אושרה האפשרות לחלק קרקע בצורה תלת-ממדית - בוני הארץ : בוני הארץ

אושרה האפשרות לחלק קרקע בצורה תלת-ממדית

ביום חמישי ה-14 במאי פרסם משרד הבינוי והשיכון הודעה כי בהמשך לתיקון ביוזמת המרכז למיפוי ישראל, יחידת הסמך של משרד הבינוי והשיכון, יחד עם מינהל התכנון והרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, הושלם ביום רביעי ה-13 במאי תיקון לחקיקת המשנה – תקנות המדידות כנגזרת לחוק המקרקעין שקובע כי מעתה ואילך ניתן יהיה להכין תוכנית לצורכי רישום תלת-ממדי, שתאפשר הפרדת בעלויות בקרקע שיש בה עירוב שימושים, מעל ומתחת לפני הקרקע.

ביום רביעי ה-13 במאי חתמה השרה, ד"ר יפעת שאשא ביטון, על התיקון לתקנות המדידות עבור קדסטר תלת-ממדי. שעיקרו הוא רישום בעלויות שונות במפלסים שונים במרחב.

 

בלשון ההודעה, משמעות התיקון היא חלוקה אנכית של הבעלויות לצורך ניצול טוב יותר של מקרקעין. כתוצאה מכך יהיה ניתן לרשום עירוב שימושים במרחב – כגון העברת תשתיות תחבורתיות התופסות שטחים יקרים אל תת-הקרקע או אל המרחב האווירי ופינוי פני הקרקע לטובת שימושים כגון: פארקים, מגורים, מסחר ועוד. צוות בין-משרדי בהשתתפות: משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, מינהל התכנון, המרכז למיפוי ישראל ורשות מקרקעי ישראל, הוביל לאישור "תיקון 33 לחוק המקרקעין". תיקון זה מאפשר יצירת מגרשים וחלקות תלת-ממדיים שיופרדו מהחלקות הרגילות, ויאפשרו ניצול כלכלי וחברתי של המרחב.

 

תיקון התקנות נעשה בעקבות "תיקון 33 לחוק המקרקעין" שאושר בדצמבר 2018 ובכך הושלם המהלך שמאפשר עירוב שימושי קרקע במרחב תוך הפרדת בעלויות. דוגמאות ראשונות למיזם זה אלו הן: מנהרות הכרמל, רכבל להסעת המונים בחיפה, המטרו של גוש דן, קירוי נתיבי איילון, קירוי דרך מנחם בגין בירושלים ועוד.

 

אלעזר במברגר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "האפשרות הניתנת כעת, עם השלמת הליך החקיקה, לתכנן באופן נפרד על שטחים תת-קרקעיים, תאפשר ניצול יעיל יותר של המרחב ותפיסה תכנונית נכונה יותר. התקנת התקנות מהווה הנדבך האחרון במהלך משמעותי זה".

 

רונן רגב, מנכ"ל מפ"י: ״תיקון 33 לחוק המקרקעין שאושר בדצמבר 2018 יצר את המסגרת לניצול יעיל ומיטבי של מקרקעין. תיקון התקנות שאושר עכשיו יצר הוראות תפעוליות ליישומו יחד עם תקנות של מינהל התכנון והרשות לרישום והסדר לרישום מקרקעין שייכנסו לתוקף בקרוב. בכך, יושלם ההליך החוקי שמאפשר תכנון ורישום במקרקעין תוך עירוב שימושים במרחב. מהלך זה יתרום רבות לכלכלת המשק ויאיץ תהליכי תכנון ובנייה מורכבים".