אנו מביאים לכם סיכום של פעילות ההתאחדות בתקשורת למענכם בשבועיים האחרונים - בוני הארץ : בוני הארץ

אנו מביאים לכם סיכום של פעילות ההתאחדות בתקשורת למענכם בשבועיים האחרונים