עדכונים מקצועיים

התמונה מכאן

תזכורת: צוו להגברת האכיפה על דיני העבודה יכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2018
הנני להזכירכם כי הצו להגברת האכיפה על העבודה יכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2018 . כזכור הצוו מטיל עיצומים מינהליים על הקבלנים בגין שורה שלמה של עבירות בטיחות, בסכומים הנעים בין 5,00...
הודעה לחברים בנושא לוחות גבס עמידים / ולוחות גבס עמידים לאש
כיוון שניתן לרכוש לוחות גבס ללא תוו תקן הנני להביא בפניכם שתי המלצות הנוגעות ללוחות גבס. (להדגיש לוח גבס עם תוו תקן מתאים לדרישות התקן)....
הודעה בדבר עדכון טבלאות השכר התעריפי בענף הבנייה
לכבוד קרן מיכלין, בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה לענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים החל מה-1 דצמבר 2017 (משכורת דצמבר המשולמת בינואר 2018) מתעדכן השכ...
לידיעת החברים: חידוד ההנחיות של מפקחת העבודה הראשית - מעליות זמניות באתרי בנייה
לחברים שלום, מצורף בזה הנחיות של מפקחת העבודה הראשית במשרד העבודה, גב' וורדה אדוארדס בנושא מעליות זמניות באתרי בנייה. ראוי לשים לב: 1- חובה לקבל שירות למעלית מחברת שירות מאושרת על...
לידיעת החברים: הודעה על עדכון סיווג קבלנים רשומים בהתאם להודעה של רשם הקבלנים
בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב- 1.10.2017 ....
עדכון לחברים: סיכום מפגש אגף תשתיות ובניה חוזית עם יו"ר מטה הדיור, אביגדור יצחקי
חברים יקרים שלום רב, על רקע מצבו הקשה של הענף הביצוע, בתחום התשתיות והבניה החוזית ועל רקע החלטת הממשלה, במסגרת "הסכמי הגג", להעביר לעיריות את הביצוע של התשתיות והבניה החוזית – ק...
לידיעת החברים: מאמר בנושא דרגות חשיפה של בטון – בדיקת מפרטי בטון של המתכננים
יש חוסר בהירות בדרגות החשיפה של בטון, הקביעה של המתכננים לגבי דרגות החשיפה לא תמיד מדויקת. אנו ממליצים כי הקבלן, מנהל הפרויקט שלו מהנדס הביצוע שלו יבדקו את דרגות החשיפה של הבטוני...
בטיחות בענף הבניה והתשתיות
אתר הבניה הוא מקום עבודה ומקור פרנסה לפועלים באתר הבנייה. על אף שאתר הבנייה רווי סכנות העלולות לגרום לתאונות, אין הוא בחזקת שדה קרב. כל אחד מהעובדים מצפה לחזור הביתה בשלום בסוף יום...
הודעה חשובה לחברים: ההסכם הקיבוצי של המנופאים ייכנס בתוקף עם מתן צו ההרחבה
אנו מבקשים לעדכן כי ההסכם הקיבוצי של המנופאים שנחתם ב-4 לאפריל 2017 טרם נכנס לתוקף...
לידיעת חברי ההתאחדות: הישגי ההתאחדות ועדכוני חקיקה
חברי ההתאחדות שלום רב, הריני לעדכנכם במספר חוקים שתוקנו לאחרונה ובנוסף בהחלטה של רשות המיסים לעניין מס רכישה על רכיב הפיתוח. בכלל הנושאים, התאחדות בוני הארץ הייתה מעורבת, את חלקם א...
לידיעת החברים: מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים
הצעת החוק הוגשה בעקבות הצעות חוק פרטיות דומות שצורפו אליה של ח"כ רועי פולקמן, ח"כ שלי יחימוביץ' וחברי כנסת נוספים. לפי ההצעה שאושרה, המדינה ומוסדותיה יחויבו לשלם לספקים תוך 45 יום ...
לחברי ההתאחדות: מחקר על התנהגות רכיבי בטון עם מנת זיון מינימלית ועם סיבי פלדה
בטון משופר משמש לרצפות תעשייתיות ולסוגי רצפות אחרים בהם חשוב שלא יהיו סדקים. שימוש בסיבי פלדה מאפשר בקרת סדיקה ושליטה על הסדקים ביציקות בטון. שימשו בסיסי פלדה מאפשר בנוסף לכך להק...
לחברי ההתאחדות: המחקר המלא הדן בנושא שימוש באגרגטים מרובי חרסית ליצור בטון
מקובל וידוע כי החרסית מזיקה לבטון ולכן אסור כי בתערובת האגרגטים ליצור בטון אסור שתהיה חרסית. איסור זה מונע את האפשרות של שימוש בחול מתועש או חול ממוחזר ליצור בטון. המחקר בודק איזה...
לחברי ההתאחדות: המחקר המלא הדן בנושא חישוב בידוד תרמי בגשרי קור
תקן 1045 אינו מאפשר למעשה קיומו של גשר תרמי בבניין. כאשר גשר תרמי הוא אזור שאין בו בעידוד תרמי, לדוגמא מפגש קיר ותקרה בשיטת ברנוביץ. התקן כיום מחייב בידוד תרמי של 0.6 בגשר התרמי ד...
ההתאחדות מודיעה: מאגר שמות ממוני בטיחות המאושרים על ידי מינהל הבטיחות
מצ"ב מאגר שמות ממוני בטיחות מאושרים של מינהל הבטיחות. המאגר הוא בפורמט אקסל וניתן לשלוף מתוכו שמות של ממוני בטיחות. לפי המידע ממינהל הבטיחות, כל השמות שבמאגר מייצגים ממוני בטיחות...
ההתאחדות מודיעה: מסלולי תמיכה וסיוע לרכישת ציוד לבניה מתועשת ולשימוש בהם בבניה מרקמית רוויה
הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום 11.1.17 פורסמו הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תיעוש הבניה. ההוראות האמורות מתייחסות לשני מסלולי סיוע, שקידמו משרד הכלכלה ומשרד הבינוי והשיכ...
הודעה לחברי ההתאחדות: מהדורת "מאגר מאוחד" חדשה
לכל הקבלנים משתמשי "המאגר המאוחד", הננו לעדכן שמהדורה חדשה תיכנס לתוקף ב-26.1.2017. מצ"ב הוראת תכ"מ 7.18.2.1 בנדון. בכבוד רב, גרא קאושנסקי, סמנכ"ל מנהל אגף תשתיות ובני...
הודעה לחברי התאחדות בוני הארץ: הרשמה לקורס מזורז להכשרת מנהלי עבודה בבניין
חברים יקרים שלום רב, אנחנו שמחים להודיעכם כי בהמשך לסיכומים של ההתאחדות בוני הארץ מול משרד הכלכלה ייפתח לראשונה, בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, קורס מקוצר להכשרת מנהלי...
התאחדות בוני הארץ מודיעה על כניסה לתוקף של תיקון 3 א´ לתמ"א 38
הריני לעדכנכם, כי ביום 13.12.2016 פורסם ברשומות דבר אישורו של תיקון 3א לתמ"א 38, שעניינו שינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובנייה מחדש. התיקון ייכנס לתוקף בתום 15 ימים ...
מנכ"ל ההתאחדות: בעקבות פעילות ארוכת שנים של ההתאחדות, יותאם מהחודש הבא תלוש השכר של העובדים בענף לחוק ולהסכם הקיבוצי
בימים אלו יפעיל מדור התשלומים, שברשות האוכלוסין וההגירה את דיווחי ההעסקה ותלוש השכר החדשים לעובדים פלסטינים בענף הבניין. השינויים יכנסו לתוקפם כבר ממשכורת נובמבר המשולמת בתחילת דצמ...
לתשומת לב הקבלנים: תוקף אישור קבלן מוכר בענף 100+ 200 בסיווגים ג3, ג4, ג5 הוארך עד 30.11.2016
הננו לעדכן את ציבור הקבלנים שתוקף אישור קבלן מוכר בענף 100+ 200 בסיווגים ג3, ג4, ג5 הוארך עד 30.11.2016. אנו קוראים לקבלנים להזדרז בהגשת הבקשות למנהלת קבלן מוכר ולא לחכות ל"דקה ה-...
לידיעת החברים: עדכון סיווג קבלנים רשומים
בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב- 1.10.2016 קבוצה סוג קבוצה א' באלפי ₪ קבוצה ב' באלפי ₪ קבוצה ג' באלפי ₪ ענף הבניה למגורים בלבד במ"ר 1 1,528 2,502...
הצלחה להתאחדות: הכנסת קבעה כי במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מ-50 מיליון שקל המסמכים ינתנו בחינם
במהלך השנתיים האחרונות פעלנו רבות באגף תשתיות ובניה חוזית בעניין עלות מסמכי המכרז/דמי השתתפות במכרזים מול המגזר הציבורי (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, המגזר המוניציפאלי וארגונים שהו...
ההתאחדות מעדכנת: 10% חוק שבס חובה ואיחוד דיווחים - מיסים עם חוק המכר
יש לנו חדשות עבורך בנושא חוק שבס חובה ואיחוד דיווחים. לעדכונים, אנא הקליקו כאן ...
לידיעת החברים: חידוש תוקף אישור קבלן מוכר
מנהלת קבלן מוכר במשרד האוצר האריכה את תוקף האישורים הנמצאים בידי הקבלנים מ-31.7.2016 ל-31.10.2015 בענפים 100 ו-200 בסיווגים ג3, ג4, ג5. המדריך החדש מפורסם באתר שכתובתו www.diur.mo...
התאחדות בוני הארץ מודיעה על תקנות חדשות לעניין מקומות חניה
הרינו לעדכנכם, כי החל מיום 23.7.16 ("המועד הקובע") יכנסו לתוקף תקנות חדשות לעניין מקומות חניה נדרשים, תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה)(תיקון), התשע"ו-2016. התקנות הגדירו א...
סיווג קבלנים רשומים – 1.4.2016
בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב- 1.4.2016. קבוצה סוג קבוצה א' באלפי ₪ קבוצה ב' באלפי ₪ קבוצה ג' באלפי ₪ ענף הבניה למגורים בלבד במ"ר 1 ...
לידיעת חברי ההתאחדות: עדכון ההפרשות לטובת ביטוח פנסיוני
בתאריך 20 ביוני 2016 פורסם צו הרחבה המחייב הגדלת ההפרשות והניכויים לפנסיה לכלל העובדים במשק בשתי פעימות כפי שמפורט במכתב המצורף...
התאחדות בוני הארץ מודיעה על קביעת ערך דמי הבראה לעובדים בענף הבניה
על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ערך יום הבראה לעובדים ומנהלי עבודה בענף הבנייה לשנת 2016 יעמוד על 378 ₪ ליום בדומה לשנת 201...
נתג"ז באזהרה לקבלנים והבונים: התקשרו אלינו לפני שאתם חופרים
דע מה יש למטה – התקשר לפני שאתה חופר!...
לידיעת החברים: אישור קבלן מוכר לשנים 2016-2018 לקבלנים בענף 100 ו-200 בסיווגים ג3, 4, 5
דיין לא פורסמו ההנחיות לחידוש אישור קבלן מוכר לשנים 2016-2018 ואי אפשר להגיש בקשות לחידוש. בהמשך נעדכן אתכם על מועד החידוש....
לידיעת החברים: אישור קבלן מוכר לשנים 2016-2018 לקבלנים בענף 100 ו-200 בסיווגים ג3, 4, 5
ממליץ שתתארגנו עם הדו"חות הכספיים לשנת 2015 כך שתוכלו לפנות בבקשה לחדש את האישורים החל מה-1.5.2016...
ההתאחדות מודיעה: המהדורה החדשה של המאגר המאוחד תיכנס לתוקפה ב- 14.1.16
בהמשך להוראת תכ"ם, "תכולת מאגר מאוחד", מס' 7.18.2, המועד הקובע לכניסה לתוקף של המהדורה החדשה של המאגר המאוחד הוא 14 בינואר 2016. החל ממועד זה המהדורה הנוכחית לא תהיה תקפה. החל מהמ...
לידיעת החברים: הארכת תוקף תקנות המעקב, הוראת שעה 2012
קובץ תקנות מספר 7556 מיום 24 בספטמבר 2015 האריך את תוקפה של הוראת השעה של מעקב אחר קבלנים רשומים עד 1 באוקטובר 2016. כזכור בשנת 2012 אושרה הוראת שעה לעניין מעקב אחר קבלנים רשומים ש...
ההתאחדות מודיעה על אישור גיליון תיקון מספר 3 לתקן 1045 חלק 1
כזכור התאחדות בוני הארץ פעלה רבות כדי לאפשר לקבלנים להמשיך לעבוד לפי שיטת ברנוביץ – שהיא השיטה המהירה ביותר והזולה ביותר לביצוע מבנים גבוהים ורבי קומות. מהות השינוי בגיליון התיקון...
התאחדות בוני הארץ מודיעה על כניסה לתוקף של ההסכם הקיבוצי החדש
צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי (החדש) 2015, פורסם בילקוט הפרסומים של משרד המשפטים. ההסכם הקיבוצי נכנס לתוקף החל ממשכורת חודש נובמבר 2015 (המשולמת בחודש דצמבר 2015)...
הודעה לחברים: פורסמה טבלת היקפי הסיווגים הקבלניים בתחילת אוקטובר 2015
בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב-1.10.2015...
פניית אגף תשתיות ובנייה חוזית בנושא תאגידים עירוניים והתנהלות במכרזים
לאחרונה פנינו לחברה כלכלית בעניין תיקון 19 לחוק חובת המכרזים, שכן במכרז שפרסמו התנאים בו חרגו מהוראות תיקון 19. לאור פנייתנו קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי של החברה בו הוא טען שתיקון ...
השינויים בהסכם הקיבוצי החדש בענף הבנייה
להורדת ההסכם הקיבוצי החדש לחצו כאן ...
על פי ההסכם הקיבוצי החדש של בענף הבנייה, ערך יום הבראה לעובדים ומנהלי עבודה לשנת 2015 יעמוד על 378 ₪ ליום
כניסתו לתוקף של המפרט הטכני המתוקן: זיכויים, שינויים ותוספות
חברים יקרים שלום רב, הריני להביא לידיעתכם כי החל מהיום 16.7.15 נכנס לתוקפו צו מכר דירות (טופס של מפרט)(תיקון), התשע"ה-2015. טופס המפרט החדש הינו תוצאה של תיקון מספר 6 לחוק המכר (...
בעקבות עתירת התאחדות בוני הארץ: בית משפט חייב את עיריית אלעד לבטל מכרז כדי לאפשר גם לקבלנים קטנים להשתתף בו
חברים, עיריית אלעד פרסמה מכרז לבניית גני ילדים בהיקף של כ-2 מש"ח בו דרשה סיווג קבלני של 100ג3, כלומר קבלן היכול לבנות בהיקף של עד כ-15 מש"ח. פנייתנו לעירייה בע...
לעיונכם: סדיקה באריחי קרמיקה – גיליון תיקון 1 לתקן 1555 חלק 2
בתאריך 7 ביולי 2013 הפצנו מכתב לכל החברים לגבי בעיה של סדיקת אריחי קרמיקה בחיפוי פנים בחדרי רחצה וחדרי שירותים (מכתב מס' 104061). מכון התקנים דן בתופעה והכין גיליון תיקון מספר 1 ל...
לידיעת ציבור הקבלנים: מחירון מעודכן של משרד הבינוי לעבודות פיתוח באתר המשרד
3.6.2015 לידיעת ציבור הקבלנים, התאחדות בוני הארץ מסבה תשומת לב הקבלנים כי משרד הבינוי פירסם מהדורה חדשה של מחירון לעבודות פיתוח שבתוקף במכרזים המתפרסמים החל ממאי 2015. ...
ההתאחדות ופירמת BDO: ניתוח הענף ותחזית לשנה וחצי הקרובות
אגף הכספים והכלכלה בהתאחדות בוני הארץ ופירמת היועצים BDO, מסכמים ומנתחים את פעילות הענף ותחזית לשנה וחצי הקרובות. להורדת החוברת המלאה לחצו כאן ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש אפריל 2015
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית לחודש אפריל 2015...
תיקון 6 לחוק המכר - צו מכר דירות: כניסה לתוקף של מפרט טכני מתוקן - זיכויים/שינויים/תוספות
הריני להביא לידיעתכם כי החל מיום 16.7.15 יכנס לתוקפו צו מכר דירות (טופס של מפרט)(תיקון), התשע"ה-2015. טופס המפרט החדש הינו תוצאה של תיקון מספר 6 לחוק המכר (דירות), שקבע כי המפרט י...
הוראת תכ"מ 7.7.1 מעודכנת במכרזים של משרד הבינוי
בחלק מהמכרזים שמפרסם משרד הבינוי , החל מתאריך 15.4.2015, עדיין לא מופיע הנוסח החדש בהוראת התכ"מ 7.7.1 המעודכנת, סעיף 4.7.2.3 - "ערבות הביצוע תהיה בשיעור 5% משווי ההתקשרות (כולל ...
עדכון הוראת תכ"מ 7.7.1 - ערבויות
בעקבות פניית התאחדות בוני הארץ למר גבי שוחט, סגן בכיר לחשבת הכללית, עודכנה הוראת תכ"מ 7.7.1 , סעיף 4.7.2.3 - "ערבות הביצוע תהיה בשיעור 5% משווי ההתקשרות (כולל מע"מ)....." במקום ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים פבר´-מרץ 2015
סיכום פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית: פורסם תיקון להוראת תכ"מ 7.7.1 המפחיתה את ערבות הביצוע ...
עדכון: שכר טרחת עורך דין בפרויקטי דיור במסגרת תקנות המכר אינו כולל מע"מ
בהמשך לעדכון שנשלח אליכם לפני כחודשים, הריני להסב את תשומת ליבכם כי הסכום שנקבע בתקנות המכר תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), תשע"ה-2014, אינו כולל מע"מ. סעיף 2 לתק...
התאחדות בוני הארץ מציגה את התוכנית לטיפול במשבר הדיור בישראל
התאחדות בוני הארץ מציגה את הצעתה לפתרון משבר הדיור בישראל. התוכנית כוללת בין השאר: חיוב רשויות מקומיות לבנות דירות בשימוש בכלים שכבר אושרו בממשלה אך אינם מחייבים ראשי ערים, הפחתת ע...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לינואר 2015: מגיבים לטיוטא של חוזה המדף 3210 ופועלים מול רשויות ומשרדי ממשלה
צוות ההתאחדות מכין הערות להצעה לחוזה מדף חדש של האוצר. נתוני המכרזים מלמדים על ירידה בכמות מכרזי משרד הבינוי. מטפלים בהתאמת מכרזי מינהלת הביוב להוראות התכ"מ ועוד...
מנוי חינם לחברי ההתאחדות לאתר פסקדין המספק פסקי דין מכל בית המשפט
התאחדות בוני הארץ ממשיכה להרחיב את הידע של חבריה, ובמסגרת זו מציעה שירות מינוי בחינם לאתר פסקדין שמספק את פסקי הדין שהתקבלו בכל בתי המשפט ברחבי הארץ. האתר מספר גם: פסיקות, כתבי טענ...
שינוי בטופס "הודעה על תחילת ביצוע עבודות בנייה"
כידוע, חובה על כל מבצע בנייה להודיע למפקח על העבודה, כי אתר הבנייה הנמצא בתחומו, על תחילת ביצוע עבודות בנייה באתר ומינוי מנהל עבודה. ההודעה מתבצעת באמצעות מילוי טופס של מינהל הבטיח...
חובת ציון "דרגת החשיפה" לבטון מובא
תקן 118 ליצור ואספקת בטון, אושר בשלהי שנת 2008. בתקן זה יש דרישה המחייבת את מזמין הבטון לציין בהזמנה את "דרגת החשיפה" של הבטון הנדרש, על פי התנאים האטמוספריים באזורים השונים ובהתאם...
עדכון מיסוי: הקלה במס למכירת קרקע המיועדת לבניית 8 יח"ד למגורים או יותר, בתנאי (בין היתר) שהבניה על הקרקע תסתיים ברובה (80% או 8 יח"ד) בתוך 36 חודשים
בימים אלה פורסמה הבהרה/הנחייה על ידי גב' מירי סביון, סמנכ"לית שומה ובקורת ברשות המיסים, ממנה עולה כי סיום בנייה כאמור לא יהיה בהכרח מועד קבלת טופס 4, אלא - בנסיבות מתאימות ...
ההתאחדות מודיעה: מנהלת קבלן מוכר עברה למשכנה החדש במרכז עזריאלי שבחולון
‏ י' טבת תשע"ה ‏01 ינואר 2015 מס' 117717     לכבוד ציבור קבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית ח.נ.,   &n...
פורסם המחירון לעבודות פיתוח לחודש דצמבר 2014
בהתאם לסיכום ההתאחדות עם משרד הבינוי פורסם מחירון לעבודות פיתוח המעודכן לחודש דצמבר 2014 ...
התאחדות בוני הארץ מציגה: אפליקציית המידע לקבלן
התאחדות בוני הארץ גאה להשיק אפליקציה ומזמינה אתכם להתעדכן היישר מהסלולארי במכרזים חדשים, פעילות ההתאחדות ומידע מקצועי. להורדת האפליקציה לחצו על הלינק ושמרו את האפליקציה על מ...
כל דוחות המחקר של המכון הלאומי לחקר הבנייה בהישג יד
חברי התאחדות בוני הארץ לתשומת ליבכם: כל דוחות המחקר של המכון הלאומי לחקר הבנייה זמינים כקובץ PDF באתר המכון וניתן להורידם ללא תשלום ...
הישג משמעותי להתאחדות: הכנסת אישרה סופית הטבת מע"מ בשיעור 0% על שירותי הבניה בפרויקטי התחדשות עירונית
תיקון חוק מע"מ הקובע כי בפרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי), במקום הפטור מתשלום מע"מ הניתן לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת פרויקטים אלה, יהיה מס בשיעור אפס אחוזים...
עדכון: משתתפים במכרזי משרד הביטחון להשכרת ציוד צמ"ה נדרשים להציג אישור קבלן מוכר ("כוכבית")
‏י' חשון תשע"ה ‏03 נובמבר 2014   לכבוד ציבור הקבלנים   הננו להסב תשומת לב קבלנים המשתתפים במכרזים של משרד הביטחון להשכרת ציוד ...
ההתאחדות קוראת לחבריה להיערך לקראת הגדלת מכסת העובדים הפלשתינים בענף
לכבוד  חברי התאחדות בוני הארץ   הנדון: היערכות לקראת פרסום תוספת מכסת עובדים פלסטיניים לענף הבנייה  1. להזכירכם, ממשלת ישראל אישרה תוספת מכסה של כ...
ההתאחדות מודיעה: תקנת המעקב במסגרת רישום קבלנים הוארכה  עד 30 בספטמבר 2015
הוראת השעה קובעת את ההיקף של העבודות שאותן על הקבלן להוכיח כי ביצע בשנים האחרונות כדי לעמוד בקריטריונים של רישום הקבלנים התואם את רישומו...
תוקף הוראת שעה לתקנה 10 א´ בתקנות המעקב אחר קבלנים רשומים הוארך עד 30 בספטמבר 2016
הוראת השעה קובעת כי בבדיקת מעקב צריך הקבלן להוכיח כי ביצע עבודה אחת בהיקף של 30% מההיקף המירבי המותר לו...
תזכורת: ב-31.12.2014 יפוג תוקף האישורים לקבלנים שאינם בענפים 100 ואו 200  בסיווג ג´3 ג24 ו-ג´5
התאחדות בוני הארץ מבקשת להזכיר לחברים כי את הבקשה לחידוש אישור קבלן מוכר ניתן להגיש החל מיום 1.10.2014. לפרטים קראו כאן...
