסה, ישנם מקרים כאלו בחיפה, אם כי הסוגיה לשיקול דעת הוועדה המקומית ולא תמיד תאשר. ג. אינני עוסק בתחום עריכת דין.
הוסף תגובה
13/06/2016 09:44:00
האם ידוע לך? מהי המדיניות של עיריית תל אביב בהקשר להריסה ובניה? היכן ניתן לקבל מידע עדכני בענין שבנושא? תודה
הוסף תגובה
26/06/2016 09:58:00
שלום, מדיניות הוועדה בת"א. מעוגנות בתוכנית הרובעים של ת"א. ניתן לקבל מידע ספציפי וממוקד בנוגע לכל רובע ובהתחשב בכל מגרש, באגף ההנדסה, קבלת מידע תכנוני.
הוסף תגובה
31/05/2016 13:30:00
שלום, האם התקבלה כבר החלטה סופית המגדירה את אופן חישוב זכויות הבניה בתהליך תמ"א 38/2 הריסה? (מעבר למה שהוחלט בנובמבר 2015). בתודה מראש, יחיאל
הוסף תגובה
זכויות בניה גיא ששון מנהל הפורום
08/06/2016 14:55:00
שלום, עדיין לא התקבלה החלטה, זו אמורה להתקבל במהלך יולי 2016
הוסף תגובה
16/05/2016 12:56:00
שלום רב, אבקש לדעת האם ידוע לכם מתי צפויה ההחלטה בנוגע לתיקון 3א´ לתמ"א הריסה ובנייה מחדש? הוועדה המקומית בחיפה לא מוכנה לקבל החלטה בבקשה שעברה את כל השלבים ואנו ממתינים רק לתיקון החדש. עד מתי המצב הזה יימשך לדעתך? תודה מראש
הוסף תגובה
תיקון 3 א´ גיא ששון מנהל הפורום
08/06/2016 14:53:00
ככל הידוע לנו, המועצה אמורה לדון ולהחליט במהלך חודש יולי
הוסף תגובה
27/04/2016 22:52:00
בפרויקט פינוי-בינוי מציעים היזמים תוספת קבועה של 25 מ"ר לכל דירה ללא תלות בגודלה ויש פער של כ 40% בין הדירה הגדולה לקטנה בבניין. אם אני בעל הדירה הגדולה, האם מגיע לי פיצוי? וכיצד להעריך אותו ? בתודה אלישבע
הוסף תגובה
פיצוי גיא ששון מנהל הפורום
17/05/2016 10:14:00
שלום, תוספת 25 מ"ר מהווה תנאי מסחרי, אותו מציע הקבלן כחלק מתמורות העסקה. אין זו חובתו לתת 25 מ"ר וניתן לעשות הבחנה מתמורות הניתנות לדיירים לפי גודל הדירות הקיימות כך שבאחוזים, ההרחבה תהיה זהה לכל דייר, על בסיס גודל דירתו הקיימת. ככל ונכנסים למנגנון פיצוי אז מדובר במו"מ מול הקבלן אשר יתבסס על כדאיות העסקה והנכונות לתת פיצוי. אין כללים מוגדרים .
הוסף תגובה
תמורה גיא ששון מנהל הפורום
08/06/2016 14:51:00
נושא התמורות הוא חלק ממו"מ בין בעלי הדירות לקבלן. אין חוק הקובע את חלוקת התמורות בין הצדדים. ישנם מקרים בהם כל הדירות קבלו הרחבה זהה ללא קשר לגודל בדירות הקיימות וישנם מקרים בהם דירות קבלו הרחבה באופן יחסי ובאחוזים בהתאם לשטחי הדירות הקיימות
הוסף תגובה
17/04/2016 12:03:00
האם זה נכון שבנקים לא נותנים ערבות בנקאית (לווי) לתמא 38 (הןספת שלוש קומות בבניין קיים?
הוסף תגובה
ערבות בנקאית גיא ששון מנהל הפורום
17/05/2016 10:11:00
שלום רב, בנקים נותנים ליווי בנקאי לפרויקט של תמ"א 38 בין אם חיזוק ותוספת ובין אם הריסה ובניה. כחלק מהליך הלויווי, ממציא הבנק ערבויות חוק מכר.
הוסף תגובה
11/04/2016 12:55:00
שלום. בבנין על עמודים. בקומת הקרקע קימות מרפסות בולטות מקווי הבנין, כך 60 שנה.רוצים לעשות תמ"א 38\1. האם יכולים לבצע עם החריגות, ולחילופין האם יכולים להכריח אותי לוותר עליהן. אגב פרט אליי, ישנן הרבה חריגות בבנין. תודה
הוסף תגובה
18/04/2016 09:42:00
שלןם, תמ"א 38, איננה כלי שנועד להכשיר חריגות בניה. כחלק מהליך הרישוי רשאית הוועדה המקומית שלא להכשיר את חריגות הבניין בשל סיבותיה ושיקול דעתה. הוועדה תוכל לחייב את הריסת החריגה או לחלופין פתיחת מרפסת סגורה לדוגמא.
