מכרז לתכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט