בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (15) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (15)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

 • עדכון לתקנות לשעת חירום – חובה לחבוש מסיכות אף-פה במרחב הציבורי (עדכון חוזר).
 • בקרת כניסה לאתרי בניה – הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה.
 • עדכונים מרשם הקבלנים (עדכון חוזר).
 • בבדיקה שערכה התאחדות הקבלנים בוני הארץ מתברר כי רק 35% מענף הבנייה פעיל.
 • התאחדות הקבלנים בוני הארץ מציעה לאפשר אישורי כניסה ל-40 אלף עובדים זרים ופלסטינים.
 • סקירת פעילות סיירת הלינה.
 • הודעה (1): התאחדות הקבלנים בוני הארץ מכינה תכנית גיוס כוח אדם לענף הבניה.
 • הודעה (2): אספקת מדי החום – עד סוף השבוע

אמנון מרחב וסגל התאחדות הקבלנים בוני הארץ,

מאחלים מועדים לשמחה ובריאות שלמה

 

עדכון לתקנות לשעת חירום – חובה לחבוש מסיכות אף-פה במרחב הציבורי (עדכון חוזר)

לפי – צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף- , 2020, החל מהיום (11 אפריל 2020) 07:00, לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה.

דרישה זו מתייחסת לכל העובדים באתרי בניה, לכל הנוסעים ברכב אל אתרי הבניה ובחזרה מהם, ולכל העובדים הנמצאים במרחב הציבורי. מודגש כי אין בהוראה זו בכדי לפטור מן החובה לשמור על מרחק של 2 מטרים במרחב הציבורי ולשמור על כללי הבריאות בנסיעה ברכב הסעות, על פי הנדרש בקישורים המובאים כאן:

להוראות החובה לחבוש מסיכות לחץ כאן

לכללי הנסיעה ברכב הסעות וברכב קטן לחץ כאן

בקרת כניסה לאתרי בניה – הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה

בתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3) התשת"ף 2020, נקבע כי:

בטרם כניסה למקום העבודה:

 • א. המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים ובכלל זה את עובדי המקום, את השאלות הלאה:
 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך 38 מעלות צלסיוס ומעלה? או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

 • ב. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה.

התאחדות הקבלנים ממליצה כי בכל מקרה שלעובד יש חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה, יפעל מנהל העבודה באתר הבניה בדרך הבאה:

 • א. מנהל העבדה ירשום את פרטיו של העובד.
 • ב. העובד יבודד ויופרד מעובדים אחרים, למקום שבו למנהל העבודה יש קשר עין עם העובד, מחוץ לאתר הבניה.
 • ג. מנהל העבודה יתקשר למד"א לקבלת הנחיות.
 • ד. מנהל העבודה יבקש מהעובד להישאר במקום שאליו הורחק עד לקבלת ההנחיות ממד"א. ההרחקה תיעשה תוך שמירה על כבודו של העובד, על תנאי התברואה שלו ועל יתר צרכיו, עד להגעת צוות מד"א או עד לקבלת הנחיה אחרת ממד"א.

הוראות תקנות אלו מעדכנות את הקווים המנחים לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות בימי קורונה (עדכון מס' 4) שאותו תמצאו באתר של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

עדכונים מרשם הקבלנים (עדכון חוזר)

קבלנים שקיבלו לאחרונה מכתבים מרשם הקבלנים עם מועדים קצובים, בהם נדרשו להמציא מסמכים ואסמכתאות, לא יישלל רישיונם נוכח המצב המיוחד ויקבעו מועדים חדשים להמצאת המסמכים והאסמכתאות.

נוכח התקנות לשעת חירום רשם הקבלנים עבר למתכונת עבודה מצומצמת. פניות לרשם יעשו דרך ממשק פניות ציבור שעלה לאתר רשם הקבלנים.

בנושאים דחופים, ניתן לפנות לעו״ד (מהנדס אזרחי) רונן בוקר, מנהל יחידת רשם הקבלנים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ:

ronenb@acb.org.il

050-4037282

בבדיקה שערכה התאחדות הקבלנים בוני הארץ מתברר כי רק 35% מענף הבנייה פעיל

ההתאחדות קוראת להביא לישראל פועלי בניין ממדינות שאינן מוכות קורונה. המחסור החריף בעובדי בניין יביא לכך שחלק גדול מהדירות הנבנות כיום יימסרו באיחור של חצי שנה לפחות. בגלל מחסור בעובדים פלסטינים, בירושלים ובצפון הבנייה נעצרה כמעט לחלוטין. לכתבה המלאה לחץ כאן

 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ מציעה לאפשר אישורי כניסה ל-40 אלף עובדים זרים ופלסטינים

התאחדות הקבלנים גיבשה תוכנית חירום בעקבות ירידת תפוקת ענף הבנייה והתשתיות ל-35% מהפעילות שלו לפני משבר הקורונה. על פי ההצעה הממשלה תאפשר כניסה של 20 אלף עובדים זרים ו-20 אלף עובדים פלסטינים לישראל. זאת משום שנותרו בישראל רק 34 אלף מ-80 אלף העובדים בבנייה. לכתבה המלאה לחץ כאן

סקירת פעילות סיירת הלינה

היום (יום שני, 13 אפריל 2020), סקרה הסיירת 16אתרים, מתוכם ב 9 אתרים לא נמצאו עובדים באתרי הבניה.

אתר בניה של דניה סיבוס, בחניון מוריה בירושלים, נמצא מאורגן למופת והוא ראוי לכל שבח.

בעקבות ממצאי הסיורים שהתקיימו היום, מעבירה סיירת הלינה אל הקבלנים שלוש המלצות מרכזיות:

 • באתרים רבים עדיין חסרים מדי חום;
 • נדרש להקפיד במיוחד על נאותות המקלחות העומדות לרשות העובדים;
 • נדרש להקפיד על מרחק הפרדה של 2 מטרים לפחות בין מקומות הלינה.

מטה הבטיחות ממבקש להדגיש כי כל ציוד חשמלי שיש כוונה להכניסו למתחמי הלינה ייבדק על ידי חשמלאי מוסמך לפני וכתנאי להכנסתו למתחמים אלה.

מנהל הסיירת, עמוס זוארץ, מעדכן כי מוקד ההצטיידות בגבעת חביבה המבוסס על מתנדבים ערבים ישראלים, עוסק באיתור של פריטי ציוד המבוקשים על ידי עובדים באתרי בניה. במסגרת זו, איתר מוקד ההצטיידות מכונת כביסה ומיני מקרר. פריטים אה יועברו בימים הקרובים לאתרי הלינה, לאחר שייבדקו בטיחותית על ידי חשמלאי מוסמך. מטה הבטיחות מסיף לעקוב אחר סגירת פערי הציוד על פי ממצאי סיירת הלינה.

הודעה (1): התאחדות הקבלנים בוני הארץ מכינה תכנית גיוס וניוד כוח אדם לענף הבניה    

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מכינה בימים אלה תכנית לגיוס וניוד עובדים מענפים אחרים אל ענף הבניה, בכל מקצועות הבניה העיקריים. התכנית באה לתת מענה לשני צרכים עיקריים: (1) הצורך בייצוב ענף הבניה והקטנת התלות של הענף בתנודות האופייניות לעולם העובדים הזרים ו –(2) מתן מענה לצורך הדחוף בהחזרת הכלכלה הישראלית לשיוויי משקל, בעידן "שגרת קורונה" ובימים שלאחר מכן. התכנית תוצג לחברי ההתאחדות עם גיבושה הראשוני.

הודעה (2): אספקת מדי החום – עד סוף השבוע

אספקת מדי החום לקבלנים שהזמינו במסגרת הרכש המשותף של ההתאחדות יקבלו את ההזמנה עד סוף השבוע.

לבירורים ניתן לפנות למשרדי התאחדות הקבלנים בוני הארץ.