אוגדן הנחיות ענף לתכנון אדריכלי למרחבים מוגנים - בוני הארץ : בוני הארץ

אוגדן הנחיות ענף לתכנון אדריכלי למרחבים מוגנים

התפרסם היום באתר פיקוד העורף אוגדן הנחיות ענף לתכנון אדריכלי למרחבים מוגנים, האוגדן פתוח להערות הציבור עד יום ג' ה-31.03.2022, ניתן להגיש הערות בהתאם לנוהל המפורט באוגדן.
העדכונים המרכזיים:
-סדר עדיפות לפתרון מיגון במבנים קיימים.
-עדכון בעניין מרחבים מוגנים חיצוניים.
-תחום אטמים ומעברי צנרת.
-הנחייה בעניין היתר למתחמי קמפינג.
ועוד.
קישור לאתר פיקוד העורף:
https://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%2f

קישור לקובץ האוגדן:
https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES//7/7807.pdf

נשמח לקבל הערותיכם למייל של ראש האגף רונן בוקר, עד לתאריך 20.3.21: ronenb@acb.org.il