מנכ"ל ההתאחדות: "כל תהליך שיביא להפחתת תאונות עבודה בענף הבנייה הוא תהליך מבורך"

מנכ

מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, עו"ד אליאב בן שמעון התייחס ב- YNET לנושא תאונות העבודה בשנה החולפת: "כל תהליך שיביא להפחתת תאונות עבודה בענף הבנייה הוא תהליך מבורך. השבוע תכננה ועדת העבודה בכנסת לדון בנושא, ובניגוד לחוק, משרד העבודה והרווחה לא ניהל איתנו – הגוף הייצוגי של כלל הקבלנים בישראל, דיון מקצועי רציני על הדרך לקבוע כיצד ניתן יהיה לעודד השקעה של קבלנים בשיפור הבטיחות באתרי הבנייה. יש מקום לבדוק ולטפל במי שעברו עבירות בטיחות והתאחדות בוני הארץ לא תגבה את מי שעשה זאת.

"אבל לא יתכן שבמשרד העבודה לא נוקטים בפעילות אקטיבית לעידוד של קבלנים לביצוע השקעות בתחום הבטיחות. לפני כחודשיים הגשנו למנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה רשימת כלים לעידוד ההשקעה בתחום זה שתוכל לעשות שינוי דרמטי ברמת הבטיחות בעבודה בענף שלנו. הצענו לעודד השקעה בתחום על ידי הבטחה להפחתת הקנסות לקבלנים שישקיעו בתוכנה דיגיטלית לניהול הבטיחות המאושרת על ידי המנהל, בפיגומים מתועשים, במי שהכין תכנית לארגון הבטיחות על פי הנחיית המשרד ופועל לפיה, קבלן שבאתר הבנייה שלו מונה עובד מיוחד לאכיפת הבטיחות באתר בניה ומי שמעסיק ממונה בטיחות ומקפיד לבצע את הנחיותיו. עד כה לא טרחו אנשי המשרד לקיים איתנו דיון אמיתי ומקצועי על הצעתנו. במקביל, התאחדות בוני הארץ תמשיך לפעול להעברת ידע שיביא למניעת תאונות במסגרות של הכשרות והדרכות מקצועיות, אספקת ציוד בטיחות, הכנת תוכניות בטיחות לאתרי הבנייה וליווי ביישומן עבור חבריה".   

לקריאת הכתבה ב YNET לחצו כאן