בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (9) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (9)

‏יום רביעי 01 אפריל 2020

בונים את הארץ בימי קורונה – דף מידע (9)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע אודות הנושאים האלה:

 • נתיבי אילון – הקלות בביצוע פרויקטי תשתית בעקבות משבר קורונה.
 • קפאת קנסות בחוזים של קבלני הפיתוח, בגין אי עמידה באבני דרך של חוזה – הוראת שעה (01 אפריל 2020).
 • פורסמו "עשרת דברות" לשמירה אישית על בריאות העובד, בשפה העברית ובשפה הערבית.
 • מטה הבטיחות מפרסם עדכון נוסף לקווים המנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה.
 • משרד העבודה והרווחה – מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה, האריך את תוקפם של הוראות רגולטוריות.
 • עודכנה רשימת התיוג לבדיקת סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה.
 • סיירת הלינה מרחיבה את פעילותה.

תמיד אתכם,
אמנון מרחב, מנכ"ל
וסגל התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

נתיבי אילון – הקלות בביצוע פרויקטי תשתית בעקבות משבר קורונה

לנוכח מצב החירום אליו נקלע המשק עקב ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש, בהמשך לעבודת מטה בהשתתפות אגף התשתיות והבניה החוזית של התאחדות הקבלנים בוני ארץ ולאור הצורך בהאצת הפרויקטים כחלק מהסיוע לפעילות הכלכלית במשק והיכולת לקדם את הפרויקטים לנוכח הפחתת עומסי התנועה אימצה ועדת המכרזים של חברת נתיבי אילון שורה של החלטות במטרה להקל בחוזי הביצוע. ההחלטות כוללות:

 • מעבר למנגנון אבני דרך ללא מדידת כמויות בשוטף
 • שינויים ביחס לערבות הביצוע
 • דחיית מועדי החזר המקדמה בחוזי ביצוע
 • הקדמת תשלומים לקבלנים בחוזי ביצוע פעילים

את המסמך המלא ניתן לקבל בכתובת המייל: [email protected]

הקפאת קנסות בחוזים של קבלני הפיתוח, בגין אי עמידה באבני דרך של חוזה – הוראת שעה (01 אפריל 2020)

משרד הבינוי והשיכון, מינהל הנדסה וביצוע, פרסם הוראת שעה כדלהלן:

לאור מצב החירום שנוצר בעקבות מגפת הקורונה, המשרד החליט להקפיא הפעלת קנסות לחוזי קבלנים, בגין אי עמידה בלוחות זמנים של אבני דרך חוזיות בלבד.

לאור זאת, המשרד, בכל שיטות הפעולה, לא יפעל למתן קנסות לקבלנים אשר איחרו בהשלמת אבני דרך שמועדן חל מיום 01.03.2020 ועד לתום תקופת הוראת השעה או עד להודעה אחרת בכתב ממני.

לאחר סיום המשבר כל עיכוב בביצוע אבן דרך ידון פרטנית ויבחן האם הסיבה לעיכוב היא מגפת הקורונה והשלכותיה והאם יש צורך לתת לקבלן קנס בהתאם לקבוע בחוזה.

יובהר ויודגש כי משמעות ההוראה היא הקפאת הפעלת הקנסות לתקופת המשבר בלבד ולא ויתור גורף על מתן קנסות ועל המחוזות, החברות המנהלות ומנהלי הפרויקטים להעביר מסר זה לקבלנים.

על החתום: שי נאור

מנהל אגף הפעלת הביצוע.

פורסמו "עשרת  דברות" לשמירה אישית על בריאות העובד, בשפה העברית ובשפה הערבית.

מטה הבטיחות ערך ופרסם מסמך "עשרת הדברות" לשמירה אישית של העובד על בריאותו, בתקופת מגפת הקורונה.

