עיתון "בוני הארץ" - גליון 340, דצמבר 2014: ראיון סיכום שנה עם מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן

עיתון