עלוני מידע לקבלן

עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לסוף חודש ספטמבר 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש ספטמבר 2016: 1. חוק מוסר התשלומים 1.1. בתאריך 14 נוב' 16 יתקיים דיון המשך בוועדת הכלכלה בנושא חוק מוסר התשלו...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לסוף חודש אוגוסט 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש אוגוסט 2016...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לסוף חודש יולי 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש יולי 2016...
 עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ובניה חוזית לסוף יוני 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש יוני 2016...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לסוף חודש אפריל 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש אפריל 2016...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לסוף חודש פבר´ 2016
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית נכון לסוף חודש פבר' 2016...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בנייה חוזית לחודש נובמבר 2015
עדכון אודות פעילות האגף המשותף לתשתיות ובנייה חוזית במגוון נושאים ביניהם פעילות מול משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ועירוניות, מכרזים, כנסים, מדדים ועוד. לחצו לכל העדכונים...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש אוקטובר 2015
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית לחודש אוקטובר 2015...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים אוג´-ספט´ 2015
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית לחודשים אוג'-ספט' 2015...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש יולי 2015
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית לחודש יולי 2015...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים מאי – יוני 2015
להלן עדכונים על פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית לחודשים מאי ויוני 2015: 1. משרד הבינוי 1.1. משרד הבינוי פרסם 11 מכרזי פיתוח במהלך החודשים מאי-יוני 2015 במחוזות ה...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים פבר´-מרץ 2015
סיכום פעילות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית: פורסם תיקון להוראת תכ"מ 7.7.1 המפחיתה את ערבות הביצוע ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לינואר 2015: מגיבים לטיוטא של חוזה המדף 3210 ופועלים מול רשויות ומשרדי ממשלה
צוות ההתאחדות מכין הערות להצעה לחוזה מדף חדש של האוצר. נתוני המכרזים מלמדים על ירידה בכמות מכרזי משרד הבינוי. מטפלים בהתאמת מכרזי מינהלת הביוב להוראות התכ"מ ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים נובמבר ודצמבר 2014
‏ח' טבת תשע"ה ‏30 דצמבר 2014 מס' 117588     לכבוד   חברי אגף תשתיות ובניה חוזית ח.נ.,   הנד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים ספט´-אוק´ 2014
טיפול במכרזים באתרים, נ..ת.ע, ח.ל.ד ומשרד הבינוי , המשך קידום חוזה מדף מול האוצר ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש אוג´ 2014
לכבוד חברי אגף תשתיות ובניה חוזית ח.נ.,     הנדון: עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש אוג'  2014   להלן עדכונים ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודש יולי 2014
ההתאחדות פועלת לקיצור תקופת אשראי לספקים בכנסת, הארכת המועד לרישום ככקבלן מוכר בעקבות הלחימה בעזה, פעילות להקלת תנאי סף במכרזי משב"ש ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית לחודשים מאי-יוני 2014
‏ח' תמוז תשע"ד‏ ‏06 יולי 2014 מס' 112676 ‏ לחברי אגף תשתיות ובניה חוזית ח.נ.,   להלן עדכונים על פ...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית נכון לחודשים מרץ-אפריל 2014
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ובניה חוזית לסוף פברואר 2014: ההתאחדות ממשיכה לרשום הצלחה במעבר למכרזי כתבי כמויות
ממשיכים לטפל בפניות חברים על אי תשלום של נתיבי ישראל של חשבונות מאושרים כדין, פועלים מול נתיבי אילון בנושא התייקרויות והצמדה למדד הבניה למגורים במקום מדד תשומות בסלילה וגישור ועו...
עלון מידע לקבלני אגפי תשתיות ובניה חוזית לסוף ינואר 2014: מתכוננים למעבר צה"ל לנגב ומטפלים בחוזים ומכרזים ועוד
נתיבי ישראל פנתה להתאחדות לפרסום דרישה לבעלי ניסיון במיגון אקוסטי, משרד הביטחון יפרסם מכרזים בשיטת המחירון, תשובה חיובית מהרכבת בדרישה לשינוי מכרז לקבלנים בסיווג 160 ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות ואגף בניה חוזית - דצמבר 2013
קידום הצעת החוק בעניין חוזה המדף, פעילות מול מזמיני עבודה, תחום השימוש בחומרי בניה ממוחזרים, עדכון מדדי הענף, קידום עסקים קטנים, טיפול בגניבות צמ"ה ועוד...
