פורום כללי / טכני

פורום כללי / טכני

פורום יעוץ כללי: אינג´ נתן חילו

ברוכים הבאים לפורום ייעוץ כללי - נשמח לסייע בכל שאלה ובקשה.

על מנהל הפורום, אינג' נתן חילו, מנהל האגף הטכני בהתאחדות בוני הארץ.

לאינג' חילו ניסיון רב וידע ומומחיות ברישום קבלנים, תקנות תכנון ובניה,  תקנים בתחום הבנייה, ליקויי בנייה ויחסי מוכר – רוכש.

* אין בתשובות הניתנות בפורום להחליף ייעוץ פרטני מקצועי או משפטי.

בשליחת הודעה/תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:

חל איסור פרסם באתר/פורום הודעות/תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני, מאיימות, גזעניות, פוגעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני. האחריות הבלעדית לתוכן ההודעה/התגובה הינה של כותבה. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב הודעה/התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות/תגובות שפורסמו ו/או לא לפרסם הודעות/תגובות על-פי שיקול דעתה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר. בכל מקרה של פרסום פוגע כאמור לעיל, גולשי האתר רשאים לפנות למנהל הפורום בבקשה להסירו.

 

18/04/2017 21:19:00
שלום רב, לאחר חיפושים נרחבים איתרתי את הל"ת והעדכון האחרון בשנת 2007. לפי חברת האינסטלציה מצרפלס SP, בוצע עדכון נוסף בין השנים 2008-2011 הכולל בין השאר עדכון בטבלה המפרטת קוטר צינור הזנת מים נדרש ביחס לכמות הנקודות הניזונות. אשמח לקבל הפניה לעדכון זה לרבות המסמך המלא. תודה, אוהד
הוסף תגובה
הל"ת עידכון אחרון אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/04/2017 10:09:00
העידכון האחרון להל"ת הוא אכן משנת 2007. לאחר עידכון זה הוכן קוד תברואה על ידי משרד השיכון בשנת 2011-2014 . קוד זה אמור להיות חלק מקוד ב=הבנייה המחליף את התוספת השנייה בתקנות היתר בנייה תנאיו ואגרות. על אף שהקוד אושר במועצה הארצית ב 2014 הוא לא נחתם על ידי השר , הוא נמצא יחד עם פרקים אחרים בקוד הבנייה לעיון של משרד המשפטים ולהערותיו. אינני יכול להעביר לך אתקוד התברואה כי הוא לא אושר מבחינת החוק. אם במצרפלס יש מידע אחר הם צריכים לספק לך את מקור המידע.. כידוע תקן 1205 חלקים 1 ו 2 דנים בנושא יתכן כי יש בהם טבלאות הסותרות אתהלת הקיים (אני לא מאמין , מכון התקנים מוודא שלא יהיו סתירות בין התקן לביןהחוק הדנים בנושאים קרובים או דומים.) רמו כן משתדל מכון התקנים שלא יהו כפילויות בין התקנים לבין החוק.
הוסף תגובה
04/04/2017 15:17:00
רכשתי דירה מחברת אשדר שנמסרה ביוני 2015. ביוני 2016 נוצרו סדקים בקירות. החברה מסרבת לתקן את הסדקים בטענה שמדוברב״כוח עליון״, לאחר שהיו כמה ימים של לחות נמוכה בחודש יוני 2016 והסדקים קרו בדירות רבות בפרויקט. מדובר בטענה הזוייה, שכן סדקים תמיד נובעים ״מכוח עליון״, , מז״א, תנודות קרקע, תיישות המרכיבים, חומרים ירודים ,וכ׳. ההיפך הוא הנכון, אילו הסדקים נבעו ממחדל של בעל הדירה ולא מכוח עליון, היה מקום לטענה שאין זו אחריותם. סדקים ש״נוצרו מעצמם״ הם באחריות הקבלן בתקופת הבדק.
הוסף תגובה
סירוב לתקן סדקים. אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/04/2017 09:10:00
הטענה של המוכר אינה "כוח עליון" אלא תופעה חריגה שאין יכולת למוכר לצפות אותה מראש.. פירוש זה תופש רק אם יש בהסכם המכר סעיף המאפשר למוכר להעלות טענה זו. לכן יש לבדוק בחוזה. לקיום סעיף כזה. כדי להעמיד דברים על דיוקם בחודש יוני 16 היו מספר ימים של יובש כמעט מוחלט באוויר כך שאחוז הלחות באוויר היה בסביבות אפס, כאשר שיעור הלוחות באוויר בימי שרב בהם הלחות נמוכה מאד מגיעה באזור החוף לכדי 15 אחוז. רצוי לבדוק טענה זו מול עורך דין שלכם שיבדוק וימליץ לכם איך להתנהל
הוסף תגובה
03/04/2017 21:08:00
לפני כחצי שנה נכנסנו לדירה חדשה.חתמנו על אישור מסירה,ולאחר שעברנו גילינו ליקויים בריצוף הבית,ורצפות מתנדנדות,הללו הוחלפו אך שוב הגוונים שונים וקו הרובה לא ישר,הקבלן מצידו מוכן להחליף את הריצוף רק בסלון ובמיזדרון ולא את שאר החדרים!כך ששוב יהיה שוני ואי אחידות בגווני הריצוף !מה ניתן לעשות בענין?אנחנו שוקלים לפנות לערכאות משפטיות.תודה
הוסף תגובה
ליקוי בריצוף הדירה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/04/2017 08:56:00
מראה אסתטי של הריצוף, לרבות מה יהיה לאחר החלפת הריצוף הוא נושא בעייתי. הפנייה לערכאות היא הדרך היחידה שבה ניתן לפתור בעיות אלה (בנוסף להידברות עם המוכר ולהגיע איתו להסדר - דבר שהוא רצוי בכל מקרה) אם תחליטי לפנות לערכאות צריל הצטייד עם החוות דעת מקצועית שתתמוך בטיעונים שלך.
הוסף תגובה
02/04/2017 07:42:00
שלום רב, הקבלן עידכן את הדיירים כי נתקבל טופס 4 וכדי להשלים את תהליך מסירת הדירה, על הדיירים להחזיר את ערבויות המכר לחברה שם הם יוחזקו בנאמנות עד לרישום הערת אזהרה על שם הדיירים (ללא תאריך יעד). האם ההליך תקין? תודה
הוסף תגובה
החזרת ערבויות חוק מכר אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/04/2017 08:48:00
הדרך שמציע המוכר איה לא חוקית וגם אינה לגמרי חוקית. בתנאים מסויימים החוק מאפשר אותה. צריך לבדוק טוב את המצב הספציפי. להלן ציטוט מדברי המומחה של התאחדות לנושא : "מדובר בשאלה משפטית שמצריכה בחינה מעמיקה של כתב הנאמנות ושל חוזה המכר שבוצע בין הרוכש למוכר, כל זאת אל מול הסעיפים הרלוונטיים חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974, ולכן בעניין זה אין לנו יכולת לסייע לו אולם אנו ממליצים לו להתייעץ עם עורך דינו בסוגיה זו."
הוסף תגובה
29/03/2017 19:47:00
שלום רב, דייר בפרויקט בבניה מבקש ממני לבצע מדרגה מתחת לחלון כביסה, כך שגובה החלון המתקבל ממדרך פחות מ-105. על אף סירובי בנימוק שאנו לא נבנה דבר בניגוד לתקנות, הוא מתעקש ומציע לחתום לי על כל נוסח "ויתור" שאבקש, בו יאשר הסכמתו ל"ליקוי" ואי תביעות עתידיות. למרות זאת אני חושש. האם אני יכול להסכים? האם מסמך כזה באמת יפטור אותנו במקרה של פגיעה חלילה או תביעה מרוכשים יד שניה לדוגמה? אשמח להתייחסות גם באופן כללי בעניין תקנות אחרות - לאו דווקא בתחום הבטיחות, למשל במקרה שהתבקשתי בעבר ע"י דיירים לבצע חיפוי ללא פוגות (וסירבתי). האם אפשר להיענות לבקשות כאלו בכפוף להחתמתם? שאלותיי מתייחסות לבניה חדשה (יזם-דייר). תודה מראש.
הוסף תגובה
30/03/2017 13:17:00
תקן 1418 - מעקים מצוטט בתקנות תכנות ובנייה כך שהאמור בתקן הוא למעש חוק. כידוע הסכם שסותר את החוק בטל מאליו ואינו מחייב. ראיתי מקרים בעבר בהם הדייר נתן הוראה בכתב לבצע עבודה בניגוד לחוק, והגיש תביעה נגד הקבלן לאחר שקיבל את הדירה בטענה שהדירה אינה עומדת בדרישות החוק. אנחחנו לא מפירים את החורק ולא עוקפים אותו. הוא יכול לבצע מדרגה רק כאשר יקבל את החזקה בדירה כאשר הוא מוגדר בבעל הנכס. אז האחריות תיפול רק עליו.
הוסף תגובה
27/03/2017 15:45:00
שלום ! אשמח לעצה איך אפשר ליצור קשר ולהציע את שירותים כ out sourcing של מכירת נכסים של הקבלן או היזם .
הוסף תגובה
קשר עם קבלנים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
30/03/2017 13:19:00
הפורום אינו מטפל בנושא
הוסף תגובה
27/03/2017 13:24:00
הקבלן הודיע שיש חודש(עם חג פסח באותו חודש) כדי לסיים את בחירת כל הריצוף, קרמיקה, סנטריה ומטבח. האם זה זמן הגיוני? בחוזה לא כתוב תקופת זמן מסוימת שהקבלן חייב לתת לעניין.
הוסף תגובה
30/03/2017 12:12:00
בחירצ קרמיקה, כלים סניטריים וכדומה הנו שירות שהקבלן נןתן למי שרכש דירה. זו אינה חובה בחוק. אינני מוצא סיבה הגיונית שתסביר למ צריך תקופה ר=ארוכה יותר מחודש. הנושא מסתכם בביקור אצל הספק פעם אחת ובחירת המוצר. לדעתי אם תפנה לקבלן ותבקש להאריך את הזמן תיענה בחיוב. בכל מקרה הקבלן חייב להזמין חומרים ומוצרים מראש כדי לא לעכב את העבודה באתר. להערכתי כל הספקים עובדים בחול המועד ואין הפסד של שבועות אלא של מספר ימים בלבד.
