בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (12) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (12)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

 • החשב הכללי באוצר: טרם נקבעה מדיניות לגבי ההכרה בכוח עליון בתקופת הקורונה.
 • משרד האוצר פועל להקל על קבלני הביצוע בנושאים תזרימיים.
 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך בהיערכות מוקדמת לסגרים על ישובים או אזורים ברחבי הארץ.
 • מטה הבטיחות ממליץ לקבלנים למנות באתרי הבניה נאמני בריאות קורונה.
 • רשימת תיוג לבקרה עצמית של סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה.
 • מטה הבטיחות מעדכן קווים מנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה וממליץ לעבוד עם מסכות וכפפות היגייניות, בכפוף לדרישות הבטיחות בעבודה.
 • ממצאים חיוביים בסקרים המבוצעים על ידי סיירת הלינה.
 • הודעה (1): משטרת ישראל מודיעה שכל עובד פלשתינאי שיימצא מחוץ לאתרי הבניה, יוחזר מידית לשטחים.
 • הודעה (2): נסגרה ההרשמה להזמנת מדי חום. מסתמן עיכוב באספקה.
 • הודעה (3): הבהרה לגבי ביטול היתרי העסקה שנשלחו לקבלנים והחלפתם בהיתרים הכוללים לינה של עובדים.

אמנון מרחב, מנכ"ל
וסגל התאחדות הקבלנים
בוני הארץ.

החשב הכללי באוצר: טרם נקבעה מדיניות לגבי ההכרה בכוח עליון בתקופת הקורונה

במכתב תגובה ממשרד האוצר לפניית ההתאחדות בנושא סיוע לקבלני הביצוע בענף הבנייה והתשתיות נוכח משבר הקורונה, החשב הכללי מבהיר במכתבו לנשיא ההתאחדות, כי ההנחיה לפיה אין להכיר בקורונה ככוח עליון שבגינו אפשר להפר חוזה – חלה רק במגזר הציבורי. ובכל אופן הנושא נמצא בבחינה וטרם נקבעה עמדת החשכ"ל לגביו. הודעה זו מבטלת למעשה את ההודעה הקודמת שיצאה מהאוצר בנושא. לדיווח מלא לחץ כאן 

משרד האוצר פועל להקל על  קבלני הביצוע בנושאים תזרימיים

סגן בכיר לחשב הכללי העביר מכתב למנהל אגף תשתיות ובנייה חוזית ולהנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ובו פירוט של כוונות האוצר להקל בנושאים תזרימיים אלה:

 • הקדמת מועדי תשלום חשבונות.
 • הצמדות מתחילת ההתקשרות, לגבי התקשרויות חדשות.
 • קידום הקטנת ההיקף הכספי של בטחונות.
 • קידום דחיית מועדי קיזוז של מקדמות והרחבתן כנגד בטחונות.

לקריאת המכתב לחץ כאן 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך בהיערכות מוקדמת לסגרים על ישובים או אזורים ברחבי הארץ

בעקבות כוונת המדינה להטיל סגרים על ישובים ואל אזורים שונים ברחבי הארץ, ממליצה התאחדות הקבלנים להיערך מראש תוך יישום ההמלצות המפורטות כאן:

היערכות מקדימה לסגרים על ישובים או אזורים

 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים לבדוק באופן שוטף על איזה יישובים או אזורים קיימת כוונה להטיל סגר מלא. במידה ושבישוב או באזור שבו קיימת כוונה להטלה של סגר מלא, לנים עובדים שלא באתרי בניה. התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים להיערך מבעוד מועד להעברת עובדים אלה אל תוך אתרי הבניה, תוך הקפדה מלאה על כללי

ההלנה של עובדים באתרי בניה על פי המפורט במסמך "קווים מנחים להלנת עובדים – עדכון מס' 1 מתאריך 50 אפריל 2020." שאותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של ההתאחדות.

 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ קוראת לקבלנים וממליצה להם להיערך מראש לאספקה של מזון, מים ופרטי ציוד אחרים לאתרי הבניה העלולים להימצא בישובים או באזורים שלגביהם קיימת כוונה להטלה של סגר מלא.

לקווים המנחים להלנת עובדים – עדכון מס' 1, מתאריך 05 אפריל 2020, לחץ כאן

מטה הבטיחות ממליץ לקבלנים למנות באתרי הבניה נאמני בריאות קורונה

מטה הבטיחות ממליץ למנות נאמן בריאות קורונה בכל אתר בניה, שיסייע למנהל העבודה במקום ליישם את הקווים המנחים המפורטים בקישורים אלה:

לקווים מנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות לחץ כאן

לקווים מנחים להלנת עובדים לחץ כאן

רשימת תיוג לבקרה עצמית של סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה

בתאריך 01 אפריל פרסם מטה הבטיחות רשימת תיוג מעודכנת  לבקרה עצמית של סידורי הלינה במתחמי הלינה הממוקמים באתרי בניה. מפאת חשיבות הנושא, מפרסם מטה הבטיחות פעם נוספת את רשימת התיוג.

מטה הבטיחות מדגיש כי התנאים הסניטריים ותנאי ההלנה המפורטים ברשימת התיוג, מתאימים להנחיות משרד הבריאות ולהנחיות משרד השיכון.

מטה הבטיחות מנחה את מי שיקיים בדיקה באמצעות רשימת התיוג המובאת בקישור, להתמגן במסכת אף-פה ובכפפות חד פעמיות לפני שהוא מקיים את הבדיקה לפי רשימת התיוג. בנוסף, ממליץ מטה הבטיחות שבדיקה זו תבוצע על ידי נאמן בריאות קורונה, אם מונה בעל תפקיד זה באתר הבניה. לרשימת התיוג המעודכנת לחץ כאן

מטה הבטיחות מעדכן קווים מנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה וממליץ לעבוד עם מסכות וכפפות היגייניות, בכפוף לדרישות הבטיחות בעבודה

בעקבות הנחיות נוספות של משרד הבריאות, פרסם מטה הבטיחות אתמול (05 אפריל) עדכון נוסף לקווים המנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות בימי קורונה. את ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות ניתן למצוא בקישור:

לאור הנחיות משרד הבריאות, עודכנו הקווים המנחים בנושאים אלה:

עבודה עם מסכות , אספקת מסכות, נשימות, כפפות היגייניות

לאור הנחיית משרד הבריאות להשתמש במרחב הציבורי במסכות , ולאור אופי אתרי הבניה, העובדים מתבקשים להשתמש במסכות פה-אף כל זמן שהייתם באתר הבניה. בעבודות הדורשות מסיבות גהותיות שימוש בנשמיות, ניתן להתייחס לנשמיות כתחליף למסכות פה-אף. אנו קוראים לכם להחזיק באתרי הבניה כמות מספקת של מסכות פה-אף  ושל נשמיות, בכמות הגדולה מהמינימום הנדרש לצורך ביצוע העבודות עצמן, ולספק אותן לעובדים בעבודות הדורשות שימוש בנשמיות וכן

לפי בקשת מי מהעובדים. דאגו שאמצעים אלה יהיו אישיים ולא יועברו מעובד אחד לשני.

בנוסף אנו קוראים לכם להחזיק מלאי של כפפות היגייניות ולהנחות את העובדים ללבוש כפפות אלה, לפני שהם לובשים את כפפות העבודה.

לקווים המנחים במלואם לחץ כאן

סיירת הלינה מרחיבה את פעילותה

סיירת הלינה מרחיבה את הקף פעילותה. היום סקרה הסיירת ­­­­­19 אתרים, מתוכם ב 3 אתרים לא נמצאו עובדים פלשתינאים.

במהלך הסקרים שהתקיימו היום, מתבררת תמונה חיובית באשר לדאגת קבלני הבניין לעובדים הפלשתינאים. ניכר כי הקבלנים דואגים לספק את כל צרכי העובדים בכל הקשור לציוד מיגון והגנה בפני מגפת הקורונה.

בעקבות ממצאי הסיורים שהתקיימו היום, מעבירה סיירת הלינה אל הקבלנים שתי המלצות מרכזיות:

 • דאגה למכונות כביסה ולמיני מקררים;
 • הקפדה על מרחק הפרדה של 2 מטרים לפחות בין מקומות הלינה.

מטה הבטיחות ממבקש להדגיש כי כל ציוד חשמלי שיש כוונה להכניסו למתחמי הלינה ייבדק על ידי חשמלאי מוסמך לפני וכתנאי להכנסתו למתחמים אלה.

מנהל הסיירת, עמוס זוארץ, פנה למוקד הצטיידות בגבעות חביבה המופעל על ידי מתנדבים מהמגזר הערבי בישראל, בבקשה לאתר מכונות כביסה ומיני מקררים שיועברו כתרומה לאתרי לינה שבהם מתבררים חסרים בפרטי ציוד אלה. מטה הבטיחות יעקב אחר סגירת פערי הציוד על פי ממצאי סיירת הלינה.

נזכור כי ככל שנמקד את מאמצינו בהבטחת תנאי הבריאות ובהבטחת תנאי איכות החיים לעובדים בכלל ולעובדים הפלסטינאים בפרט, כך נוכל להמשיך ולקדם את עבודות הבניה בישראל, גם בתקופה מאתגרת ומלאת מכשולים זו.

הודעה (1): משטרת ישראל מודיעה שכל עובד פלשתינאי שיימצא מחוץ לאתרי הבניה, יוחזר מידית לשטחים.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, קוראת לכלל הקבלנים למנוע מצב של יציאת עובדים פלשתינאים אל מחוץ לאתרי הבניה או אתרי הלינה.  התאחדות הקבלנים מזכירה כי מתן אישור הלנה גורף לעובדים פלשתינאים, עקב המצב שנוצר בעקבות מגפת הקורונה, מטיל מעמסה נוספת על משטרת ישראל. הקבלנים מתבקשים לסייע ביישום מגבלות הלינה שהוטלו על עובדים אלה.

הודעה (2): נסגרה ההרשמה להזמנת מדי חום. מסתמן עיכוב באספקה

"חברות וחברים שלום. כרגע סגרנו הזמנת מדי חום ולא ניתן לקבל הזמנות חדשות.
כפי שזה נראה יש עיכוב באספקה ואנו מפעילים את כל הגורמים האפשריים על מנת לספק את מדי החום לפני כניסת החג. שיהיה מידע חדש מבטיח לעדכן".
לאור העיכוב באספקת מדי החום, התאחדות הקבלנים בוני הארץ קוראת לקבלנים להקפיד על קבלת הצהרת בריאות אישית על ידי כל אחד מהעובדים, בתחילת כל יום (תזכורת: למסמך "קווים מנחים להלנת עובדים – עדכון מס' 4 מתאריך 50 אפריל 2020." מצורף נספח שבו נוסח הצהרת הבריאות בעברית ובערבית).

להצהרת הבריאות בשפה העברית לחץ כאן

להצהרת הבריאות בשפה הערבית לחץ כאן

הודעה (3): הבהרה לגבי ביטול היתרי העסקה שנשלחו לקבלנים והחלפתם בהיתרים הכוללים לינה של עובדים

בהמשך לפניות שהתקבלו אודות ביטולי היתרים – הביטולים שנשלחו לקבלנים מתייחסים לביטול ההיתר הרגיל שהיה לעובדים לפני קבלת היתר הלינה. מאוחר יותר תשלח אליהם  הודעה על המרת אותם ההיתרים להיתרי לינה לעובדים.