עלון עדכון לחברי אגף תשתיות ואגף בניה חוזית נכון לסיכום ספטמבר-אוקטובר 2013
סיכום פעילות חודשי של אגפי התשתיות והבנייה החוזית בהתאחדות בוני הארץ: פועלים להקלות במכרזים ולהפסקת נוהג דחיות התשלום...
עלון עדכון לחברי אגף תשתיות ואגף בניה חוזית נכון לסוף אוג´ 2013
 מידעון אגף יזמות ובניה - חודש יולי 2013
החודש מפרט מידעון אגף יזמות ובניה את מרבית ההחלטות של קבינט הדיור. בצד הישגים רבים ישנם גם אתגרים, וההתאחדות תמשיך לפעול למען הקבלנים בנושאים אלו...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף יוני 2013
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית, על חוזה מדף 3210 , פעילות מול מזמיני עבודה ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון לסוף יוני 2013
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית, על חוזה מדף 3210 , פעילות מול מזמיני עבודה ועוד...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף אפריל 2013
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון אפריל 2013 - כיצד מתקדמת החלת חוזה אחיד על הגופים הציבוריים ועוד
עלון עדכון לחברי אגף בניה חוזית נכון לחודשים מרץ-אפריל 2013
מידעון אגף יזמות פברואר-מרץ 2013: מפינוי בינוי ועד חדרי טרנספורמציה - היכנסו לקרוא
עלון עדכון לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף מרץ 2013
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף פבר´ 2013 - בואו גלו מה חדש
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף פבר' 2013   להלן עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף תשתיות לחודש פבר' ...
עלון עדכון לחברי אגף בניה חוזית נכון לסוף פבר´ 2013
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף בניה חוזית...
עלון מידע לקבלני אגף בניה ויזמות
מידעון לחודשים דצמבר וינואר...
עלון מידע לקבלני בניה חוזית
עלון מידע לקבלני אגף הבניה החוזית נכון לסוף ינואר 2013...
עלון מידע לקבלני אגף התשתיות
עלון מידע לקבלני התשתיות נכון לסוף ינואר 2013...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון לסוף דצמ´ - בוא גלה מה חדש
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון לסוף דצמ´ - נושאים על המדף
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות - נכון לסוף נוב´ 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית...
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון לסוף נוב´ 2012
                    עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית  נכון לסוף נוב' ...
מידעון אגף יזמות ובנייה לחודש נובמבר 2012: אם לא תקרא איך תדע?
מה במידעון החודש? תשלום רשיון 2013-2014, ריווח סיווג ג'1 - הוראת שעה, עובדים פלשתינאים - יריד תעסוקה, תמ"א 38 - הרצאת עו"ד מיכה גדרון, יו"ר ועדת הערר לתכנון ובניה במחוז תל- אביב, ...
מידעון אגף יזמות ובניה- אוקטובר 2012
סוגיות מרכזיות בהן טיפל אגף בניה ויזמות בחודש אוקטובר 2012...
 עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון לסוף אוק´ 2012
עלון מידע לחברי אגף תשתיות נכון לסוף אוק´ 2012
עלון מידע אגף יזמות ובניה - ספטמבר 2012
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות: מע"צ תבחן את נושא דמי ההשתתפות המופרזים במכרזיה
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית: הודות להבנות עם האוצר נמחקה התביעה בנושא חוזה מדף 3210
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות - סוף יוני 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר של אגף תשתיות לחודשים מאי-יוני 2102...
עלון מידע לקבלני אגף בנייה חוזית - סוף יוני 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בנושאים הקשורים לאגף בניה חוזית לחודשים מאי-יוני 2102...
עלון מידע אגף יזמות ובנייה מרץ -אפריל 2012
תמצית מספר סוגיות מרכזיות בהן עסקנו בחודשים מרץ-אפריל 2012...
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון ל– 30 אפריל 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון ל – 30 אפריל 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף תשתיות לחודשים מרץ-אפריל 2012...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון ל – 29 פברואר 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף תשתיות נכון לסוף פברואר 2012....
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון ל-29 פברואר 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף בניה חוזית נכון לסוף פברואר 201...
עלון מידע לקבלני אגף בניה חוזית נכון ל-31 ינואר 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים . לאגף בניה חוזית נכון לסוף ינואר 2012...
עלון מידע לקבלני אגף תשתיות נכון ל – 31 ינואר 2012
עדכונים על פעילויות האגף המשותף לתשתיות ובניה חוזית בהקשר לנושאים הקשורים לאגף תשתיות , נכון לסוף ינואר 2012....