הוסף תגובה
22/03/2017 18:51:00
אני עומד לבנות בית שאלתי האים מפעל בטון שאני עומד לחתום איתו חוזה חייב להיות רשום באגוד הקבלנים וכיצד אוכל לברר זאת
הוסף תגובה
מפעל בטון אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
30/03/2017 12:06:00
א- מפעל בטון אינו חייב להיות רשום בספר הקבלנים. אפקת בטון אינה בנייה הנדסית. חוק רישום קבלנים מחיבב את הקבלנים שמבצעים עבודות בנייה הנדסית. ואוסר על מי שאינו רשום בספר הקבלנים לבצע עבודת בנייה הנדסית. כל עבודת בנייה נחשבת לבנייה הנדסית
הוסף תגובה
20/03/2017 06:42:00
שלום, עקב ויכוח עם חבר רציתי לשאול: האם כבר לא קיים המושג ״מרפסת פנימית/סגורה״? והאם כבר לא בונים מרפסות כאלה? תודה
הוסף תגובה
מרפסת פנמית סגורה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
20/03/2017 12:01:00
מרפסת פנימית סגורה היא מרפסת עם שלשה צדדים סגורים וצד אחד פתוח לאוויר החוץ. המושג קיים. בונים פחות מרפסות פנימיות בלל תקנות חישוב שטחים. שטח מרפסת פנימית הוא בעיקרון שטח עיקרי בעוד מרפסת בולטת החוצה עם שלשה צדדים פתוחים לאוויר היא השטח שלה אינו נכלל בשטח העיקרי המותר לבנייה. דרך אגב כל מרפסות השירות ליד השירותים הם מרפסות פנימיות והם נמצאים כמעט בכל בניין
הוסף תגובה
19/03/2017 23:15:00
האם בניית מעלית בבניין קיים דרוש פיקוח צמוד של קונסטרוקטר או מהנדס בניין . ומה קורה אם הדבר אינו מתבצע . כיצד החוק מטפל בנושא .
הוסף תגובה
20/03/2017 11:52:00
הקמת מעלית בבניין קיים מחייבת קבלת היתר בנייה. המעלית משפעה על הקונסטרוקציה של המבנה ועל כן חייבת בהיתר בנייה. כאשר יש היתר בנייה, הרשות דורשת דרישות רבות הכוללות תכנון ופיקוח של מהנדס. אם הבנייה נעשה ללא היתר יש להודיע לרשות המקומית שתפקידה לאכוף את חוק התכנון והבנייה בתחומה.
הוסף תגובה
16/03/2017 21:35:00
קנינו דירה מקבלן, הקבלן לא נותן ארונות מטבח בכלל. רק 2 כיורים מסוג הכי פשוט שקיים, שמתקינים מתחת לשיש, ואריחים. הוא אומר שאף קבלן לא נותן כיום מטבח.... האם זה חוקי?.
הוסף תגובה
19/03/2017 09:39:00
עליך לבדוק מה כתוב במפרט לפי חוק המכר שקיבלת וחתמת עליו בעת חתימת ההסכם מול המוכר. במפרט יש סעיף מיוחד הדן בארונות מטבח. המוכר יכול למכור דירה ללא ארון מטבח ובלבד שהדבר יצויין במפרטי. אנא בדוק מה המפרט שחתמת עליו אומר בנושא זה. אות דבר לגבי כיורים ולגבי כל הכלים הסניטריים- מה שקובע זה המפרט החתום עלידי שני הצדדים. המפרט אינו עניין לאופנה. לא חשוב מה קבלנים אחרים עושים חשוב מה המוכר והקונה סכימו עליו במפרט
הוסף תגובה
16/03/2017 21:28:00
קנינו דירה מקבלן, וכעת מחפים את הבנין. הצבע של האריחים מאד כהה, דיברנו עם הקבלן והוא הודה שהאריחים יותר כהים ממה שהוזמן, ושהצבע "יתבהר" אח"כ. דבר שהוא כמובן לא נכון. רציתי לדעת אם זה חוקי, שהקבלן רשאי לחפות בצבע לא מקובל.
הוסף תגובה
19/03/2017 09:27:00
במפרט לפי חוק מכר דירות אין שום איזכור לגוון שלך החיפוי. לדעתי גם לא בשום מקום במסמכי החוזה. מישיש לו זכות לשנות את החיפוי של מחלק מהדס העיר כי החיפוי מהווה חלק מחזות העיר. אינני רואה מה אתה יכול לעשות מול המוכר בהסתמך על חוק מכר דירות
הוסף תגובה
14/03/2017 23:47:00
שלום רב, קנינו דירה חדשה מקבלן בתוכנית המכר הן לפני ההיתר והן אחרי ההיתר הוצגו 2 בורות ביוב בגינה (מדובר בגינה בשטח מרוכז של כ 60 מטר) בפועל קיבלנו עוד 2 בורות. כלומר 4 בורות. אנחנו לפני מסירה. הקבלן בדק וטען שמדובר בטעות אנוש והציע שנמנה מהנדס מומחה מוסכם, הם יישאו בעלות כדי לקבוע ירידת ערך. השאלות: 1. מה סדר גודל של ירידת ערך בשל טעות זו? 2. מה המשמעות מבחינה פרקטית של הבורות בגינה? מה עלי לקחת בחשבון מבחינת עלויות/ בעיות/ מגבלות צפיות בעתיד? נזקים? ריחות? מגבלות שתילת צמחיה וכו? 3. איזה תחום התמחות הכי רלבנטי לאיתור מהנדס מומחה לסוגיה זו? תודה רבה מיכל
הוסף תגובה
שוחות בורות ביוב בגינה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/03/2017 08:50:00
חוק מכר דירות קובע כי שינוי בדירה לעומת התכנית שצופה להסכם המכר מהווה אי התאמה. החוק קובע כי אי התאמה יש לתקן. זה לא מובן מאליו כי לא ניתן לתקן מחדל או טעות אנושית. את צריכה להיות משוכנעת כי הקביעה של המוכר "ליקוי שאינו ניתן תיקון" היא אמנם נכונה. אם לא יש לדרוש ממנו תיקון הליקוי. מי שאמור להעריך ירידת ערך הדירה בגלל טעות אנוש זו הוא שמאי. ירידת הערך אינה זהה לעול תיקון הליקוי ואינה משתמשת באותם פרמטרים לקביעת ירידת הערך. אינני יכול לקובע מה סדר גודל של ירידת הערך בשביל זה יש שמאי שישתמש בפרמטרים שהזכרת ועוד פרמטרים נוספים מתחום נסיונו. הצעת המוכר להסכים על מומחה היא נכונה ובלבד שהמומחה לא נקבע על ידי המוכר. מומחה מוסכם חוסך הליך ארוך של התדיינות בבית המשפט.
הוסף תגובה
19/03/2017 21:24:00
תודה רבה על המענה המפורט. טעות האנוש היא ככל הנראה לא בניית השוחות עצמן, אלא התוכניות שמסרו לנו. ולכן טענו שלא ניתן לתקן. כרגע אתרתי שמאי מקרקעין שהוא גם מהנדס ומקווה שיהיה מקובל עליהם. תודה רבה ושבוע טוב מיכל
הוסף תגובה
14/03/2017 23:03:00
שלום אני עושה עבודות איטום האם יש הגבלה על היקף עבודה למי שאינו קבלן רשום? לא מדובר על בניה חדשה
הוסף תגובה
רישום קבלנים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/03/2017 08:38:00
ענף איטום נחשב כענף משנה לענף ראשי בנייה. מותר לבצע עבודה בהיקף של כ 40 אלף ש"ח מבלי להיות קבלן רשום בענף איטום.
הוסף תגובה
09/03/2017 11:34:00
שלום רב האם קבלן יכול להתנער מתיקוני לקויות בניה בטענה שהדייר תיקן והוא אינו לוקח אחריות על התיקון? זאת בהסתמך על כך שהקבלן מאשים את הדייר ברשלנות תורמת למצב הבית עקב בעיות עובש קונדנסציה ורטיבות. כי לעניות דעתי אם אני אכן יבצע תיקונים בבית ואז יבוא מומחה מטעם בימ"ש ומה הוא יראה? מה תהיה חוות דעתו ? מיותר לציין שלדעתי זה כמו להעלים ראיות.
הוסף תגובה
ליקויי בניה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/03/2017 08:35:00
אני לא מבין מה בדיוק אתה שואל. דייר לא מתקן בעצמו ליקויי בנייה אלא דורש מהמוכר לתקן אותם - זה מה שחוק מכר דירות קובע. אם התיקון דחוף כי הדירה לא מתפקדת ולא ניתן לגור בה , צריך לדרוש מהמוכר לתקן בצורה דחופה עם ציון סיבת הדחיפות. אם המוכר מתנער אתה מודיע לו בכתב כי אם לא יתקן תוך תקופת זמן אזי אתה מתקן ומחייב את חשבונו. רק לאחר מכן אתה רשאי לתקן בעצמך, לאחר הודעת למוכר והתרעת על המצב בפניו. במקרה זה העדות של מי שביצע את התיקון בתוספת החשבונית מעידה כי היה ליקוי ותוקן. לא יהי צורך בזימון מומחה של בית משפט לקבוע אם היה ליקוי אם לאוו . מומחה בית המשפט יעיד על פי החשבונית של הקבלן שתיקן עבורך. אם לא עניתי לעניין , אני מבקש סליחה, אני הבנתי כך את שאלתך.
הוסף תגובה
07/03/2017 15:40:00
בבניין חדש של 27 קומות 4 קומות חניונים, האם מחובתו של היזם לדאוג למתקן סנפלינג?