הוסף תגובה
29/02/2016 15:20:00
שלום גיא,אנו בניין ישן 1959ברחוב הפודים ברמת גן מעונינם בתמא,שטח 500 מטר שמתוכם יש הפקעה 150מטר של העירייה(כך העירייה טוענת(. אנחנו 11דיירים בלבד ו2חנויות קטנות למטה,מה ניתן לעשות על מנת שנוכל לצאת לפרויקט של תמא?
הוסף תגובה
תמ"א 38 גיא ששון מנהל הפורום
18/04/2016 09:36:00
שלום, מגרש נטו 350 מ"ר בעל 11 דיירים, אינו מאפשר הרבה אפשריות וסביר להניח שלא תוכלו לממש פרויקט בהריסה ובנייה. סביר שתצליחו יותר בפרויקט של חיזוק ותוספת. אמליץ שתיגשו למשרדי הועדה המקומית ותקבלו ייעוץ ממקצוען ספציפי למגרש שלכם .
הוסף תגובה
תמא 38 אלי גרשון
22/07/2016 20:21:00
היי גיא אני אשמח לדבר אתך בקשר לתמא 38 אצלכם בבניין,, המייל שלי : eligers1@gmail.com טל:050-2727734 תודה
הוסף תגובה
23/02/2016 16:23:00
איך אני יכול לדעת האם הקבן שאמור לבצע לנו פרוייקט תמ"א 38 הנו קבלן רשום ומורשה?
הוסף תגובה
קבלן מורשה גיא ששון מנהל הפורום
18/04/2016 09:21:00
עלייך לבקש ממנו תעודה מהקבלן, תעודה מרשם הקבלנים המציינת שהרישיון בתוקף, ואת סוג הסיווג שאמור להתאים להיקף הפרויקט שאותו הקבלן אמור לבצע.
הוסף תגובה
08/02/2016 12:09:00
מר ששון בוקר טוב, בבניין שלנו מתחילים בשבוע הקרוב בבנייה במסגרת תמ"א 38. לפני יומיים נתלה בכניסת הבניין שלנו עמוד בגודל A4 של הוועדה המקומית המבשרת על בקשה לתוספת שהיזם מבקש שיאשרו לו בקומת העמודים ומי שמתנגד יוכל לעשות זאת תוך 14 ימים. שאלתי בעניין מתייחסת לתוספת המקסימלית של מטר ריבוע שהוועדה יכולה לאשר ליזם בסה"כ הכולל. הנתונים שבידיי המתייחסים לתוכנית שכבר אושרה ואיננה כוללת את התוספת האחרונה הינה:שטח עיקרי במ"ר קיים 1279.22 מבוקש 1466.86 שטח שירות במ"ר קיים 77.12 מבוקש 79.96 מספר יחידות קיים 16 מבוקש 14 שטח אחר במ"ר 272.98 מ"ר אשמח אם תוכל להשיב לי מהו הגודל המקסימלי שניתן לאשר ליזם במסגרת החוק מבחינת מ"ר ומבחינת כמות יחידות הדיור. בכבוד רב אליה
הוסף תגובה
תוספת גיא ששון מנהל הפורום
18/02/2016 14:58:00
שלום, תמ"א 38 מאפשרת תוספת של עד 25 מ"ר לכל דירה כולל שטח ממ"ד. יחד עם זאת יש להביא בחשבון את שטחי התבע הקיימים במגרש ולעתים מייצרים סל זכויות אשר מתחלק בין כלל הדירות בבניין. לכן לכאורה, ניתן להגדיל יותר או פחות וההסכמות הן מסחריות המתחלקות לפי סל זכויות הבנייה.
