אמנת-כוכבי-הבטיחת-נספח-ז קווים מנחים לקיום סקר הנהלה - בוני הארץ : בוני הארץ