אגף הכלכלה: סקירה כלכלית נובמבר 2016

אגף הכלכלה: סקירה כלכלית נובמבר 2016

תמצית ומגמות מרכזיות:

  • התחלות הבניה למגורים -  נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים נעים בין 12,000 ל-13,000 דירות ברבעון. איננו צופים גידול משמעותי בנתונים אלו ואנו סבורים ש-2016 תסתיים עם כ-51,000 – 52,000 התחלות בניה, בדומה לנתוני שנת 2015 הסופיים.
  • התחדשות עירונית –מגמת עליה כללית בהתחלות הבניה בהתחדשות העירונית שהגיעה ברבעון 2 2016 לשיא של 14.2% מכלל התחלות הבניה. את תוצאות ההקפאה שהייתה במתן היתרים במסגרת תמ"א 38 / 2 מאז שלהי 2015 נראה בהיקפי הבניה של הרבעונים הקרובים.
  • גמר הבניה למגורים - נמשכת מגמת הירידה של 6 הרבעונים האחרונים וקצב 2016 מצביע על כ-40,000 דירות בלבד – רמה נמוכה בכ-10% מזו של 2014 – 2015. בעוד התחלות הבניה במגמת עליה איטית – גמר הבניה נע בכיוון מנוגד. 
  • מכרזי רמ"י -  בחודשים ינואר -  אוקטובר 2016 שווקו  כ- 24,200 דירות, מתוכן 20,700 (86%) במסגרת מחיר למשתכן, וכ-2,500 (10%) עבור בניה צמודת קרקע. רק 960 דירות (4%) הן בניה רוויה רגילה שלא במחיר למשתכן. בחודשים ינואר –אוקטובר 2016 גם נסגרו עסקאות בפועל של 16,350 דירות, מהן 13,800 במחיר למשתכן. נתוני שיווק ועסקאות מקרקעין אלו מצביעים על כך שרמ"י נמצאת בכ-53% מהיעדים שהציבה השנה הממשלה לשיווקים (55,000 דירות) ולעסקאות בפועל (40,000 דירות).
  • מכירת דירות - בנתוני סקר למ"ס ניתן לזהות מגמת ירידה לא רציפה במכירת הדירות החדשות מאז תחילת 2016 עד חודש ספטמבר. נתוני המכירות המלאים על בסיס קובץ העסקאות של רשות המיסים אינם משקפים מגמה ירידה זו, בין השאר כי  דירות שנמכרו טרם החלה בנייתן. במספר העסקאות יד שניה נרשמת מגמת ירידה מתחילת שנת 2016
  • מלאי דירות וחודשי מלאי – ב-12 החודשים האחרונים רואים עליה של כ-16% במספר הדירות שהחלה בנייתן ונותרו למכירה. עיקר העלייה במחוז חיפה, מחוז הצפון ומחוז הדרום. במקביל נרשמת עליה בחודשי המלאי.
  • ריבית המשכנתאות הממוצעת – ריבית זו נמצאת במגמת עליה חדה מאז אמצע 2015 והגיעה באוקטובר 2016 ל- 3.53% , הרמה הגבוהה ביותר מאז 2011.  מדובר בעליה של 1.57 נקודות אחוז או פי 1.8 בתקופה של שנה.
  • התחלות הבניה שלא למגורים -  נתוני המחצית הראשונה של 2016 מצביעים על קצב שנתי הנמוך בכ-23% מזה של 2015, ודומה לזה של 2014, כאשר עיקר הירידה היא בשטחי המסחר והמשרדים.
  • עבודות תשתית – היקף עבודות התשתית בישראל עומד בשנים 2014- 2016 על קצב שנתי של כ-25 מיליארדי ₪, כמחציתם כבישים ותחבורה. הירידה בתשתיות אנרגיה נמשכת גם בשנים 2015,  2016 (ירידה של כ-20% בשנתיים). מאידך יש בשנים 2014 - 2016 עליה ראלית של כ-13% בהשקעה בכבישים ותשתיות תחבורה אחרות. ניתן לראות גם מגמת ירידה מתמשכת בהשקעה בתשתיות מים (30% ב-4 שנים).