הוסף תגובה
26/01/2016 19:27:00
חברים יקרים! אנו שמחים להוציא את המדריך הראשון מסוגו בארץ, מדריך עזר לתכנון בניינים בכל הנושאים הקשורים לבטיחות אש ובטיחות כללית. תוכלו להירשם למדריך בקישור הבא => https://goo.gl/Qho2oP מדריך ערוך ע"י נציגי חברת ILM הנדסה ובטיחות במטרות הבאות: - לעזור לאדריכלים, מנהלי פרויקטים, יזמי נדל"ן, קבלני בניה, מהנדסים, יועצים וכל גורם רלוונטי אחר, לתכנן כל פרויקט בצורה נכונה ומקצועית ביותר מבחינה הנדסית, בשלבים ראשונים של כל פרויקט, לפני הצטרפות יועצי בטיחות. - לחסוך בזמן המבוזבז על ויכוחים בשלבים מתקדמים של תכנון כל פרויקט. - לעזור ליזמי פרויקטים לתכנן תקציב כל פרויקט בצורה נכונה וחסכונית ביותר לפני תחילת תכנון כל פרויקט. - לחסוך בהוצאות מיותרות בביצוע כל פרויקט. - לקבל אישור כיבוי אש לתכניות בטיחות של כל פרויקט בזמן הקצר ביותר. - לקבל אישור אכלוס לכל פרויקט ללא בעיות. המדריך הנ"ל מבוסס על הוראות נציב (הוראות מכ"ר) וחוק תכנון ובניה. אתם תקבלו את המדריך בחינם לגמרי, החל מבניינים נמוכים עד לגורדי שחקים. כאן אפשר להירשם למדריך => https://goo.gl/Qho2oP אנו בטוחים שהמדריך הנ"ל יביא לכם המון ערך, ויעזור לקדם פרויקטים בכל הארץ. תהנו! ובהצלחה בתכנון פרויקטים! מיכאל צ´צ´ל - מנכ"ל / יועץ בטיחות אש בכיר איי.אל.אם. הנדסה ובטיחות
הוסף תגובה
08/01/2016 05:33:00
מבקש הצעות מחיר לפינוי בינוי עפ״י תמר 38/ב
הוסף תגובה
תמא 38 יוליה
03/03/2016 20:04:00
דבר איתי 0509888922
הוסף תגובה
השתלמות שיפוץ תרמי - רטרופיט המרכז לבנייה מתקדמת וירוקה
28/12/2015 14:44:00
שלום לכם, שמי גליה ואני פונה אליכם מהמרכז לבנייה מתקדמת וירוקה בתנובות. בשבוע הבא אנחנו עורכים השתלמות בנושא שיפוץ תרמי – טכנולוגיות ואפשרויות, הן לבתים פרטיים והן לבתי דירות, גם במסגרת תמ"א 38. ההשתלמות מיועדת לאדריכלים, מהנדסים, מעצבים, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחי בנייה. ההשתלמות - ביום שלישי 5.1.16 – בין השעות 14:00-19:00 – ההשתלמות ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש בטל. 058-7763210 או במייל – info@sid-center.co.il. מוזמנים לבוא ולהעביר לכל מי שיכול להתעניין. כל הפרטים בלינק המצורף - http://sid-center.co.il/?p=2351 תודה, גליה
הוסף תגובה
14/12/2015 14:39:00
האם יש הגבלת זמן על ההסכם עליו הדיירים חותמים? לדוגמה: הדיירים חתמו מול היזם על הסכמה לביצוע תמ"א בהתאם לתנאים שסוכמו.בינתיים רק חלק מהדיירים חתמו. האם יש תאריך תפוגה לחתימה כזו? כלומר האם בעוד שנתיים הם עדין מחוייבים ליזם או שהם יכולים לעבוד עם יזם אחר (בהנחה כמובן שהפרוייקט לא יצא לפועל בסופו של דבר). קראתי לפני כשנה על כך שהמדינה רוצה לשנות את החוק וליצור הגבלת זמן כדי לא לעכב פרוייקטים... תודה
הוסף תגובה
21/12/2015 13:13:00
ירון שלום, ככל שישנה מגבלת זמן על הסכם, היא אמורה להופיע בהסכם. ישנה כוונה להציע הצעת חוק אשר תגביל את משך זמן ההתקשרות עם גורם כזה או אחר. אני מציע שתפנה לעוה"ד שליווה אתכם או שתבדוק בהסכם עליו חתמת, האם הוא בתוקף או בעל משמעות כאשר מס´ מסוים ( מצומצם ) של דיירים חתמו עליו. בד"כ ישנו תנאי המכניס הסכם לתוקף המציין מס´ דיירים מסוים שרק מעליו ההסכם נכנס לתוקפו.
הוסף תגובה
תמא 38/2 שרון
20/10/2015 11:31:00
שלום בבניין שלוש קומות על עמודים מה התמורה שהיזם מקבל בתמ"א 38/2 איך מחשבים את הזכויות אשמח לקבל תשובה תודה
הוסף תגובה
תמורה לקבלן גיא ששון מנהל הפורום
27/10/2015 12:06:00
שלום, התמורה שתתקבל לקבלן תלויה בזכויות הבנייה שיתקבלו מהוועדה המקומית במסגרת הפרויקט ובנוסף תלויה בערך ושווי זכויות הבנייה / הקרקע. נתונים אלו משתנים ממקום למקום ועל כן אינני יכול לספק תשובה נאותה. אני ממליץ לך לפנות ל3 קבלנים רציניים שעוסקים בתחום וביצוע פרויקטים מסוג זה. סביר שתראו שמשלושת ההצעות, השווי יהיה קטן באספקט התמורות, ומשם תוכל להבין את היקפן .
הוסף תגובה
תמורה לקבלן גיא ששון מנהל הפורום
27/10/2015 12:27:00
שלום, התמורה שתתקבל לקבלן תלויה בזכויות הבנייה שיתקבלו מהוועדה המקומית במסגרת הפרויקט, בנוסף תלויה בערך ושווי זכויות הבנייה / הקרקע. נתונים אלו משתנים ממקום למקום, ועל כן אינני יכול לספק תשובה נאותה. אני ממליץ לך לפנות ל 3 קבלנים רציניים שעוסקים בתחום וביצוע פרויקטים מסוג זה. סביר שתראו שמשלושת ההצעות השווי יהיה קטן באספקט התמורות ומשם תוכלו להבין את היקפן.
הוסף תגובה