גיליון 338 של הקבלן ובונה מיולי 2014: ראיון מיוחד עם שר הפנים, סיכום כנס אילת ותחזית כלכלית של ההתאחדות לענף הבנייה

גיליון 338 של הקבלן ובונה מיולי 2014: ראיון מיוחד עם שר הפנים, סיכום כנס אילת ותחזית כלכלית של ההתאחדות לענף הבנייה