חוזה מדף 3210

חוזה מדף 3210

1.1. המדינה הגיבה לפנייתנו לבג"צ בענין מימוש החלטת הממשלה בעקבות דו"ח וועדת זילר באשר להחלת חוזה אחיד על כל המזמינים הציבוריים וטענה שאין בידי הממשלה הסמכות להחיל על כלל הגופים הציבוריים אשר אינם בגדר משרדי ממשלה ויחידות סמך את חובת ההתקשרות באמצעות חוזה המדף הממשלתי ועל כן המדינה סבורה כי יש לדחות את העתירה על הסף.

1.2. פנינו לביהמ"ש העליון בבקשה לקבל אישור להגיב על תשובת המדינה ונענינו בחיוב. עלינו להשיב עד 16.12.2010 לתגובת המדינה ואנו מכינים תגובה.

1.3. הדיון בביהמ"ש המחוזי בפ"ת שאמור היה להתקיים ב-2.12.2010 נדחה ל-23.12.2010 בשל שביתת הפרקליטים בשרות המדינה. מדובר בשינויים חד צדדיים שבוצעו ע"י האוצר בחוזה האחיד וזאת בניגוד למסוכם בין האוצר להתאחדות הקבלנים.