החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ – מכרז לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות