בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (14) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (14)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

 • חובה לחבוש מסיכות אף-פה במרחב הציבורי.
 • הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה (עדכון חוזר).
 • . התאחדות הקבלנים בוני הארץ מגבשת תכנית כלכלית לסיוע לענף הבנייה לעבור את משבר הקורונה (עדכון חוזר).
 • ספירת הימיםלפי תקנות הרישוי בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה – עדכון להודעה מיום 14.3.2020 (עדכון חוזר).
 • משרד השיכון הוציא הנחיות בנוגע לעריכת כנסי מידע לזוכים במחיר למשתכן בצורה מקוונת – בעקבות מגפת הקורונה (עדכון חוזר).
 • סקירת פעילות סיירת הלינה.
 • הודעה (1): התאחדות הקבלנים הוני הארץ מכינה תכנית גיוס כוח אדם לענף הבניה.
 • הודעה (2): אספקת מדי החום – עד סוף השבוע.

 

אמנון מרחב וסגל התאחדות הקבלנים
בוני הארץ.

מאחלים חג חרות שמח ובריאות שלמה

חובה לחבוש מסיכות אף-פה במרחב הציבורי

לפי – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף, 2020, החל מיום 11 אפריל 2020 07:00, לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה.

דרישה זו מתייחסת לכל העובדים באתרי בניה, לכל הנוסעים ברכב אל אתרי הבניה ובחזרה מהם, ולכל העובדים הנמצאים במרחב הציבורי. מודגש כי אין בהוראה זו בכדי לפטור מן החובה לשמור על מרחק של 2 מטרים במרחב הציבורי ולשמור על כללי הבריאות בנסיעה ברכב הסעות, על פי הנדרש בקישורים המובאים כאן:

להוראות החובה לחבוש מסיכות לחץ כאן

לכללי הנסיעה ברכב הסעות וברכב קטן לחץ כאן

הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה (עדכון חוזר)

בתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3) התשת"ף 2020, נקבע כי:

בטרם כניסה למקום העבודה:

 • א. המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים ובכלל זה את עובדי המקום, את השאלות הלאה:
 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך 38 מעלות צלסיוס ומעלה? או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

 • ב. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה.

התאחדות הקבלנים ממליצה כי בכל מקרה שלעובד יש חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה, יפעל מנהל העבודה באתר הבניה בדרך הבאה:

 • א. מנהל העבדה ירשום את פרטיו של העובד.
 • ב. העובד יבודד ויופרד מעובדים אחרים, למקום שבו למנהל העבודה יש קשר עין עם העובד, מחוץ לאתר הבניה.
 • ג. מנהל העבודה יתקשר למד"א לקבלת הנחיות.
 • ד. מנהל העבודה יבקש מהעובד להישאר במקום שאליו הורחק עד לקבלת ההנחיות ממד"א. ההרחקה תיעשה תוך שמירה על כבודו של העובד, על תנאי התברואה שלו ועל יתר צרכיו, עד להגעת צוות מד"א או עד לקבלת הנחיה אחרת ממד"א.

הוראות תקנות אלו מעדכנות את הקווים המנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות בימי קורונה (עדכון מס' 4) שאותו תמצאו באתר של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

 התאחדות הקבלנים בוני הארץ מגבשת תכנית כלכלית לסיוע לענף הבנייה לעבור את משבר הקורונה (עדכון חוזר)

כיווני הפעולה של התכנית המתגבשת הינם:

 • תמיכה בהמשך תפקוד הענף אשר הוגדר כענף חיוני.
 • יצירת וודאות ורגיעה של המערכת הפיננסית המלווה את הפעילות הענפית.
 • הקלות במסגרות האשראי של  היזמים, הקבלנים, תעשיות הבניה הנלוות, נותני השירותים ושאר העוסקים בענף, אל מול  הבנקים והמערכת החוץ בנקאית.
 • התאמות במערכת המיסוי לאור הפסדים צפויים בשל משבר הנגיף קורונה.
 • תמרוץ שוק הדיור במטרה להרחיב ביקושים של המשקיעים ותושבי החוץ.
 • צמצום משמעותי ברגולציה החלה על ענף הבניה והתשתיות כדי לחזק את האפקטיביות של הצעדים המפורטים בתכנית.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ קוראת לקבלנים וליזמים להעלות הצעות לצעדים נוספים ולהעביר את התייחסותם לכיווני הפעולה שפורטו לעיל.

ספירת הימים לפי תקנות הרישוי בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה – עדכון להודעה מיום 14.3.2020 (עדכון חוזר)

ביום 14.3.2020 מנהל התכנון הודיע על הקפאת המועדים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016. כך, שהחל מיום 15.3.2020 ועד הודעה חדשה לא תובא במניין הימים לצורך חישוב תקופות ומועדים שנקבעו בתקנות.

בהמשך להודעה זו, הודיע היום (7.4.2020) מנהל התכנון, כי החל מיום 6.4.2020 ואילך ישוחררו מהקפאה, חישוב תקופות ומועדים הנקובים בתקנות בחלקים אלו:

 • חלק ז' לתקנות רישוי בניה: אישור תחילת עבודות
 • חלק ח' לתקנות רישוי בניה: ביצוע ובקרת ביצוע
 • חלק ט' לתקנות רישוי בניה: תעודת גמר

לקובץ העדכונים המלא לחץ כאן

משרד השיכון הוציא הנחיות בנוגע לעריכת כנסי מידע לזוכים במחיר למשתכן בצורה מקוונת – בעקבות מגפת הקורונה (עדכון חוזר)

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ולמען המשך פעילות סדירה עד כמה שניתן בעת הזו, משרד הבינוי והשיכון עושה מאמצים ומשקיע משאבים רבים בכדי שתוכנית מחיר למשתכן תמשיך להתנהל כסדרה.

לפיכך החליט המשרד לאשר ליזמים לקיים כנסי זוכים מקוונים אשר יוצגו באתר היזם ויחליפו את הכנסים הפרונטאליים שהיו נהוגים עד היום,  כדי שבבוא העת יוכלו הזוכים לעבור להליך בחירת הדירות ללא עיכובים נוספים. להנחיות המלאות לחץ כאן

סקירת פעילות סיירת הלינה

במהלך שבת – ראשון סקרה הסיירת 39 אתרים, מתוכם ב-23 אתרים לא נמצאו עובדים באתרי הבניה.

במהלך הסקרים שהתקיימו היום, מתבררת תמונה חיובית באשר לדאגת קבלני הבניין לעובדים. ניכר כי הקבלנים דואגים לספק את כל צרכי העובדים בכל הקשור לציוד מיגון והגנה בפני מגפת הקורונה.

במרבית האתרים שנסקרו, נמדד חום העובדים בכניסה לאתר הבניה.

בעקבות ממצאי הסיורים שהתקיימו היום, מעבירה סיירת הלינה אל הקבלנים שתי המלצות מרכזיות:

 • דאגה למכונות כביסה ולמיני מקררים;
 • הקפדה על מרחק הפרדה של 2 מטרים לפחות בין מקומות הלינה.

מטה הבטיחות ממבקש להדגיש כי כל ציוד חשמלי שיש כוונה להכניסו למתחמי הלינה ייבדק על ידי חשמלאי מוסמך לפני וכתנאי להכנסתו למתחמים אלה.

מנהל הסיירת, עמוס זוארץ, פנה למוקד הצטיידות בגבעות חביבה המופעל על ידי מתנדבים מהמגזר הערבי בישראל, בבקשה לאתר מכונות כביסה ומיני מקררים שיועברו כתרומה לאתרי לינה שבהם מתבררים חסרים בפרטי ציוד אלה. מטה הבטיחות יעקב אחר סגירת פערי הציוד על פי ממצאי סיירת הלינה.

נזכור כי ככל שנמקד את מאמצינו בהבטחת תנאי הבריאות ובהבטחת תנאי איכות החיים לעובדים בכלל ולעובדים הפלסטינאים בפרט, כך נוכל להמשיך ולקדם את עבודות הבניה בישראל, גם בתקופה מאתגרת ומלאת מכשולים זו.

הודעה (1): התאחדות הקבלנים הוני הארץ מכינה תכנית גיוס וניוד כוח אדם לענף הבניה    

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מכינה בימים אלה תכנית לגיוס וניוד עובדים מענפים אחרים אל ענף הבניה, בכל מקצועות הבניה העיקריים. התכנית באה לתת מענה לשני צרכים עיקריים: (1) הצורך בייצוב ענף הבניה והקטנת התלות של הענף בתנודות האופייניות לעולם העובדים הזרים ו –(2) מתן מענה לצורך הדחוף בהחזרת הכלכלה הישראלית לשיוויי משקל, בעידן "שגרת קורונה" ובימים שלאחר מכן. התכנית תוצג לחברי ההתאחדות עם גיבושה הראשוני.

הודעה (2): אספקת מדי החום – עד סוף השבוע

אספקת מדי החום לקבלנים שהזמינו במסגרת הרכש המשותף של ההתאחדות יקבלו את ההזמנה עד סוף השבוע.

לבירורים ניתן לפנות למשרדי התאחדות הקבלנים בוני הארץ.