הוסף תגובה
סנפלינג אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
08/03/2017 09:32:00
תקנות התכנון והבנייה מחייבות כל מגיש בקשה לבניין רב קומות להציג פתרון לניקוי חלונות. סנפלינג הוא אחד הפתרונות אך לא היחיד
הוסף תגובה
05/03/2017 10:37:00
שלום רב, רכשתי דירה בפרוייקט שמעכב מסירה ונכון לחודשיים האחרונים הפסיק לשלם פיצויים. תאריכים רלוונטיים: 1.2014 חתימת על חוזה המכר 9.2014 קבלת היתר בניה המסירה: 28 חודשים מחתימת החוזה או 24 חודשים מקבלת היתר בניה (לפי המוקדם מביניהם). באפריל 2016 התקבלה הודעה על תיאום מסירה ראשונית וצפי מסירה ב30.6.16 וכן דרישה להסדרת התשלומים (הכסף הועבר במלואו 100% מערך הדירה כולל מדד תשומות) המסירה מאז התעכבה, ב9.2016 התחילו לשלם לנו פיצויים חודשיים אחורה (זאת לאחר חודשיים עיכוב לכל מבצע שינויים ועוד חודשיים שנותן חוק מכר). הפיצויים הועברו עם עיכובים של בין שבוע לשבועיים לאחר כל מועד נדרש לתשלום. נובמבר דצמבר 2016 הועברו בסכום פחות 500 מקודמיו. וכאן מגיעה השאלה המרכזית: ינואר פברואר לא שולמו לטענת המוכר חל עיכוב בקבלת טופס 4 שאינו תלוי במוכר ולכן מותר לו להפסיק את הפיצויים. הסעיף הקשור לכך בחוזה המכר אומר שאם יהיה עיכוב שכזה, תאריך המסירה יידחה לתאריך המאוחר מבין ה-2. האם ההודעה על המסירה באפריל 2016 אינה מבטלת דחיות נוספות ויוצרת תאריך מסירה חדש הכרחי? האם, במידה ויצליח הקבלן להוכיח שאכן נגרם לו עיכוב תשתיות שכזה, מותר לו להפסיק את הפיצויים אחרי שדרש את מלוא הסכום לפני 9 חודשים?
הוסף תגובה
05/03/2017 16:11:00
המקרה שאתה מציג סבוך אינני יודע איך לפרש נכון את המצב. החוק _מכר דירות- קובע כדלקמן: "(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו." נכון כיטופס 4 אינו בשליטת המוכר אבל המוכר יודע כי הוא צריך להוציא טופס 4. הדבר לא בא לו כהפתעה. אתה לא יודע מה הסיבה שאין טופס ובאם הדבר הוא בשליטתו של המוכר או לא. לכן אתה צריך לתבוע ממנו תשלום שכר דירה על פי האמור בחוק עד כניסתך לדירה. כאמור יש לי ספק אם אי מתןטופס 4 נופל בקטגוריה שאתה מזכיר.
הוסף תגובה
22/02/2017 21:02:00
שלום רב, בבניין שאליו נכנסו נשארו כ 12 דירות שעדיין לא נמכרו. הקבלן מסרב לשלם את דמי וועד הבית בגין הדירות שלא נמכרו. האם החוק לצידו? תודה
הוסף תגובה
דירות שלא המכרו אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
25/02/2017 18:46:00
חוק המקרקעין קובע כי הוצאת האחזקה של הדירה חלות על בעלי הנדירות בבית משותף. לדבריך יש 12 דירות השייכות בפועל (היום) ליזם שמכר את הדירות. הוצאות הוועד חלות עליו לפי מספר הדירות שהוא מחזיק או לפי מפתח אחר הקבוע בתקנון הבית המשותף. לא ציינת אם יש נציגות הבית המשותף שנבחרה בחוק . אני מציע כדלקמן: 1 - לבחור נצוגות בית משותף מקרב בעלי הדירות. 2- הנציגות תודיע בכתב ליזם את דרישתה לתשלום הוצאות התחזוקה. בצרוף הודעה בי החוב רובץ על בעלי הדירות 3 - ניתן להגיש תלונה למפקח על המקרקעין ולתבוע את היזם לשלם את ההוצאות האחזקה. 3-
הוסף תגובה
27/02/2017 16:59:00
שלום, תודה על תשובתך בנושא. האם תוכל להפנות אותי לסעיף המתאים בחוק המקרקעין? תודה
הוסף תגובה
דירות שלא נמכרו אינג´ נתן חילו
02/03/2017 12:40:00
להלן ציטוט סעיף מחוק במקרקעין הדן בנושא. דירה שלא נמכרה היא בבעלות המוכר 58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
20/02/2017 22:38:00
הקבלן התיר לדיירים לראות את הדירה רק בימי שישי ורק בתיאום מראש וכביכול רק פעם אחת לכל דייר. לפני כמה שבועות הבלן הוציא מייל כי עקב פיגומים אין כניסת דיירים עד להודעה החדשה. במקביל הקבלן עובד רק עם חברת מטבחים אחת שלא הותיר לנו ברירה אלא לעשות דרכו (כי אם לא הזיכוי מגוחך) והחברת מטבחים הודיעה לי כי חייבת בהקדם להגיע לפגישה להורדה לביצוע. דרשתי לראות את הדרה מרוצפת לפני שאוריד את המטבח לביצוע כדי שאוכל להאריך את גודל המטבח והאם להשאיר או לבטל את האי וכמו כן לקלבל הערכה לגבי צבע המטבח ביחס למרצפות. התשובה שקיבלתי היתה חד משמעית שאם אני מעכבת א הפגישה המטבח יותקן לי אחרי קבלת המפתח וכל השידרוגים כולל חיפויים ברזים וכד אני אצטרך להתקין והכל באחריותי. האם זה חוקי? האם אין לי זכות לראות את הדירה מרוצפת לפני ? תודה!!
הוסף תגובה
איסור כניסה לדירה. אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
25/02/2017 18:37:00
שינויי דיירים לאחר רכישת נעשים מכוח החוזה בין הקונה לבין המוכר . החוק כמעט ואינו מתערב בנושא. (רק לגבי החובה לנקטב במחיר הזיכוי אם מוורים על מספר פריטים מוגדר והחובה לנקוב במחיר התוספת כאשר מזמינים פריו=ט מתוך רשימה מוגדרת בחוק) . במילים אחרות עליך לבדוק בהסכם אם המוכר התחייב לבצע את מה שאתה מבקש. . אם לרא התחייב בהסכם לאפשר לראות דירה מרוצפת , או למדוד את הדירה לקראת הזמנת ארון או הרכבת ארון, אזי כל מה שהוא עושה חוקי. יש סיבות בטיחותיות לכך שהביקורים בדירה הנם ביקורים מתוכננים ויש היגיון כי בזמן שקיימים פיגומים יש סכנה כי חפצים שונים יפלו ואולי יגרמו נזק למבקרים. במוכר עובד לפי לוח זמנים מאד צפוף כל הפרעה במהלך העבודה גורמת לו לפגר בכל הבניין ולא רק בדירה הספציפית. לכן קרא טוב את ההסכם ובדוק אם הדרישות שלך מעוגנות בהסכם או נובעות ממנו. במקרה זה המוכר חייב לבצע את מה שהסכים עליו, וסביר להניח כי לקח בחשבון עלות ההפרעות במהלך העבודה והוסיף את ההוצאות למחיר הדירה. דבר אחרון עליך לזכור כי אף על פי שקנית את הדירה, ושילמת תשלומים שונים בגינה, בכל תקופת הבנייה הדירה שיא של המוכר ולא שלך. לכן היוא יכול לקבוע מה מותר ומה אסור לך לראות. אני חוזר ומדגיש כי הכל נקבע על פי הוראותההסכם ביניכם. החוק לא מתערב בנושא.
הוסף תגובה
19/02/2017 12:21:00
שלום רב ברצוני לדעת אם הוחלפו 2 מרצפות באמצע הסלון ע"י הקבלן לא בדיוק באותו גוון לפני קבלת דירה ולא נשארו רזרבות . האם הקבלן מחויב להחליף באותו קו ייצור ??? מה עושים במצב כזה ??
הוסף תגובה
ריצוף בסלון אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/02/2017 12:41:00
חדק דיור או סלון אמור להיות בעל חזות אחידה על פי התכנון.. החלפת שתי מרצפות מסידרת ריצוף אחרת פוגמת בחזות הסלון. מפליא אותי כי המוכר לא השאיר בידיו או בידיך מספר אריחים מסידרת היצור בה רוצף הסלון לצורך תיקון ליקויים עתידיים כפי שהוא מחוייב לעשות על פי תקן 1555. יש שתי דרכים לטפל בנושא: לקבל פיצוי על ירידת ערך הדירה בגלל הפגם. - הדבר מחייב חוות דעת של אדריכל ושל שמאי. החלפת כל ריצוף הסלון בסידרה אחידה של אריחים. לצערי אין פתרון אחר חלופי.
הוסף תגובה
05/02/2017 13:29:00
שלום רב נתן אבקש להאיר תשומת ליבך לתמונות הללו מאתר בנייה.להלן הלינק : http://imgur.com/a/OLIbh מדובר בפרוייקט של בנייה טרומית בשילוב לוחות פוליאש לבידוד תרמי. הופתענו לראות את המצב כפי שהוא. האם יש לדעתך ליקויים במצב הנוכחי? מה ההשלכות ? כמו כן, מה ניתן לעשות כשרוב הפרוייקט ללא טיח בשלב זה. תודה על התייחסותך
הוסף תגובה
06/02/2017 16:10:00
אי לא יודע למה אתה קורא לזה בנייה טרומית. אינני חושב כי מה שאני רואה בתמונות הוא בנייה אלא טלאים טלאים. לא ברור לי אם הלבן שרואים הוא פוליאש או חומר אחר. בכל מקרה הבידוד התרמי אינו יכול להיות אפקטיבי אלא אם הוא רצוף. שברי קלקר רק מחלישים אל הקיר או את המחיצה ואינם תורמים מאומה לבידוד תרמי להבהרה האם מדןבר בתמונות על מחיצות פנימיות או על קירות חוץ. האם צילמת במקרה גל את הצד השני של הקיר/המחיצה? הטיח אמנם מכסה את הכל אבל ככל בניין לא עומד על טיח אלא על חומרי בנייה המסוגלים להעביר מאמצים.. אני הייתי הורס את המחיצות ובנה חדשות. התוצאה בעתיד סדקים לא מרוסנים בכל המפגשים בין קלקר לבין חומר הבנייה של המחיצה.
