בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (11) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (11)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

 • מנכ"ל השלטון המקומי פונה לרשויות בבקשה להקל על קבלנים.
 • פורסמה איגרת בשפה הערבית המבהירה את מדיניות קיום עבודות בניה בימי חול המועד.
 • מניעת התפשטות מגפת הקורונה – הצהרת שמירת בריאות אישית (עברית וערבית).
 • מטה הבטיחות מעדכן קווים מנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה וממליץ לעבוד עם מסכות וכפפות היגייניות, בכפוף לדרישות הבטיחות בעבודה.
 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך בהיערכות מוקדמת לסגרים על ישובים או אזורים ברחבי הארץ.
 • מטה הבטיחות ממליץ לקבלנים למנות באתרי הבניה נאמני בריאות קורונה.
 • רשימת תיוג לבדיקת סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה.
 • פורסם דו"ח רבעון 1 2020, של מטה הבטיחות. שיפור ניכר של 57% בתאונות הקטלניות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • סיירת הלינה מרחיבה את פעילותה.
 • הודעה: וועדות ברשם הקבלנים עובדות במתכונת של עבודה מרחוק.
 • הודעה: מדי חום שהוזמנו, יסופקו בערב חג הפסח (7 אפריל).
 • הודעה: המדד במכרזי המדינה יוצמד מהיום הראשון.
 • הודעה: הקלה רגולטורית לחיילים משוחררים, מפעילי כלי צמ"ה.
 • הודעה: רישיון אזרחי לחיילים משוחררים במקצוע נהג משא כבד.
 • הודעה: הבהרה לגבי ביטול היתרים שנשלחו לקבלנים.

תמיד אתכם,
אמנון מרחב, מנכ"ל
וסגל התאחדות הקבלנים
בוני הארץ.

מנכ"ל השלטון המקומי פונה לרשויות להקל על קבלנים

מנכ"ל מרכז השלטון המקומי פנה היום 05 אפריל 2020,  למנכלי"ם של הרשויות המקומיות בישראל בנכתב בנושאו הינו :"השפעת מגפת הקורונה על תחום הבניה".

במכתבו ממליץ מנכ"ל השלטון המקומי בפני הרשויות המקומיות לעשות ככל הניתן על מנת לסייע  לקבלנים בענף הבניה והתשתיות לצלוח את המשבר.

 במכתבו ממליץ מנכ"ל השלטון המקומי על צעדים אלה:

 1. קידום הליכי אישור חשבונות ככל שניתן, ולשלמם בטרם המועד המקסימלי הקבוע בחוק או בחוזה, וככל שהתקבלו הכספים מאת הגורמים המתקצבים.
 2. הימנעות ככל שניתן ממתן קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים, ככל שהעיכוב נובע מהמשבר הנוכחי, ולנהוג במשורה בכל הקשור להשתת קנסות בכלל בעת הזו.
 3. לבחון את היקף הביטחונות המצויים בידי הרשות המקומית מאת הקבלן, וככל שניתן יש לשקול ולפעול שחרור עכבונות ו/או הפחתת גובה הערבויות.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים לברר עם הרשויות שאיתן הם מנהלים קשר, את מעמד ההקלות הספציפיות, לאור פניית מרכז השלטון המקומי. לקריאת המכתב לחץ כאן

פורסם פוסט בפייסבוק של ההתאחדות בשפה הערבית המבהיר את מדיניות קיום עבודות בניה בימי חול המועד

התאחדות הקבלנים בוני הארץ פרסמה פוסט בפייסבוק בשפה הערבית שבה נקבע כי ביום חמישי שחל השבוע וביום רביעי בשבוע הבא יחול חג הפסח ובו לא יתקיימו עבודות בניה ברוב חלקי הארץ. בשארית ימי השבוע העבודה תתקיים כרגיל. בנוסף, הדגישה ההתאחדות שעובד שיחזור לביתו לא יוכל לחזור בתקופה הקרובה לעבודה בישראל עד שממשלת ישראל תחליט לבטל את הסגר.

לקריאת הפוסט בשפה העברית והערבית לחץ כאן

מניעת התפשטות מגפת הקורונה – הצהרת שמירת בריאות אישית

מטה הבטיחות מבקש להזכיר את החובה לאסוף בכל התחלת יום, מכל עובד את הצהרת הבריאות.