התאחדות בוני הארץ רשמה הצלחה באישור פיצויי קבלנים במסלול מחזורים בגין "צוק איתן״
ההתאחדות פעלה מול רשות המיסים בעקבות החלטת הרשות כי התקנות לפיצויים נזק עקיף בגין מבצע "צוק איתן" לא יכללו את ציבור הקבלנים באיזור עוטף עזה...
בעקבות פניית התאחדות בוני הארץ הוחלט על הארכת תוקף אישור "קבלן מוכר" עד לתאריך 15 בספטמבר 2014
ההחלטה התקבלה בעקבות פניית ההתאחדות בשל חוסר יכולתם של חלק מהקבלנים לפעול לקבלת האישור על רקע המצב הביטחוני ששרר בארץ בתקופה האחרונה...
 החלטת החשב הכללי: בעניין  הארכת משך ביצוע עבודות בנייה ותשתיות בעקבות מבצעי "שובו בנים" ו"צוק איתן"
  בעקבות פניית ההתאחדות לממשלה, בדרישה להכיר בצורך לאחר בחלק מעבודות הבנייה של קבלנים בשל מבצעי ״שובו בנים״ ו״צוק איתן״, פרסמה החשבת הכללית במשרד האוצר החלטה שלפיה ניתן...
הודעה בעניין: תשלום ריבית פיגורים על פי חוזה מדף 3210
לכבוד חברי אגף תשתיות ובניה חוזית ח.נ.,   הנדון: תשלום ריבית פיגורים לקבלנים בהתאם לחוזה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות –  חוזה מדף 3210 &nb...
משרד התשתיות מבקש להזכיר את האיסור על קבלת חומר חציבה שנחצב ללא רישיון
מנהל מנהל אוצרות הטבע הממשלתימתריע כי העונש על קבלת חומר חציבה באופן לא חוקי הינה מאסר של שישה חודשים או קנסות כבדים...
משרד הבינוי והשיכון פרסם מחירון מעודכן לעבודות פיתוח  הנכון לחודש יולי 2014
‏א' אב תשע"ד ‏28 יולי 2014 מס' 113220     לכבוד ציבור הקבלנים   א.נ.   הנדון: מחירון מעודכן של מ...
בעקבות פעילות ההתאחדות: עד לסוף אוגוסט ניתן יהיה להסדיר את אישור הקבלן המוכר בחלק מהסיווגים
חברים שלום רב. בעקבות בניית ההתאחדות למנהלת קבלן מוכר הוחלט להאריך את תוקף האישורים לקבלנים מוכרים עד לתאריך 31.8.2014. הכוונה היא לקבלנים בעלי סווג 100+200 ג'3, ג'4...
מהדורה חדשה של  "המאגר המאוחד" תיכנס לתוקף ב-17.7.2014
על פי עדכון משרד האוצר, במהדורה החדשה התבצעו שינויים במחירים וכן נוספו, עודכנו והורחבו סעיפים ותתי פרקים. כמו כן נפתח תחום חדש "קירות אקוסטיים"....
התאחודת בוני הארץ מודיעה: נקבעו דמי ההבראה בענף הבנייה לשנת 2014 שישלמו הקיץ
חברים יקרים,  1. על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ערך יום הבראה לעובדים ומנהלי עבודה בענף הבנייה לשנת 2014  ...
תזכורת לחברים: ב-31 ליולי יפוג תוקף אישור קבלן מוכר בחלק מהסיווגים: ההתאחדות קוראת לחברים להסדיר את האישור
חברים שלום רב. בתאריך 31.7.2014 יפוג תוקף אישור קבלן מוכר בסווג 100 + 200 ג'3 ג'4 ו-ג'5. אנו קוראים לקבלנים, שטרם עשו זאת, לטפל באופן מיידי בהסדרת אישור קבלן מוכ...
ההתאחדות רושמת הישג חשוב: אושרו מסלולי הכשרה חדשים המקצרים את הזמן הדרוש להכשרת מנהלי עבודה
מסלול חדש יחייב שתי שנות ניסיון בעבודה בלבד עם הכשרה מקצועית לסוג 3 ושנה נוספת של ניסיון כעוזר למנהל עבודה מוסמך בעבודות בניה...
הצלחה להתאחדות בוני הארץ: תיקון לחוק מיסוי מקרקעין יאפשר הקלה בתחום תשלום מקדמות מס שבח‎
פעילות מאומצת של ההתאחדות תאפשר הקלה תזרימית של חברינו בעקבות שינוי במועדי תשלומי מקדמות בעקבות תיקון 70 ...