הוסף תגובה
08/02/2017 11:46:00
תודה על התגובה מדובר בבנייה טרומית עם שילוב של פוליאש. התמונות כולן הן קירות חוץ. צירפתי לך תמונה נופסת שאולי תסביר יותר - http://imgur.com/a/GjntP http://www.acb.org.il/siteimages/but-send.jpg ונכון שטיח יכסה הכל,אנחנו מנסים להמנע מכך ולהתריע בפני הקבלן בשלב זה. מה דעתך
הוסף תגובה
שברי פוליאש נתי דנן
09/02/2017 17:52:00
היי נתן ראה את התגובה השנייה שלי עם תמונה נוספת http://imgur.com/a/GjntP
הוסף תגובה
05/02/2017 08:39:00
שלום רב אבקש לדעת אם יש תקן שאומר שקבלן צריך להשאיר ריצוף/חיפוי רזרבי בקבלת מפתח ??
הוסף תגובה
ריצוף רזרבי אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/02/2017 10:07:00
תקן 1555 מחייב כי המוכר ימסור לדייר כמות של אריחים רזרביים שתשמש לתיקונים עתידיים. התקן לא מגדיר את כמות אבל קובע בי תהיה כמות סבירה.
הוסף תגובה
02/02/2017 12:33:00
לפני שנה וחצי עשיתי שיפוץ בבית לקחתי אדריכלית שתכננה והיא הביאה קבלן שיפוצים. בסיום העבודה, היו כמה דברים שאמר שיבוא לסדר.ולא בא. כמה חודשים אחרי הקרמיקה במקלחת שהוא שיפץ לי התרוממה והתפוצצה, כנראה שהעבודה היתה לא מקצועית מה שגרם ללחצים על הקרמיקה., מאז אני מחכה שהקבלן יבוא לסדר את המקלחת ועדיין הדבר לא הסתיים. בינתיים הארון במקלחת שלי נהרס כי אני לא יכולה לשים מקלחון עד שיסיימו את העבודה. גם במטבח, הרובה שבין הקרמיקה לשיש התפוררה לגמרי וכרגע יש לי נזילה בארון שמתחת לכיור דבר שהרס את דלתות הארון. הקבלן או שלא עונה לי הטלפונים או שאומר יגיע ולא מגיע. מה עלי לעשות?
הוסף תגובה
05/02/2017 08:19:00
התאחדות בוני הארץ מגנה בכל לשון התנהלות לקויה של קבלן. התנהלות גרועה מזיקה לקבלן בו מדובר וגם לכל הקבלנים האחרים העושים עבודה טובה. התאחדות בוני הארץ אינה מאגדת בתוכה קבלני שיפוצים לכן אינני יכול לפנות לקבלן ולדרוש ממנו לתקן את הליקויים. חוק מכר דירות לא חל על השמנה של שירותי בנייה. פתוח בפניך הדרך להתלונן בבית משפט. לדעתי בית משפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בתביעה זו (אין צורך בייצוג על ידי עורך דין). יש להפנות אצבע מאשימה לאדריכלית שהמליצה על הקבלן אבל לא ניתן לתבוע אותה למשפט כי היא לא ביצעה את העבודה הלקויה. אם מדובר בקבלן רשום ניתן להתלונן בפני רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. ניתן להוריד מאתר הרשם טופס תלונה למלא אותו ולשלוח אותו לרשם. גם אם הקבלן לא רשום עדיין ניתן להתלונן בפני רשם הקבלנים על כך שקבלן לא רשום מבצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לחוק רישום קבלנים. אחריון אחרון - חכמה לאחר מעשה, יש לעגן בחוזה עם הקבלן מנגנון של ערבויות בנקאיות או אחרות שיבטיחו אותך כספית במקרה של התנהלות לא חוקית של קבלן שיפוצים
הוסף תגובה
28/01/2017 21:17:00
שלום רב, אנחנו רכשנו דירה מקבלן אשר מאחר ב90 יום בתואנה כי עיכוב זה לא נגרם בגללו יש לציין כי העבודות בבניין הוחלשו כבר לפני חצי שנה ככל הנראה עקב פרויקט נוסף של הקבלן וכמו כן עד לפני מספר ימים נודע לנו כי ישנה נזילה בדירת הגן בבניין המשותף וכמו כן בלובי הבניין שמצריך טיפול מה שיעכב עוד את מסירת הדירה. הקבלן כ 4 ימים לפני סיום החוזה קרא לדיירים לקחת מפתח כדי שנוכל לבצע התקנת מזגנים או כל התקנה שאי שלא כוללת שימוש בחשמל קיים עקב אי בדיקה ואישור של חברת החשמל לטופס 4 ואחסנה. האם זה פותר את הקבלן מפיצויים על החודשים הללו?
הוסף תגובה
איחור במסירת הדירה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
29/01/2017 10:24:00
חוק מכר דירות קובע כי איחור במסיר העולה על 60 ימים מחייב אצ המוכר לשלם שכר דירה, כנפורט בחוק, החל מיום האיחור הראשון. החוק אינו מאפשר מנגנון של חיפוש אשמים באיחור.. יוצא מן הכלל הוא איחור בגלל הקונה (כגון הזמנת עבודות ושינויים מעבר לחוזה בתנאי כי יש מסמך בחתימת הדייר והמוכר המאשר זאת) יוצא מן הכלל שני הוא כאשר בחוזה המכר יש סעיף מפורש המאפשר למוכר לפגר במסירה מסיבות שאינן בשליטתו. נושא טופס 4 הנו בשחליטצת המוכר. טופס 4 מהווה אישור של הרשות המקומית כי ניתן להשתמש בבניין בתנאים מסויימים. חוסר טופס 4 הוא סיבה לאי קבלת דירה - כי לא ניתן להשתמש בה. במיליןם אחרות במצב שהזכרתם מגיע לכם קבלת שכר דירה מיום האיחור הראשון. הערכאה השיפוטית המטפלת בנושא היא, ברוב המקרים, בית המשפט לתביעות קטנות
הוסף תגובה
21/01/2017 09:41:00
בוקר טוב לאחרונה ביצענו יציקה בטון של רצפה באיזור הצפון מפעל שסיפק את הבטון רדימקס לא ציין את דרגת החשיפה ולאחר היציקה מפקח העיר לי שיש בעיה עם עניין הזה לפי תנאי השטח דרגת חשיפה היא 3 במפעל מתחמקים מהתשוב ואומרים שסופק לפי בקשת המזמין עכשיו מה עושים??
הוסף תגובה
דרגת חשיפה של בטון אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
21/01/2017 17:37:00
דרגת חשפה של בטון נקבע בתקן 118. התקן קובע 11 דרגות חשיפה של בטון. דרגת החשיפה באה להבטיח כי הבטון לא יקבל קורוזיה במשך חיי הבניין. למיטב ידעתי לא ניתן לתקן דרגת חשיפה של בטון לאחר יציקתו. מפעל הבטון מספק בטון בדרגת חשיפה 1 - הנמוכה ביותר אם לא מציינים בהזמנה את דרגת החשיפה. אין לי פתרון מה משמעות האזהרה של המפקח . אני לא רואה צורך להילחץ במיוחד מהעניין, אם אתה רוצה להיות יותר בטוח דבר עם הקונסטרוקטור של הבניין.