להצהרת הבריאות בשפה העברית לחץ כאן

להצהרת הבריאות בשפה הערבית לחץ כאן

מטה הבטיחות מעדכן קווים מנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה וממליץ לעבוד עם מסכות וכפפות היגייניות, בכפוף לדרישות הבטיחות בעבודה

בעקבות הנחיות נוספות של משרד הבריאות, פרסם מטה הבטיחות היום (05 אפריל) עדכון נוסף לקווים המנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות בימי קורונה. לאור הנחיות משרד הבריאות, עודכנו הקווים המנחים בנושאים אלה:

עבודה עם מסכות , אספקת מסכות, נשימות, כפפות היגייניות

לאור הנחיית משרד הבריאות להשתמש במרחב הציבורי במסכות , ולאור אופי אתרי הבניה, העובדים מתבקשים להשתמש במסכות פה-אף כל זמן שהייתם באתר הבניה. בעבודות הדורשות מסיבות גהותיות שימוש בנשמיות, ניתן להתייחס לנשמיות כתחליף למסכות פה-אף. אנו קוראים לכם להחזיק באתרי הבניה כמות מספקת של מסכות פה-אף  ושל נשמיות, בכמות הגדולה מהמינימום הנדרש לצורך ביצוע העבודות עצמן, ולספק אותן לעובדים בעבודות הדורשות שימוש בנשמיות וכן לפי בקשת מי מהעובדים. דאגו שאמצעים אלה יהיו אישיים ולא יועברו מעובד אחד לשני. בנוסף אנו קוראים לכם להחזיק מלאי של כפפות היגייניות ולהנחות את העובדים ללבוש כפפות אלה, לפני שהם לובשים את כפפות העבודה. לקווים המנחים במלואם, לחץ כאן

התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך בהיערכות מוקדמת לסגרים על ישובים או אזורים ברחבי הארץ

בעקבות כוונת המדינה להטיל סגרים על ישובים ואל אזורים שונים ברחבי הארץ, ממליצה התאחדות הקבלנים להיערך מראש תוך יישום ההמלצות המפורטות כאן:

היערכות מקדימה לסגרים על ישובים או אזורים

 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים לבדוק באופן שוטף על איזה יישובים או אזורים קיימת כוונה להטיל סגר מלא. במידה ושבישוב או באזור שבו קיימת כוונה להטלה של סגר מלא, לנים עובדים שלא באתרי בניה. התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך מבעוד מועד להעברת עובדים אלה אל תוך אתרי הבניה, תוך הקפדה מלאה על כללי

ההלנה של עובדים באתרי בניה על פי המפורט במסמך "קווים מנחים להלנת עובדים – עדכון מס' 1 מתאריך 50 אפריל 2020." שאותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של ההתאחדות.

 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ קוראת לקבלנים וממליצה להם להיערך מראש לאספקה של מזון, מים ופרטי ציוד אחרים לאתרי הבניה העלולים להימצא בישובים או באזורים שלגביהם קיימת כוונה להטלה של סגר מלא.

לקווים המנחים להלנת עובדים – עדכון מס' 1, מתאריך 05 אפריל 2020, לחץ כאן

מטה הבטיחות ממליץ לקבלנים למנות באתרי הבניה נאמני בריאות קורונה

מטה הבטיחות ממליץ למנות נאמן בריאות קורונה בכל אתר בניה, שיסייע למנהל העבודה במקום ליישם את הקווים המנחים המפורטים בקישורים אלה:

לקווים מנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות לחץ כאן

לקווים מנחים להלנת עובדים לחץ כאן

רשימת תיוג לבדיקת סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה

בתאריך 01 אפריל פרסם מטה הבטיחות רשימת תיוג מעודכנת לבדיקת סידורי הלינה במתחמי הלינה הממוקמים באתרי בניה. מפאת חשיבות הנושא, מפרסם מטה הבטיחות פעם נוספת את רשימת התיוג.

מטה הבטיחות מנחה את מי שיקיים בדיקה באמצעות רשימת התיוג המובאת בקישור, להתמגן במסכת אף-פה ובכפפות חד פעמיות לפני שהוא מקיים את הבדיקה לפי רשימת התיוג. בנוסף, ממליץ מטה הבטיחות שבדיקה זו תבוצע על ידי נאמן בריאות קורונה, אם מונה בעל תפקיד זה באתר הבניה. לרשימת התיוג המעודכנת לחץ כאן

פורסם דו"ח רבעון 1 2020, של מטה הבטיחות. שיפור ניכר של 57% בתאונות הקטלניות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיפור במודעות מנהלים לניהול הבטיחות

במהלך הרבעון הראשון של 2020 יש ירידה משמעותית בכמות ההרוגים באתרי הבניה מהרבעון הקודם ומנתוני הרבעון הראשון אשתקד.

