בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (16) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (16)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

  • התאחדות הקבלנים בוני הארץ ושותפים מהמגזר השלישי מציעים מערך ללא תשלום לאיתור עובדים – במיזם "משבר והזדמנות"
  • פורסמה באתר התאחדת הקבלנים בוני הארץ רשימת תיוג לבקרה עצמית במקרה של הפסקה זמנית של עבודות באתרי בניה (משבר קורונה)
  • בקרת כניסה לאתרי בניה – הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה (ריענון).
  • סקירת פעילות סיירת הלינה.

 

אמנון מרחב וסגל התאחדות הקבלנים בוני הארץ,

מאחלים עבודה בטוחה ובריאות שלמה

 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ ושותפים מהמגזר השלישי מציעים מערך ללא תשלום לאיתור עובדים – במיזם "משבר והזדמנות"

התכנית באה לתת מענה לשני צרכים עיקריים: (1) הצורך בייצוב ענף הבניה והקטנת התלות של הענף בתנודות האופייניות לעולם העובדים הזרים ו –(2) מתן מענה לצורך הדחוף בהחזרת הכלכלה הישראלית לשיוויי משקל, בעידן "שגרת קורונה" ובימים שלאחר מכן.

לפרטים נוספים לחץ כאן

פורסמה באתר התאחדת הקבלנים בוני הארץ רשימת תיוג לבקרה עצמית במקרה של הפסקה זמנית של עבודות באתרי בניה (משבר קורונה)

מטה הבטיחות ביחד עם ניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים, גיבשו רשימת תיוג לבקרה עצמית של הפעולות שמומלץ לקיים אתן, במקרה שעקב מחסור בעובדים כתוצאה ממשבר מגיפת הקורונה, נוצר צורך להפסיק זמנית את עבודות הבניה.

להורדת רשימת התיוג לחץ כאן

 

בקרת כניסה לאתרי בניה – הוראות למעסיקים למניעת הידבקות במחלת הקורונה (ריענון)

בתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3) התשת"ף 2020, נקבע כי:

בטרם כניסה למקום העבודה:

המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים ובכלל זה את עובדי המקום, את השאלות הלאה:

  • א. האם אתה משתעל?
  • ב. האם חום גופך 38 מעלות צלסיוס ומעלה? או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • ג. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה.

התאחדות הקבלנים ממליצה כי בכל מקרה שלעובד יש חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה, יפעל מנהל העבודה באתר הבניה בדרך הבאה:

  • א. מנהל העבודה ירשום את פרטיו של העובד.
  • ב. העובד יבודד ויופרד מעובדים אחרים, למקום שבו למנהל העבודה יש קשר עין עם העובד, מחוץ לאתר הבניה.
  • ג. מנהל העבודה יתקשר למד"א לקבלת הנחיות.

מנהל העבודה יבקש מהעובד להישאר במקום שאליו הורחק עד לקבלת ההנחיות ממד"א. ההרחקה תיעשה תוך שמירה על כבודו של העובד, על תנאי התברואה שלו ועל יתר צרכיו, עד להגעת צוות מד"א או עד לקבלת הנחיה אחרת ממד"א.

סקירת פעילות סיירת הלינה

היום (יום חמישי, 16 אפריל 2020), סקרה הסיירת ­­­­16אתרים, מתוכם ב 9 אתרים לא נמצאו עובדים באתרי הבניה מכיוון שהעובדים חזרו לאיו"ש.

סיירת הלינה מעדכנת כי במהלך היום נמשכו 100 מדי חום מבוססי לייזר והם יחולקו החל מהשבוע הבא, באתרים שבהם 10 עובדים לפחות ואשר בהם לא יימצאו מדי חום, על פי שיקול דעת של מנהל סיירת הלינה.

במהלך הסקרים שנערכו היום, נערכו צילומי ווידאו ותועדו תנאי הלינה. תיעוד מצולם זה, יצטרף לדף  העדכון היומי שיפורסם ביום ראשון,  19 לאפריל.

סיורי הלינה באתרי בניה, מהווים גם הזדמנות לסיירת הלינה, להתרשם גם ממידת ההקפדה של העובדים על שמירת המרחש ביניהם. ההתרשמות הכללית הינה שיש צורך להוסיף ולחזק את מודעות העובדים לשמירה על מרחק ביניהם תמיד – בהגעה אל אתרי הבניה, בעבודה, במנוחה, בהפסקה, בחזרה מאתרי הבניה ובלינה. לפיכך, העלה מטה הבטיחות פוסט בפייסבוק שעוסק בעניינים אלה. לקריאת הפוסט לחצו כאן