קראו בגיליון החדש של מגזין ההתאחדות: סיכום האסיפה הכללית השנתית, פרס המצוינות בבנייה וריאיון עם השמאי הממשלתי

קראו בגיליון החדש של מגזין ההתאחדות: סיכום האסיפה הכללית השנתית, פרס המצוינות בבנייה וריאיון עם השמאי הממשלתי