אלוף מיל' איל בן ראובן: "כל הרוג הוא עולם ומלואו ואנו ממשיכים לפעול למנוע כל מוות מיותר.
כרגע המגמה חיובית – השינוי התרבותי שאנו מחוללים בענף הבניה יחד עם הקבלנים, מנהלי העבודה, מנהלי הבטיחות וכמובן העובדים – מציל חיים.

בימים אלו ענף הבנייה הוגדר כחיוני וממשיך לעבוד – ועל כן המשך המגמה איננה מובנת מאליה ואנו חייבים לעשות כל שביכולתנו כדי להמשיך אותה".

לקריאת הדו"ח הרבעוני המלא לחץ כאן

סיירת הלינה מרחיבה את פעילותה

סיירת הלינה מרחיבה את הקף פעילותה. היום סקרה הסיירת 21 אתרי בניה ברחבי הארץ. החל ממחר תפעיל הסיירת 3 מתנדבים בהיקף פעילות מלא, 2 מתנדבים בהיקף פעילות חלקי, 2 סוקרים המשלבים את סקרי הלינה בחניכת ביצועי ניהול בטיחות וכן, מנהל סיירת במשרה מלאה.

במהלך הסקרים שקוימו היום בדגש על ירושלים וסביבותיה, מתבררת תמונה חיובית ביותר באשר לדאגת קבלני הבניין לעובדים הפלשתינאים. יחד עם זאת, סיירת הלינה זיהתה חוסרים במכונות כביסה ובמיני מקררים. מנהל הסיירת, עמוס זוארץ, פנה למוקד הצטיידות בגבעות חביבה המופעל על ידי מתנדבים מהמגזר הערבי בישראל, בבקשה לאתר מכונות כביסה ומיני מקררים שיועברו כתרומה לאתרי לינה שבהם מתבררים חסרים בפרטי ציוד אלה. מטה הבטיחות יעקב אחר סגירת פערי הציוד על פי ממצאי סיירת הלינה.

נזכור כי ככל שנמקד את מאמצינו בהבטחת תנאי הבריאות ובהבטחת תנאי איכות החיים לעובדים בכלל ולעובדים הפלסטינאים בפרט, כך נוכל להמשיך ולקדם את עבודות הבניה בישראל, גם בתקופה מאתגרת ומלאת מכשולים זו.

הודעות (1): וועדות ברשם הקבלנים עובדות במתכונת של עבודה מרחוק

וועדות ברשם הקבלנים חזרו לעבוד במתכונת של עבודה מרחוק. מנהל יחידת רשם הקבלנים בהתאחדות הקבלני בוני הארץ, נמצא בקשר רציף עם משרד רשם הקבלנים , לצורך קידום דיון מהיר בוועדות, בנושאים דחופים.

הודעות (2): מדי חום שהוזמנו, יסופקו בערב חג הפסח (7 אפריל)

התאחדות הקבלנים בוני הארץ מודיעה כי כל מי שביצע הזמנת מדי חום עד היום (2 אפריל),יקבל את מדי החום עד ערב החג (יום ג' 7 אפריל).

הודעות (3): המדד במכרזי המדינה יוצמד מהיום הראשון

הוראת תכ"ם – הצמדות – מעתה במכרזי מדינה יוצמד המדד מהיום הראשון ולא לאחר 12 או 18 חודשים של בניה.

הודעות (4): הקלה רגולטורית לחיילים משוחררים, מפעילי כלי צמ"ה

מפעילי כלי צמ"ה – הקלה רגולטורית במסגרתה יוכלו חיילים משוחררים בעלי ההכשרה הרלוונטית לעסוק במקצועות אלו בהתאם לנוהל.

הודעות (5): רישיון אזרחי לחיילים משוחררים במקצוע נהג משא כבד

יינתן רישיון אזרחי לחיילים משוחררים במקצוע נהג משא כבד, שרכשו את המקצוע במסגרת שירותם הצבאי, בניגוד לעבר שהיו צריכים לעבור מיונים אישיותיים ועוד.

הודעות (6): הבהרה לגבי ביטול היתרים שנשלחו לקבלנים

בהמשך לפניות שהתקבלו אודות ביטולי היתרים – הביטולים שנשלחו לקבלנים מתייחסים לביטול ההיתר הרגיל שהיה לעובדים לפני קבלת היתר הלינה. מאוחר יותר תשלח אליהם  הודעה על המרת אותם ההיתרים להיתרי לינה לעובדים