קישורים לאתרים מקצועיים

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל מאגד את כלל המהנדסים, האדריכלים ומנהלי הפרויקטים העצמאיים בישראל. הארגון, אשר הוקם על-ידי מהנדס אלדד בוקשפן בשנת 1986, פועל לשיפור רו...
אתר רשם הקבלנים
אתר רשם הקבלנים מציע מידע נרחב על הדרך לרישום קבלנים במשרד הבינוי. האתר מאפשר לבצע חיפוש קבלנים רשומים על פי תחומי העיסוק, הורדת הטפסים לרישום קבלנים, הסברים מעמיקים על חוק רישו...
אתר שער המידע לרישוי ולבנייה
שער המידע לרישוי ולבנייה הוקם על מנת לרכז ולכלול את קוד הבנייה, מגבלות בנייה, מידע בדבר תשתיות ועוד...
למ"ס- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מידע ופרסומים שוטפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה...
בנייה ירוקה - פורטל מכון התקנים
מדריכים מקצועיים ומידע על חומרים תקניים המשמשים לבנייה ירוקה...
משרד הבינוי
משרד השיכון משרת זה לצד זה את רוכשי הדירות, את הקבלנים, את הרשויות המקומיות את כלל אזרחי ישראל, וכן מספק פתרונות לטווח ארוך למען הדורות הבאים בתכנון ופיתוח שכונות, מוסדות צ...
איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות
מידע על הנדסת בנייה ותשתיות...
תמ"א 38
כל המידע לקיום פרויקטי תמ"א 38...
שער המידע לתכנון ובניה
מידע בנושא תכנון ובנייה ...