דיני עבודה

תוספת להסכם קיבוצי כללי בענף הבניה והתשתיות צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים: נספח מנופאים (6.4.2017)
ערך יום הבראה לעובדים ולמנהלי העבודה בענף הבניה לשנת 2013 יעמוד על 374 שקל ליום
לנוחיותכם - ההסכם הקיבוצי 2004
לקריאת עותק מקור לחצו כאן. ...
מצגת  - תלוש השכר וההסכם הקיבוצי
מצגת - תלוש השכר החדש בענף הבניה
ההסכם הקיבוצי החדש משנת 2010
הסכם קיבוצי כללי בעניין עובדי קבלן
להלן, הסכם קיבוצי כללי בעניין עובדי קבלן וכן החלטת ועדת המעקב המחריגה את ענף הבנייה.   ...
עדכון טבלאות שכר לשנת 2012
להלן טבלאות השכר המעודכנות ועדכון ערך יום הבראה לענף לאחר פרסום צו ההרחבה של ההסכם של 20 יולי 2011.   ...
פורסם צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי
עדכוני ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה
עדכונים מאז פרסום ההסכם ב- 2010.   ...
תלוש שכר לענף הבניה-הסכם קיבוצי
כל העובדים יהיו עובדים במשכורת (חודשיים) ולא בשכר (שעתיים/יומיים).   ...
עדכון הסכם קיבוצי של ענף הבנייה לגבי דרגה 1
הסכם זה יכנס לתוקף עם פרסום צו  ההרחבה, לאחר שיאושר וייחתם על ידי שר התמ"ת. מטרת ההסכם הינו לעודד את העסקתם של הישראלים בענף. העדכונים  המרכזיים הם: 1. ...
עדכון טבלאות השכר לשנת 2012
להלן  עדכון טבלאות השכר  של עובדים ומנהלי עבודה  בענף הבנייה כפי שמתחייב מההסכם הקיבוצי. החל ממשכורת ינואר 2012 טבלאות אלו יחייבו  את כלל המעסיקים בענף ה...
החלטות הועדה הפריטטית הארצית
להלן ההחלטות של הועדה הפריטטית הארצית ליישום הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין שהוקמה מכוח סעיף 76 להסכם.  לעיון במסמך ההחלטות ראה קובץ מצורף מטה. החלטות אלו נוגעות ה...
ההסכם החדש לקרן פנסיה ברירת מחדל לעובדי ענף הבנייה
ההסכם מעניק הטבות רבות לעובדי הענף כולל קרן השתלמות.   ...
פסק דין בעיניין תוספת כלכלה ותוספת אי היעדרות
ניתוח תמציתי של פסק הדין בעיניין תוספת אי העדרות ותוספת כלכלה