בעקבות פעילות ההתאחדות: עד לסוף אוגוסט ניתן יהיה להסדיר את אישור הקבלן המוכר בחלק מהסיווגים
ההתאחדות קוראת לחברים להסדיר את האישור מיידית עד לתאריך 31.8.2014. ניתן לפנות לשם קבלן הנחיות להתאחדות בוני הארץ. לפרטים נוספים לחצו כאן...
התאחדות בוני הארץ מודיעה: מעבר רחל ייסגר למעבר פועלים בימים 22-25 במאי בשל ביקור האפיפיור
התאחדות בוני הארץ מבקשת להודיע לכל חבריה כי בשל ביקורו של האפיפיור,  מעבר רחל ייסגר למעבר פועלים בין התאריכים 22.5-25.5. בימים אלה הפועלים יוכלו להיכנס לעבודה בישראל  ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית נכון לחודשים מרץ-אפריל 2014
עדכונים בעניין מחירון משרד משרד הבינוי והשיכון, פגישה עם נציגות משרד הביטחון, שינוי תנאי מכרז בשב"ס ובחברת אחוזת החוף ועוד...
הצלחה להתאחדות בפעילות מול הממשלה: ההחלטה על הארכת תשלומי פיתוח ל-170 יום יוצאת לדרך
זוכה במכרז קרקע ישלם 15% לפחות מהוצאות הפיתוח תוך 50 יום וישלים את הסכום המלא תוך 170 יום מיום החלטת ועדת המכרזים...
התאחדות בוני הארץ מדווחת: הוכרזה שורת מתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי ברחבי הארץ
חברים יקרים, הננו להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7360 מיום 26 במרץ 2014 הוכרזו המתחמים הבאים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי. להלן המתחמים: 1.  קרית אונו -"מ...
התאחדות בוני הארץ מדווחת: פורסמו ההנחיות לחידוש תוקף קבלן מוכר
הועדה הבינמשרדית - מנהלת קבלן מוכר, מפרסמת בימים אלה את ההנחיות לחידוש הרישום לקבלנים מוכרים. לפרטים לחצו כאן...
התאחדות בוני הארץ מודיעה: רשם הקבלנים עדכן ב-1 באפריל את היקפי הסיווגים הקבלניים
בתחילת אפריל עודכן סיווג קבלנים הרשומים בהתאם להודעה של רשם הקבלנים לקריאת טבלת הסיווגים המעודכנת לחצו כאן ...
ההתאחדות פעלה ומשרד הבינוי והשיכון החל לפרסם מכרזים בשיטת המחירון עם הנחה או תוספת לפי פרקי עבודה
הנהלות אגפי בניה חוזית ותשתיות בהתאחדות דרשו לשנות את המכרזים ובשלושת המכרזים האחרונים של משרד הבינוי והשיכון אכן בוצעו השינויים...
מכרזים חדשים של חברת נתיבי ישראל
שלושה מכרזים חדשים של החברה פורסמו בתקופה האחרונה ...
פורסמה מהדורה חדשה  של המאגר המאוחד והיא נכנסה בתוקף מ-23 בינואר  2014
מהדורה החדשה התבצעו שינויים במחירי "המאגר המאוחד" ועוד...
התאחדות בוני הארץ מדווחת: המדינה עדכנה את תנאי האכיפה בתחום העסקתם של מסתננים
התאחדות בוני הארץ מודיעה: פורסם התיקון בחוק מכר דירות המגן על רוכש הדירה מפני שעבוד ערבות המכר
חברים יקרים, ברצוננו להודיעכם כי חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 תוקן והחל מיום 1.1.14  הנכם מחויבים תוך 30 יום, מהתשל...
התאחדות בוני הארץ מדווחת: תיקון בחוק התקנים יביא להקמת ועדת אימוץ תקנים זרים ולהגברת האכיפה על יבוא ושימוש במוצרים עם תו תקן
החוק שם דגש רב יותר על אחריותם של היצרנים, המפיצים, המוכרים וכדומה, המשתמשים במוצרים שאינם עומדים בדרישות תקן רשמי...
ההתאחדות מודיעה: עדכון דרגות שכר עובדי ענף הבניה יתבצע במשכורת ספטמבר
התאחדות בוני הארץ מודיעה שבחודש אוגוסט 2013 ימלאו 3 שנים לתוקפו של ההסכם הקיבוצי. החל ממועד זה יש לעדכן את דרגות עובדי הבניה ומנהלי העבודה בענף. העדכון לזכאים יחל במשכורת חודש ספטמ...
התאחדות בוני הארץ מודיעה כי משרד הביטחון פרסם את מחירון עבודות הפיתוח שלו ל-2013
המחירון החדש מפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון - לפתיחה הקלק כאן. ...
תקנות כיבוי בתמ"א 38
התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות
מצגת החלטת קבינט הדיור - לעיונכם
אם המצגת אינה נפתחת באופן אוטומטי - הורד את קובץ מצגת החלטת קבינט הדיור בקובץ הנמצא להלן. ...
מהדורה חדשה  של המאגר המאוחד תכנס לתוקף ב-25 ביולי 2013
במהדורה החדשה התבצעו שינויים במחירי המאגר המאוחד וכן נוספו, עודכנו והורחבו סעיפים ותתי פרקים בפרקים הבאים: ביטון יצוק באתר, קירות ומחיצות בניה, עבודות טיח וצבע, מתקני תברואה, פירוק...
התאחדות בוני הארץ נערכת לדרישה חדשה לפיה כל קבלן שיעסיק 50 עובדים או יותר יחוייב להכין תוכנית בטיחות בעבודה
התוכנית תכלול את תאור מקום העבודה, מספר המועסקים בו, פריסת המתקנים השונים ותיאור מאפייני העבודה העיקריים. יהיה בה פרק המפרט את מדיניות הבטיחות של הארגון, פרק הדן במערך הבטיחות, פרק...
מפרט שיפורי מיגון - עקרונות והנחיות לתכנון ולביצוע שיפורי מיגון בבנייה קיימת
לתשומת ליבכם - פורסם העדכון החצי שנתי של סיווג הקבלנים
  חברים יקרים,   התאחדות בוני הארץ מבקשת ליידע אתכם כי פורסם העדכון החצי שנתי של סיווג הקבלנים. החל מתחילת חודש אפריל 2013 עדכן רשם הקבלנים את היקף ה...
תקנה חדשה: חובת התקנת מערכות אנרגיה סולארית בקומות עליונות של רבי קומות
בקובץ תקנות מספר 7190 מיום 12 בדצמבר 2012 פורסם תיקון לתקנות תכנון ובניה "בקשה להיתר תנאיו ואגרות", המחייב התקנת מערכות חימום מים על ידי אנרגיה סולארית בשבע הקומות העליונות של בניי...
המעבידים חייבים במתן הודעה לעובדים בדבר תנאי העסקתם - לנוחיותכם מצורף טופס הודעה
בהמשך לתלוש שכר אחיד שהוכן לענף וכשרות לחברי ההתאחדות הוכן נוסח הודעה מוצע הממצה את הסעיפים שצריכים להיכלל בהודעה באופן שתעמוד בתנאים של ההסכם הקיבוצי או צו הרחב...
תמ"א 38 ככלי תכנוני לעידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - צפו במצגת
תמ"א 38 ככלי תכנוני לעידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. מצגת מאת – זינה פרפליצין, מנהל התכנון משרד הפנים...
שר האוצר החליט: עמלות ביטוח המשכנתה יוגבלו. המשמעות: עלות הביטוח תרד
שטייניץ חתם על תקנות הקובעות כי שיעור העמלה בעת מכירת ביטוח דירה לצורך המשכנתה, לא יעלה על 20% מהפרמיה...
ההתאחדות מבקשת את הערותיכם למחירון משרד הבינוי והשיכון לעבודות פיתוח 2012
ממד עם מערכת סינון שירטוט
חובת התקנת מערכת סינון בממדים מחייבת תכנון קפדני של מיקום מערכת הסינון יחסית לריהוט של הממד , כדי לא לפגוע בתיפקודו של הממ"ד כחדר מגורים. מצורף בזה שירטוט של פיקוד העורף ...
תקן 5281 מאפיינים של בנייה ירוקה
טבלת תקן מאפייני בנייה ירוקה...
בניה ירוקה
  בנייה 'ידידותית לסביבה' ('ירוקה') מאת עידית הוד   רקע 'בנייה ירוקה' הינה בנייה המצמצמת את ההשפעות הסביבתיות השליליות הנוב...
פיצול דירות
תקנה תכנון ובניה בנושא פיצול דירות...
חוזה מדף 3210
1.1. המדינה הגיבה לפנייתנו לבג"צ בענין מימוש החלטת הממשלה בעקבות דו"ח וועדת זילר באשר להחלת חוזה אחיד על כל המזמינים הציבוריים וטענה שאין בידי הממשלה הסמכות להחיל על כ...
פעילות מול מזמיני עבודה
דיווח מפגישות ופעילות מול גופים שונים...
שכרו של שמאי מכריע
בקובץ תקנות מספר 6922 מיום 23 באוגוסט 2010 פורסמה תקנה לגבי שכרו של שמאי מכריע....
תקן 413 גליון תיקון 4
עיקר התיקון – דחיית מועד כניסתו לתוקף של גיליון תיקון הקודם ...
תקנות תכנון ובניה – התקנת מתקני תקשורת
הבהרת משמעות התקנות החדשות להתקנת מתקני תקשורת...
התקנת מתקני תקשורת
בקובץ תקנות 6898 מתאריך 21 ביוני 2010, פורסמו תקנות חדשות למתקני תקשורת המשנות את התקנות הקיימות, ומבטלות את פרק ט' בתקנות הדנות בצנרת טלפון....