הוסף תגובה
15/01/2017 17:51:00
ערב טוב אני מדבר בשם קבוצה גדולה של כ 40 דירים וישנם עוד כ 42 דירים שעדין לא התאכלסו מדובר בבנין 21 קומות חדש שעדין נעשות בו עבודות בניה וקיבל טופס 4 לפני כ שחושה חודשים תאור נכון ליום כתיבת הפניה המבנה מלוכלך מפסולת בנין רובע ועוד פשוט קטסטרופה עבודות ברכוש המשותף לא מושלמות המון מצבי רתיבוט בחניון ובמבנה לובי כניסה לא גמור עם זכוכיות שבורות חוטי חשמל גלויים והמון תיקונים לא מושלמים המעליות הרוסות כי הקבלן השתמש בהם לצורך עבודה כפתורים לא תקינים לוח לחצנים שרוט תיקרת המעלית שרוטה וגם קירות המעלית והיזם דורש שניקח את המעליות לרשותיני כך במצב זה כשהם נראות מעליות בנות כמה וכמה שנים גם בעינין שכר הטרחה אחרי ששלמנו שכר טרחה לעורך הדין של הקבלן בעבור החוזה אנו נדרשים היום לשלם עוד כ 4000 של עבור רישום בנין משותף הדירים במצוקה מול היזם שלא עושה כלום רק מנסה למסור מבלי לקחת אחריות אשמח להצעתיכם
הוסף תגובה
16/01/2017 08:58:00
אני מניח כי לך ולכל יתר הדיירים יש חוזה מול היזם. במקרה זה היזם מוגדר בחוק מכר דירות כ"מוכר" וחלים עליו כל ההוראות של חוק מכר דירות הן לגבי כל דירה בנפרד והן לגבי הרכוש המשותף. אם אתם 40 דיירים כדאי לכם להעסיק עורך דין שיפעלו מול המוכר באמצעים משפטיים. כדי לסבר את האוזן לדיירים מגיע לקבל בניין חדש , נקי מסודר ומוכן לאיכלוס. אם הבניין לא מתפקד כבניין כדאי לפעול מול היזם בכל הדרכים - החל ממשא ומתן לתיקון הליקויים וכלה בפנייה לבית משפט. הרשימה שכתבת היא בוודאי רשימה חלקית, כאשר עורך דין לוקח על עצמו את הטיפול תהיה מן הסתם רשימת ליקויים הרבה יותר גדולה. רישום בניין כבית משותף מופעי ברוב חוזה המכר שאני מכיר כחלק מחובות המוכר. אם בחוזה מול היזם כתוב כי עליכם לשלם עבור הרישום, אז אתם צריכים לשלם. בסך הכח רישום בית משותף היא פרוצדורה ארוכה ועולה הרבה כסף. החוז בינכם לבים היזם קובע על מי חל התשלום, או מחלק את התשלום בין המוכר לבין הדיירים. עצתי תעסיקו עורך דין שיטפל בכל האספקטים הדרושים
הוסף תגובה
16/01/2017 19:38:00
בהמשך לתשובתיך בדקתי בחוק מכר דירות אשמח להתיחסותך רישום זכויות (תיקון מס´ 5) תשע"א-2011 6ב. (א) המוכר דירה בבית הניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף 142 לחוק המקרקעין, חייב לעשות את כל אלה: (1) לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת הדירה, במועד המוקדם ביותר האפשרי; (2) לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר; (3) לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. (ב) המוכר דירה בבית שאינו ניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף קטן (א), חייב לבצע ולקיים את האמור בפסקה (1) של אותו סעיף קטן ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקסי המקרקעין לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. (ג) בחישוב תקופות הרישום האמורות בסעיף זה לא יבואו במניין תקופות שהמוכר הוכיח לגביהן כי העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסיבות שלא בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע את קיומן. רישום זכויות (תיקון מס´ 5) תשע"א-2011 6ב. (א) המוכר דירה בבית הניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף 142 לחוק המקרקעין, חייב לעשות את כל אלה: (1) לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת הדירה, במועד המוקדם ביותר האפשרי; (2) לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר; (3) לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. (ב) המוכר דירה בבית שאינו ניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף קטן (א), חייב לבצע ולקיים את האמור בפסקה (1) של אותו סעיף קטן ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקסי המקרקעין לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. (ג) בחישוב תקופות הרישום האמורות בסעיף זה לא יבואו במניין תקופות שהמוכר הוכיח לגביהן כי העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסיבות שלא בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע את קיומן. הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות במכירת דירה ואופן תשלומן (תיקון מס´ 7) תשע"ד-2014 6ג. (א) בסעיף זה, "הוצאות משפטיות" – שכר טרחת עורך דין המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקה למכירת דירה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין בשל ייצוג המוכר באותה עסקה, בעד פעולות אלה: (1) רישום וניהול רשימה של בעלי הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלה בלשכת רישום המקרקעין; (2) רישום הזכויות על פי חוזה המכר בלשכת רישום המקרקעין, ובכלל זה רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון לצו רישום בית משותף; (3) כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה המכר. (ב) (1) מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום או השיעור שקבע השר בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (בסעיף זה – הסכום המרבי), ורשאי הוא לקבוע כאמור סכומים מרביים שונים לדירות מסוגים שונים לפי אמות מידה שקבע, וכן כי הוראות סעיף זה לא יחולו על דירות מסוג מסוים או על דירות שמחירן עולה על המחיר שקבע;
הוסף תגובה
14/01/2017 20:55:00
שלום רב. קניתי פנטהאוז בבניין בן 4 קומות. בניין 1 מתוך 4 בניינים . בסרטוט התוכניות מופיע מדחסים מזגן של 3 דירות בבניין כאמור יש מסתור כביסה בדירות ואין בעיה. לי נאמר שאין מה לדאוג לא יהיו מזגנים בגג ושזה רלוונטי לבניינים שצמודים אחד לשני ושלנו לא כזה. בימים הקרובים אנו אמורים לקבל את הדירות ומה שחששתי קורה . מדחסים של במזגנים על גג הבניין ולא במסתור כביסה ממש צמוד למרפסת שלי . מה לעשות ?? זה חוקי??
הוסף תגובה
מזגן בגג הבניין אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
15/01/2017 08:57:00
אם הבנתי נכון בתכנית שקיבלת כחלק מההסכם מופיעים המדחסים על הגג. למרות זאת קיבלת הבטחה כי המדחסים יהיו במרפסות ולא על הגג. מבחינת הפורמליות המוכר לא עבר על החוק . כי המציאות ותכנית המכר זהות. עניין ההבטחה כי לא יהיו מדחסים על הגג חשוב , אבל קשה לדרוש תיקון המצב על סמך ההבטחה. התכניות מהוות חלק מהחוזה ואילו את ההבטחה המילולית לא ניתן לתייק בתיק החוזה. אם זה חוקי - זה חוקי מצד שני אם יש לך חשש כי המדחסים יפריעו לך תבע את המוכר על נקודה זו בלבד תוך איזכור ההבטחה. רעש ממזגנים הוא נושא הנדון בתקנות רעש של המשרד להגנת הסביבה . ניתן בהחלט לתבוע את המוכר לתקן את המצב על פי חוק הרעש ולא רק על פי חוק מכר דירות
הוסף תגובה
13/01/2017 18:12:00
שלום רב קנינו דירה חדשה מקבלן בבניין. בתכנית עליה חתמנו לא היה מדווח שתותקן במרכז החנייה שלנו נקודת ביוב. מה זה אומר לגבי השייכות בטאבו של החנייה הזו בעצם? האם היא שייכת במלואה לנו? הרי היא צריכה נגישות מלאה לעירייה ולגורמים נוספים במידת הצורך. בנוסף, מה זה אומר לגבי מידת האחריות במקרה והיתה נזילה והרכב שלי חנה בחנייה ונהרס? מי לוקח אחריות? תודה רבה על המענה.
הוסף תגובה
15/01/2017 08:42:00
אתחיל בסוף: נקודת הביוב בחצר הבניין אינה שייכת לעיריית גבעתיים אלא לדיירי הבניין. הביוב של העיריה מתחיל משוחת הביוב שמחוץ למגרש. לכן אין בעייה של בעלות לגבי החנייה. אני לא מבין שאלת הרכב שנהרס - לא ברור לי למה שרכב ייהרס בגלל שוחת ביוב. אם יש הצפה או גלישת ביוב - דבר שקורה לעיתים רחוקות, אני מניח כי לא היית מחנה את הרכב בחניה. לגבי סימון שוחת הביוב בתכנית המכר. החוק דורש לצרף להסכם המכר תכנית המגרש כפי שהוגשה לעיריה לקבלת היתר בנייה. בתכנית זו מסומנות כל שוחות הביוב המתוכננות בחצר. ניתן לתבוע את המוכר על אי התאמה בין התכנית לבין המציאות אבל סיכוי לזכות בתביעה זו אינו וודאי.
הוסף תגובה
עובש טלי
12/01/2017 10:24:00
שלום... רכשנו דירה חדשה מקבלן ועכשיו יש לנו עובש בחדר ההורים. הקבלן מסרב לתקן ואומר שזה נגרם מחוסר איוורור! יש לציין כי לפני שנה היה ריטבות על הקיר עקב איטום לא תקין מה ניתן לעשות?
הוסף תגובה
עובש בדירה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
12/01/2017 13:10:00
תקנות תכנון ובנייה , המחייבות את המוכר , אוסרות כי יהיה עובש בדירה , ללא כל קשר לסיבת העובש.
הוסף תגובה
11/01/2017 14:21:00
שלום רב, הקבלן מאחר במסירת הדירות כבר למעלה משנה. לאחרונה, הוא הסכים לפצות דיירים בגין האיחור בניכוי של 60 יום ראשונים. 1) האם עומדת לו הזכות לפצות רק החל מהיום ה 61? 2) האם יש הגדרה ל "איחור סביר" ללא קשר לפיצוי? כלומר, האם קיים פרק זמן שלאחריו ניתן לבטל את חוזה הרכישה כולו ולדרוש פיצוי? תודה
הוסף תגובה
איחור סביר אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
12/01/2017 09:38:00
חוק מכר דירות מאפשר למוכר לאחר 60 במסירת הדירה לדייר מעבר למועד המסירה הרשם בחוזה. חוק מכר דירות קובע כי איחור מעל 60 יום מחייב את המוכר לפצות את הדייר מלגבי התקופה המתחילה ביום הראשון לאיחור. שיעור הפיצוי נקבע בחוק והוא גבוה פי 1.5 מעלות שכר דירה דומה באזר בו נבנה הבניין. הדייר אינו צריך להוכיח נזק כדי לזכות בפיצוי. ניתן להגיע לנוסח חוק מכר דירות על ידי הקשת שם החוק בגוגל.
הוסף תגובה
17/01/2017 08:41:00
שלום, תודה על התשובה הקודמת. לשון החוק ברורה אבל, גם אם הקבלן משלם פיצוי כלשהו - האם יש תקופה שמעבר לה האיחור אינו חוקי עוד? מה קורה אם האיחור הוא 18 חודש? 24 חודש? 36 חודש....? תודה
הוסף תגובה
איחור סביר אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
17/01/2017 08:53:00
בתשובה שלי כתבתי שאם יש פיגור מעבר לאמור בחוזה, העולה על 60 יום הפיצוי הוא מן היום הראשון לפיגור ולא מהיום ה 61. איחור סביר הוא מושג שאמור להיקבע בחוזה. ברוב החוזים בין מוכרי ודיירים נקבע כי איחור של 60 הוא איחור סביר ואינו מזכה בפיצוי. אין הגדרה של אחור סביר סתם כך ההגדרה קשור בהכרח לפיצוי לדייר. ביטול החוזה מחייב פרוצדורה של בית משפט או הסכמה בי בין המוכר לקונה.