לקריאת "עשרת הדיברות" בשפה העברית לחץ כאן

לקריאת "עשרת הדברות" בשפה הערבית לחץ כאן

מטה הבטיחות מפרסם עדכון נוסף לקווים המנחים לשמירה על הבטיחות והבריאות בימי קורונה

קצב העדכונים המסחרר המאפיין את המשבר הנוכחי, מאלץ לפרסם סדרת עדכונים נוספת של כללי ההתנהגות הבטוחה והבריאה בתקופת משבר קורונה.

הקווים המנחים כוללים את הסעיפים האלה (הסעיפים באדום, נוספו ביממה האחרונה):

 • ריחוק חברתי/ מניעת התקהלויות
 • כלל 2 המטרים בתדריכי עובדים
 • הצהרת עובד על שמירת בריאות אישית ותיעוד נתונים
 • מדידת חום לעובדים בכניסה לאתרי בניה
 • שמירת ההיגיינה האישית של עובדים (נוספו עדכונים)
 • שמירה על היגיינה סביבתית
 • ארוחות והפסקות (נוספו עדכונים)
 • עבודה בקבוצות של עד 10 עובדים במקום סגור אחד;
 • כלל 2 המטרים בתדריכי עובדים;
 • אספקת מסכות פנים, נשמיות מתאימות, כפפות היגייניות (נוספו עדכונים)
 • לינת עובדים באתרי בניה (נוספו עדכונים)
 • שימוש בכלי עבודה בהקצאה אישית;
 • שימוש במעלית;
 • הסעת עובדים ברכב הסעה ייעודי (נוספו עדכונים)
 • הסעת נוסעים בכלי רכב קטן (רכב פרטי/ טנדר) (נוספו עדכונים);
 • התייחסות לעובדים שלא חשים בטוב.

לצפייה בקווים המנחים המעודכנים לחץ כאן

משרד העבודה והרווחה – מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה, האריך את תוקפם של הוראות רגולטוריות

בהתאם לתקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), אשר אושרו על ידי הממשלה ואשר פורסמו בתאריך 25.3.2020, נדחים המועדים לסיום ההסמכה והתוקף של אלה:

 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה
 • בודק מעבדה מוסמך
 • בעלי תפקידים בתחום העבודה בגובה
 • מכין תכניות לניהול בטיחות
 • אתת
 • עגורנאי מוסמך
 • ממונים על הבטיחות
 • תסקירי בדיקות ובדיקות רפואיות תעסוקתית

הסדר זה לא יחול על תסקירי בדיקה הנוגעים לעגורני צריח ומעליות וכן, כלים טעוני בדיקה אשר בשנה האחרונה הוצא לגביהם צו שיפור או צו בטיחות.

לפרטים אודות הקלות רגולטוריות לחץ כאן

עודכנה רשימת התיוג לבדיקת סידורי הלינה במתחמי לינה הממוקמים באתרי בניה

הרשימה עודכנה בעקבות קבלת עדכונים ממשרד הבריאות.

לרשימה המעודכנת לחץ כאן

סיירת הלינה מרחיבה את פעילותה

סיירת הלינה מרחיבה את הקף פעילותה והיא תפעיל 8 סיירים, במקום 2 סיירים שהופעלו עד עתה. מרבית הסיירים הינם מתנדבים דוברי השפה הערבית.

במהלך קיום הסקרים, יסייעו הסוקרים למנהלי העבודה ליישם נכון את דרישות משרד הבריאות ללינה ולשמירה על ההיגיינה בעידן משבר הקורונה.

חברות הבניה מתבקשות להזדרז ולרכוש ציוד מיגון ומדי חום. לפרטים הנוגעים לרכישת ציוד מיגון לחץ כאן

נזכור כי ככל שנמקד את מאמצינו בהבטחת תנאי הבריאות ובהבטחת תנאי איכות החיים לעובדים בכלל ולעובדים הפלסטינאים בפרט, כך נוכל להמשיך ולקדם את עבודות הבניה בישראל, גם בתקופה מאתגרת ומלאת מכשולים זו.