הוסף תגובה
06/01/2017 00:32:00
קניתי דירה חדשה מקבלן ולפני בניית קיר פנימי בקשתי לבצע שינויי של הזזה של דלת. שלחתי תוכנית עם השינויי ונאמר לי טלפונית שהשינויי הזה לא עולה כסף אלא רק אצטרך לשלם 380 שח על הדפסת תוכניות חדשה כי כבר הדפיסו את התוכניות .הסכמתי לשלם על ההדפסה. לאחר כמה חודשים הייתי בדירה וראיתי שעשו את הדלת במיקום הישן לא כפי שבקשתי. דיברתי אם המזכירה במשרדי הקבלן והיא אמרה לי שאני לא צריכה לדאוג והכל יהיה לפי התוכנית החדשה. פתאום עכשיו הקבלן דורש ממני סכום של 1800 שח עבור השינויי של הזזת הדלת. מבלי שבכלל ידעתי על כך מראש. אם הייתי יודעת שזה כזה מחיר לא הייתי עושה את השינויי. ובפרט שכבר קיבלתי מהקבלן כמה פעמים חשבוניות של הרבה תוספות בדירה ואף פעם לא היה כתוב הסעיף של השינויי להזזת הדלת. יש לציין ששלמתי על כל השינויים ואני אף נמצאת בזכות אצל הקבלן כי אני חא לוקחת ממנו מטבח ודלתות והקבלן פשוט מוריד לי פתאום מהזכות שיש לי את ה1800 שח על הזזת הדלת מבלי שהסכמתי לכך. מה עושים ??? מודה לך מאוד על עזרתך
הוסף תגובה
שינויי דיירים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
10/01/2017 10:42:00
ראה תשובתי לשאלתך הקודמת בפורום זה. תשותי ממצה איני יכול להוסיף עליה מאומה
הוסף תגובה
שינויים בדירה מקבלן אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
17/01/2017 10:55:00
ככלל אני מגנה התנערות של מוכר מהבטחותיו ומאחריותו. התנהלות זו מעיסבה על כל הענף. הבעייה שאני רואה היא כי ההתנהלות נעשתה בעל פה ואין תיעוד מסודר לגבי מה שקרה. הזמנת שינוי מקבלן צריך לכלול מספר אלמנטים: 1- מהות השינוי בצורה מפורטת 2 - עלות השינוי לדייר 3 שינוי במועד מסירת הדירה לדייר בגלל השינוי 4- תאריך הזמנת השינוי אם חסר רכיב כלשהו מהאמור לעיל הדבר גורם לחילוקי דעת בין המוכר לבין הדייר. המצב כיום כי בוצע שינוי בדירה שאת לא הזמנת - תודיעי למוכר שאת לא מוכנה לשם עבור שינוי שלא הזמנת.
הוסף תגובה
05/01/2017 09:34:00
רכשנו דירה מיזם. וחמנו חוזה בפבואר 2015. האם תיקון 6 לחוק מכר דירות שבו הקבלן מחוייב לתת בחוזה מחירים לשינויים בדירה נכנס כבר לתוקף ? לא קיבלנו פירוט של מחירים על שינויים והקבלן מבקש מחירים מופרזים על כל שינויי קטן. וגם על שינויי שנאמר לי בטלפון שלא יעלה כסף. לאחר ביצוע השינויי הקבלן דורש כסף שאני לא הסכמתי לזה ולא ידעתי מראש את המחיר . תודה מראש על תשובתך!
הוסף תגובה
שינויי דיירים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/01/2017 14:22:00
המפרט החדש נכנס לתוקף ביום 15 ליוי 2015, אתם חתמתם חוזהמספר חודשים לפני כניסת החוק לתקף לכן אין לכם הגנה של המפרט החדש. לגבי שינויי דיירים - יש לך זכות לא לבצע אותם על פי הסכומים שדורש המוכר ולנסות להוריד את המחירים או לוותר על השינויים בשלב זה.
הוסף תגובה
06/01/2017 00:17:00
תודה על תשובתך . בהמשך לשאלתי לגבי תיקון 6 לחוק מכר . אנחנו חתמנו חוזה בפבואר 2015. אבל בפועל התחילו לבנות רק אחרי כמה חודשים. האם החוק לא אומר שזה לפי זמן בניית היסודות בבניין ? ועוד שאלה בבקשה : לפני שבנו קיר פנימי בדירה בקשתי להזיז קצת את מיקום הדלת. שלחתי תוכנית של השינוי ונאמר לי בטלפון שהשינויי לא יעלה כסף. אלא שבגלל שהדפיסו כבר את התוכניות אצטרך ךשלם 380 שח על הדפסת תוכניות חדשות.וכן היו אחר כך עוד שינויים , תופסות וזיכויים וכו´ ושלחו לי כמה פעמים חשבונית בלי להזכיר בכלל את התשלום על הזזת הדלת. אבל פתאום אחרי עשרה חודשים מאז שבקשתי את השינויי של הזזת הדלת ולאחר שהעבודה כבר נעשתה . פתאום שולחים לי חשבונית חדשה עם עוד 1800 שח על השינויי של הזזת הדלת. הקבלן לא אמר לי מחיר לפני ביצוע העבודה . ובטלפון כששאלתי אמרו לי שזה לא יעלה לי פרט להדפסת התוכניות . חדוב לציין שאני נמצאת בזכות אצל הקבלן בגלל שאני לא לוקחת ממנו מטבח ודלתות אז הוא פשוט מוריד לי את הסכומים מהזיכויי שלי מבלי שאני בכלל אישרתי לו לעשות את העבודה במחיר הזה. וגם שלמתי לו על תוספת כניסה ויציאת מים . והוא בקש 750 שח. לאחר כמה חודשים פתאום הוא אומר שהיה טעות והוא מסכים לעשות את העבודה הזו רק ב 2500 שח. מה עושים ??? מודה לך מאוד על עזרתך.
הוסף תגובה
04/01/2017 21:06:00
שלום איך מחושבות עלויות הוספת חדר על הגג)ע"י הקבלן בבית משותף ( יש לי זכויות על הגג בהסכם עם הקבלן)? הבנין עדיין בבניה. הקבלן בונה אותו דבר בדירות אחרות . מה מרכיבי החישוב ואם אפשר לדעת סדרי גודל של עלויות למרכיבים השונים. תודה
הוסף תגובה
שינויים בדירה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
10/01/2017 10:51:00
מתן הכערכה קרובה לאמת מחייבת עיון בתכנית הבנייה של החדר, חישוב כמויות וחישוב מחיר. כל מספר אחר שמקורו בשליפה אינו יכול להתקרב לאמת. אני מציע להתייעץ עם מהנדס הבקי בשינויים .
הוסף תגובה
04/01/2017 17:03:00
מה גודל הדירה הממוצעת (מ"ר) לשנת 2016 וכמה חדרים ? איפה אפשר למצוא מידע על גודל דירה ממוצעת לשנים קודמות ?
הוסף תגובה
גודל דירה מוצעת אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
10/01/2017 10:46:00
הלשכה המרכזית לסטיסטיקה מפרמסמת בצורה שוטפת גודל ממוצע של דירה במספר חתכיםץ היכנס לאתר הלמס ושם תמצא תשובה מוסמכת
הוסף תגובה
03/01/2017 21:23:00
שלום, האם קבלן שרשום בפנקס, בנייה 100 ג5 ומים וביוב 400 ב1 יכול להיות קבלן של עבודות מים וביוב (אינסטלציה סניטרית) של מערכות בניין שרשומות כענף משנה 190 בקבוצה א´?
הוסף תגובה
סיווג קבלנים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
10/01/2017 10:44:00
כן
הוסף תגובה
02/01/2017 11:08:00
ביצענו שיפוץ גדול של הבניין שבו אני גרה בתל אביב. השיפוץ כלל איתור ואיטום סדקים במעטפת החיצונית (על פי מפרט טכני). השיפוץ הסתיים לפני שנתיים. בשני החורפים האחרונים נכנסו מים לכמה דירות. שנת הבדק הסתיימה, אך לפי אתר משרד השיכון יש אחריות קבלן ארוכה יותר למקרה של נזילות מים וסדקים. מדובר שם על דירות חדשות. האם האחריות הזו תופסת גם למקרים של שיפוץ?
הוסף תגובה
tאחריות אחרי שיפוץ אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
02/01/2017 15:21:00
חוק מכר דירות אותו אתה מצטט חל על דירות שנקנו ממוכר שבנה את הדירה על מנת למכור אותה. עבודת שיפוץ אף שיפוץ גדול אינה נכללת בחוק מכר דירות. על העבודה הנ"ל חל מה שכתוב בהסכם בינכם לבין המשפץ וכן חלים על עבודה זו החוקים הקשורים לצרכנות. מני מגנה בכל לשון משפץ שעשה עבודה לא טובה ומתחמק מלשאת בתוצאות. אך התץרופה אינה בחוק מכר דירות שכאמור חוק זה לא חל על עבודת שיפוץ
הוסף תגובה
01/01/2017 12:11:00
צהריים טובים רכשתי דירה בבניין קומות אני מתגוררת בקומה האחרונה ולהפתעתי בגשם היה לנו נזילה מהגג בכמה מקומות בבית בבדיקה עם השכן שלנו נאמר שבעבר היה איש מקצוע שעשה זיפות בגג והוא נתן התחייבות לעשר שנים שטרם חלפו פנינו לאיש מקצוע והוא החל להתחמק מהאחריות והתחיל להגיד שזה לא קשור אליו האם אני צריכה לתבוע את איש המקצוע או את בעלת הדירה הקודמת בנוגע לנזקים אשמח לקבל ייעוץ מה לעשות
הוסף תגובה
רטיבות מהגג אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
17/01/2017 10:32:00
האחריות לשלמות הדירה ולתפקודה הנכון חל על בעל הנכס. אני מבין כי הנזילה היא אצלכם בדירה ולא אצל השכן. אין וויכוח כי מי שאחראי לתיקון הליקוי הוא בעל המקצוע שביצע את העבודה . מההתחמקות שלו אני מבין כי האחריות שנתן אינה מלווה בסנקציה כספית כלשהי אם הוא לעומד התחייבות. ללא כל קשר למה שהוא אומר אם הוא בעל מקצוע שיסביר לכם מה מהות התיקון, ושיתקן את הליקוי. אם תוך כדי תיקון יתברר לכם ולו כי הליקוי נבע מסיבות אחרות שדאינן קשורות לתיקון , אזי עליכם לשלם לו. אם יתברר כי הליקוי נבע מעבודה לא מספיק טובה של התיקון אזי הוא משלם. החשוב הוא אם אתם מאמינים שהוא בעל מקצוע טוב שיוכיח זאת על ידי תיקון הליקוי העכשווי כי זו הבעייה הבוערת כיום. לגבי התשלום - כדאי לדחות את הוויכוח עד לאחר תיקון הליקוי ובדיקה שהליקוי תוקן נכון. לגבי תביעה - אם את בטחה כי הדייר הקודם הסתיר ממך את העובדה שהיה ליקוי באיטום ותוקן אזי את צריכה להגיש את התביעה נגדו על הסתרת ליקוי בדירה שמכר לכם. את לא יכולה לתבוע את בעל המקצוע כי אין ביניכם התקשרות כלשהי שתחייב אותו ואותך
הוסף תגובה
27/12/2016 20:02:00
קנינו דירה אצל קבלן באשקלון. לאחר המסירה גילנו אריחי אמבטיה שבורים. הקבלן מסר לנו כי אין ספירים לדוגמא שבקרמיקה והציע להחליף את הדוגמא. הבעיה שאין למצוא התאמה בין הקרמיקת הבסיס לדוגמא. האם ניתן לדרוש ממנו שיחליף את כל הקמיצה כולה בחדר אמבטיה. בנוסף למקלחת השנייה לא נשאר אריחים ספייר
הוסף תגובה
28/12/2016 08:46:00
תקן ישראלי מספר 1555 מחייב למסור לדייר אריחים רזרביים בכמות סבירה לצורך החלפת אריחים בעתיד. מה שאתה מתאר הוא שהמוכר לא עמד בהוראות התקן - דבר המהווה אי התאמה על פי חוק מכר דירות. המוכר צריך להיצע לכם פיתרון שיתקבל על דעתכם או לחילופין לפצות אתכם
הוסף תגובה
26/12/2016 11:07:00
קיבלתי תעודה של קבלן רשום ולא עשיתי בה שימוש האם אני מחויב בדמי טיפול ואם כן מכוח איזה חוק?
הוסף תגובה
27/12/2016 10:01:00
דמי טיפול ארגוני נגבים מכוח תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני – מקצועי לארגון מעבידים) תשל"ז. על פי התקנות חייב מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי, שהתאחדות בוני הארץ הינה ארגון המעבידים שהוא צד להסכם, בתשלום דמי טיפול ארגוני להתאחדות. במידה ולא העסיק עובדים כלל בענף הבניה הנ"ל לא יצטרך לשלם דמי טיפול בשנה זו בה לא העסיק עובדים.
הוסף תגובה
19/12/2016 21:05:00
שלום 1. מה הגודל המינימלי של שטח חניה מקורה לפי החוק? 2. בדירה שרכשתי מקבלן וטרם הושלמה בנייתה במסגרת שינויי דיירים, פתחתי חלון בשירותי הראשיים שפונה לפנים של הדירה לאזור המטבח, כאשר ביקשתי לבטל את הוונטה אמרו לי שאי אפשר כי החלון לא פונה החוצה! וחייב לפי החוק להשאיר את הוונטה..האם זה נכון ויש חוק כזה? תודה מראש
הוסף תגובה
שטח חניה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
24/12/2016 19:11:00
שטח חניה הוא נושא תכנוני . החוק אינו מתערב בו. מידות החניה צריכות לאפשר לכלל המכוניות בחניון להיכנס ולצאת מהחניה בצורה סבירה. שירותים צריכים להחותמאווררים לאוויר החוץ. באין אפשרות להתקין חלון שפנה לאוויר החוץ חובה לשים וונטה שתוצחא את האוויר מהשירותים. החובה בתקנות תכנון ובנייה
הוסף תגובה
18/12/2016 22:52:00
שלום רב, האם קיים טעם לפגם שאחת הדירות בפרויקט נמכרה לקרוב משפחה של איש המכירות במחיר מוזל של 10%. אני חייב לציין כי הקבלן פשט רגל וכנראה אנשי המכירות ידעו על זה. תודה נדב
הוסף תגובה
מחיר דירה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/12/2016 09:10:00
אינני מוסמך לענות על שאלתך. היא אינה בתחום הנדסי, ספק אם היא בתחום המשפטי. אם "הפגם" שאתה מדבר עליו עלול להזיק לך מבחינה כספית תנהג לפי הכלל כבדהו וחשדהו. שאלה לגבי פשיטת רגל: מי פשט רגל - המוכר שאיתו חתמת חוזה או הקבלן המבצע.? האם בסיכומו של דבר קיבלת את הדירה שלך או שיש בעיות.
הוסף תגובה
17/12/2016 12:13:00
מה עמדת ההתאחדות לגבי קבלנים וחברות שפוטים את הרגל. לאחרונה בצעה "תספורת" רצינית (יש לתקן ולומר גילוח) של קבלני המשנה שלה שלא יזכו לראות אגורה מחובם. היכן ההתאחדות נכנסת לתמונה ואיזה הגנה היא נותנת לדיירים קבלני משנה? האם אתם רק תפאורה?
הוסף תגובה
פשיטות רגל אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
19/12/2016 08:39:00
התאחדות הקבלנים מצרה מאד על פשיטות רגל סיטונית של קבלני ביצוע, ההתאחדות יוזמת הצעות חוק והידברות עם מזמיני העבודה הגדולים במשק לפעול בכל הדרכים להקטנת תופעה זו. הסיבות לפשיטות הרגל רבות מאד, ההתאחדות מנסה לשכנע לשנות התרבות העיסקית בהסכמה. המכשולים רבים מאד אך אנו מקווים כי ינקטו מספר צעדים שיבלמו תופעה זו שמטילה הוצאות כבדות מאד על כל המעורבים לרבות מזמיני העבודה, הציבור, הבנקים, קבלני המשנה והספקים . אף יש לה תרומה לא מבוטלת על עליית יוקר המחיה. הלכות פשיטות רגל הינן בתחום המשפטי . בתי המשפט מטפלים בכך. מה קורה עם קבלני המשנה? הם נמצאים בחזית ובתוך כל המהומה הזאת ומשלמים את המחיר. אף קבלן משנה לא חייב להסכים לתספורת, הוא יכול להמשיך הליכים משפטיים . להתאחדות אין סמכות להתערב בהליכים אלו או לתת הנחיות בנושא. הדרך הבטוחה זה בתי המשפט או להגיע להסכם עם המפרק. ככל יש לקחת בחשבון את מרכיב הסיכון על כל רבדיו בהתקשרויות שונות
הוסף תגובה
14/12/2016 10:19:00
שלום. רכשנו דירה מקבלן - אחים בוסקילה בפרויקט עתידי בבאר שבע. בחוזה שנחתם מול החברה לא מופיע מחירון שינוים וכאשר העבירו לנו את המחירון שלהם חשכו עינינו. בהשוואה למחירון דקל המחירים גבוהים פי2 ועד פי 4.האם יש מה לעשות? כמו כן, נתקלנו בבעיה קשה של שירות לקוחות שפשוט לא קיים. לא עונים לטלפון,מעבירים מגורם אחד לאחר,מתאמת שינוים לא מקצועית וכו..
הוסף תגובה
17/12/2016 18:09:00
חוק במכר קבע מספר פריטים בהם חייב המוכר לציין את מחיריהם של השינויים . אי מתן מחירון לפריטים אלה מהווה עברה על החוק. אתם יכולים להתלונן אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון וגם לממונה על חוק מכר דירות במשרד השיכון ולדרוש כי יטילו סנקציות על המוכר. מעבר לכך שינויי דיירים חייבים להיות מוסכמים על המוכר ועל הקונה. כאשר הבררה של הקונה לא לבצע את השינויים. על אף שאופציה זו נראית מופרכת שווה מאד לשקול אותה ברצינות.
הוסף תגובה
13/12/2016 09:17:00
שלום רב, קניתי דירה חדשה מקבלן (לפני שלב המסירה). לפי תכניות הדירה המקוריות, מרחק החלון מהקיר אמור להיות 50 ס"מ, כשבפועל המרחק קרוב לחצי מזה. בקומות שמעליי ומתחתיי החלון נמצא פחות או יותר לפי המרחק המקורי (פרט לעוד חלון עם בעייה דומה לשלי). כשמסתכלים על חזית המבנה רואים בבירור את הסטייה המוגזמת. הליקוי הזה, מעבר לכך שהוא ליקוי אסטתי מהותי של חזית הבניין, הוא מאלץ אותי לבחור בתכנון אחר עבור המטבח שלי (שכבר ביצעתי הזמנה שלו). הקבלן טוען שהוא איננו יכול להזיז את החלון, ושאם ארצה אפנה לבית המשפט. אשמח לשמוע את דעתך ועצתך להמשך דרכי. תודה!
הוסף תגובה
סטיה חריגה של חלון אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
17/12/2016 17:58:00
החזית לרבו החלונות הינה שטח משותף הנקבע בהיתר הבנייה. חריגה במיקום החלון היא חריגה מהוראות ההיתר. מהנדס העיר ו/או הוועדה המקומית אמורים לטפל בכך. אצתי (שהיא בעייתית מאד וחריגה ) היא לפנות לוועדה המקומית ולמהנדס העיר ולדרוש כי יפסיקו אתה עבודה בגלל שהעבודה נעשית במיגוד לאמור בהר הבניה. יש לשקול צעד זה מאד בזהירות כי יש לכך השלכות מרחיקות לכת. החורגת בההמותה מהתשלום הנוסף לתכנון המטבח.
הוסף תגובה
12/12/2016 22:34:00
שלום רב, 1. רכשנו דירה מקבלן ובחוזה הכנסנו סעיף שאומר כי שינויי קירות טרם בנייתם לא יגררו תוספת תשלום. הקבלן טוען שעלינו לשלם על עבודות החשמל והאינסטלציה שנגרמים בעקבות הזזת הקירות. האם כך הדבר? 2. בחוזה שנחתם בינואר 2016 לא צורף מחירון זיכויים ושינויים (בניגוד לחוק מכר). מה ההשלכות המשפטיות לכך? האם ניתן לתבוע את הקבלן? אנו מעוניינים לבצע שינויים ונמצאים עכשיו בוויכוחים על התמחור. אילו היינו מקבלים מחירון בחוזה, היינו מתמקחים על השינויים טרם החתימה.. 3. האם הקבלן חייב למסור תוכנית חשמל ואינסטלציה? בתודה ובברכה,
הוסף תגובה
שינויי דיירים ומחירם אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
17/12/2016 17:51:00
יש מספר רב של שאלות בפנייה זו אני מקווה כי אצליח לענות על כולם: החובה להכניס מחירים של שינויי דיירים המפרט היא חוק. אם אתם כלולים בחוק זה מבחינת תאריך חתימת ההסכם אזי חייב הקבלן לתת לכם במפרט מחירים של מספר פריטים שקבע השר . הפרת חוזה מצד הקבלן תטופל אבסולוטית על ידי פנייה לבית משפט. ניתן לפנות גם לרשם הקבלנים במשרד השיכון וגם לממונה על חוק מכר דירות במשרד השיכון ולבקש מהם להפעיל את סמכויותיהם בנושא. הזזת קירות: אם הוסכם כי הזזת קירות תבוצע ללא תשלום ובלבד שהקירות לא נבנו עדיין, אזי הקיר כולל כל מה שבתוכות, בלוקים, טיח, פנלים חשמל אינסטטלציה וכדומה. דרישת תשלום היא הפרת הסכם ויש לטפל בה כהפרת הסכם. טוב תעשו אם תצמידו את התביעה שלכם מהקבלן על הפרת חוק בנושא מחירון לגבי המחירים שאתם חושבים שמגיעים לקבלן תמור השינויים אתם מבצעים. בית המשפט ידון על הכל ביחד כחבילה אחת, אם תדרשו זאת. הקבלן חייב למסור תכנית אדריכלות ובה רואים את נקודות החשמל והאינסטלציה בדירה. אין הקבלן חייב למסור לכם תכנית מפורטת של מעבר הצינורות ה/ונים בתוך הקירות או בתוך המחיצות. אם הדירה שלכם בביתעד שש קומות, אזי אני בספק אם לקבלן יש לכנית מפורטת של מיקום הצינורות השונים בקירות או במחיצות.
הוסף תגובה
12/12/2016 20:30:00
קבלן שלא ביצע עבודה וגבה תשלום של 33000 שח ללא רצון להחזירו.. עברו כבר כמעט שנתיים וניתן פסק דין לטובתינו, נפתח תיק בהוצלפ ומסתבר שהוא חייב כבר 1.5 מיליון שח. איך יכול להיות שהוא רשום באיגוד הקבלנים?! ואיך יכול להיות שגנב ידוע ומוכר מסתובב חופשי כי שום דבר לא רשום על שמו??? האם ניתן לפעול בדרך חוקית להשיב את כספינו?
הוסף תגובה
17/12/2016 17:17:00
אתחיל מהסוף: אם יש לכם פסק דין נגד הקבלן עליכם לפנות עם פסק הדין לשכת ההוצאה לפועל ולדרוש בי היא תגבה עבורכם את החוב. מהתיאור שלך אני מתרשם כי אין פסק דין המורה לקבלן לשם לכם 3500 ש"ח, יש פסק דין אחר שממנו משתמע כי יש חובה לקבלן לשלם. לכן עצתי במקומה עומדת. הקבלן רשום הפינקס הקבלנים לכן עליכם לפנות בכתב לרשם הקבלים עם העתק פסק הדין ולבקש אותו כי יפעיל את סמכויותיו נגד הקבלן על פי האמור בחוק. התאחדות בונה הארץ היא איגוד מקצועי של הקבלנים , אין סמכויות אכיפה
הוסף תגובה
08/12/2016 11:37:00
בתאריך 3.11.16 ביצעתי עבודת תרגום ואישרתי אצל נוטריון כבקשת לקוח בשם ל.ע.בילדינג בניה בע"מ. לצערי, מתוך שיקול מוטעה, לא ביקשתי הזמנת עבודה כרגיל, מאחר ונשמעו לי אמינים וצריכים את התרגום בדחיפות. לאחר שהכל היה מוכן (600 ש"ח כולל מע"מ) התקשרתי לבשר שניתן לבוא לקחת. ומאז דוחים אותי כל הזמן ואיני מוצאת את פרטי המשרדים שלהם ואין לי בעצם דבר על חברה זאת, גם באינטרנט לא מצאתיה. אולי אתם מכירים? תודה, דבורה
הוסף תגובה
05/12/2016 17:23:00
שלום רב, קנינו דירה בפרויקט והמסירה מתעכבת כבר 5 חודשים. הקבלן אמור לשלם בקרוב פיצויים אך הוא לא מתכוון לשלם ריבית פיגורים בגין האיחור ומתכוון להחסיר 30 יום מכל דייר שביצע שינויים כלשהן בדירה (מתברר שבטופס השימויים היה סעיף שאנו מאשרים איחור של 30 יום במסירת הדירה בגין השינויים הנל) אעפ"י שהשינויים עודכנו על הנייר לפני שהתחילו לבנות בכלל. שלחנתי לקבלן מכתב אך הוא לא התרגש ומבחינתו שאני אתבע אותו. מה עושים??
הוסף תגובה
צשלום פיצויים אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
06/12/2016 09:03:00
אני מתייחס לחק הארון בשאלתך. המוכר בדעה שאף דייר לא יעיז לתבוע אותו. כאשר הוא יראה את התביעה בעיניים לרבות המנה מבית משפט הוא יתנהג אחרת נושא 30 יום הוא נושא שהסכמתם עליו בעת הזמנת השינויים. אף אחד לא יקנה "חתמנו ולא ידענו על מה חתמנו" לרבות בית משפט. לכן נושא ההרכה בשלושים יום הוא כבר אבוד. לא כן הפיגור הממשי הוא חייב לשם פיגורים על פי המופיע בחוק. מכר דירות. אם אין רתיעה לתבוע את המוכר את צריכה להתכונן ולעשות זאת. התביעה המשפטית היא הדרך הבטוחה ביותר לקבלת הפיצויים מהמוכר.
הוסף תגובה
04/12/2016 16:02:00
שלום רב, אני עתידה לקבל דירה מקבלן כאשר אחד הליקויים בדירתי הוא בנושא הריצוף. בחרתי אריחים גרניט פורצלן בגודל 80/80 כל עבודת הרובה נעשתה בסטייה. כלומר רובה מתחילה דק ונגמרת עבה. כמו כן האריחים לא יושבים במקביל אחד לשני אלא יש הפרש ויש גם בליטות בגובה הריצוף. התרעתי בפני הקבלן שפנה לחברת הריצוף שיבואו לבדוק, לאחר בדיקתם הם טענו שהאריחים תקינים. כשבקשתי את תגובתו של הקבלן הוא אמר שמבחינתו הוא לא רואה בעיה וזה תקין ועומד בתקן. הייתי שמחה בבקשה לדעת מהי הסטייה המותרת בחוק ? וכיצד אוכל באמת לבדוק נושא זה לעומק ? תודה רבה ושבוע נפלא, לילך
הוסף תגובה
סטייה בביצוע ריצוף אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
05/12/2016 12:25:00
תקן 1555 חלק 3 דן בביצוע מלאכת הריצוף עם אריחי קרמיקה כל הנושאים שאת מעלה רשומים בתקן. מתלונתך עולה כי הקבל אינו עובד לפי התקן דבר המפרש כאי התאמה שהמוכר חייב לתקנה . אם לא יתקקן אותה עב=כשיו (בעלות זניחה ) ט=יצטרך לפרק את הריוף לאחר שאתם בתוך הדירה ולתקן את הליקוי. על כל המשמעות הקשורות בתשלום עבור דיור חלופי בתקופת ביצוע התקיון. תודיעי לי זאת בכתב שידע מה המחיר שיהיה עליו לשלם בעתיד אם לא יתעשת ויתקן את הליקוי כבר עכשיו.
הוסף תגובה
03/12/2016 23:23:00
שלום רב! רכשתי דירה חדשה מקבלן לפני כ 6 שנים. כבר לאחר המעבר, לאחר תקופה מסויימת התבקש הקבלן לסדר רטיבות שהיתה בקיר החיצוני של חדר השינה. לטענתו אז הגיע הקבלן עם אנשי מקצוע וסידר את הרטיבות מבחוץ (לא ברור לי איך כי אני לא בקומת קרקע אלא המקום גהוה יותר). אך הבעיה לא סודרה והרטיבות המשיכה. ניסיונות להשיגו ישירות לא העלו כל הצלחה. עוד זמן חלף עד כי הקיר כבר התנפח ובחחקו פשוט התפורר ונפל כתוצאה ממגע. לפני כמה חודשים דלחתי לקבלן באמצעות עו"ד מכתב שדורש תיקון אך הקבלן (כשהתייחס) התנער מכל אחריות. לאחרונה הבאתי מיוזמתי איש איטום שהתייחס לחלון בחדר השינה כאפשרות למקור הבעיה וסידר את מה שנוגע לכך. לצערי - עם הגשמים האחרונים גיליתי שכל הקיר רטוב. לצערי אין לי תיעוד כתוב לבקשתי אז (בפעם הראשונה) כלפיו לסדר את הרטיבות. מה עלי לעשות? האם לא מחוייב הקבלן לסדר את הרטיבות הזו?? כיצד עלי להביאו לכך שיסדר זאת אם כן?
הוסף תגובה
רטיבות חמורה אינג´ נתן חילו מנהל הפורום
04/12/2016 09:36:00
חוק מכר דירות קובע כי תקופת הבדק לחדירת רטיבות למבנה היא ארבע שנים מיום קבלת הדירה. לאחר תקופת הבדק יש תקופת אחריות שבה הקבלן יתקן רק אם הוכח שהרטיבות נגרמה בגלל מעשה או מחדל של הקבלן. אתה נמצא כרג בתקופת האחריות. כך שאתה יכול להישען על חוק מכר דירות לגבי אחריות הקבלן. לפי הצגת הדברים התלוננת על רטיבות כבר לפני שש שנים , הקבלן תיקן, ומאז אתה לא התלוננת, ואם התלוננת אין לך תיעוד. המצב בעייתי. אתה צריך להצטייד בחוות דעת מומחה עדיף מהנדס הבקי בנושא איטום ולתבוע את הקבלן לתקן את הקיר הלקוי. מהתיאור שלך קשה לקבוע מה בדיוק הבעייה, ולמה לא התרעת עליה בכתב במשך השנים האחרונות
הוסף תגובה