בונים את הארץ – דף מידע שבועי (31 מאי – 4 יוני 2020) - בוני הארץ : בוני הארץ

בונים את הארץ – דף מידע שבועי (31 מאי – 4 יוני 2020)

שלום לחברינו הקבלנים בוני הארץ, המצויים בחזית העשייה הכלכלית – חברתית בימים מורכבים אלה.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלת ללא הרף לקדם את ענייניכם ודואגת להשאיר אתכם מעודכנים במתרחש.
דף מידע זה מכיל את תמצית הידיעות והפעולות שאנו מקיימים יום יום, במטרה לסייע לכם ולהוות עורף תומך ומקדם.
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

דף מידע זה מקיף מידע והודעות בנושאים אלה:

 • נקודת מפנה – הקבלן הראשי, קבלני המשנה ומניעת תאונות בבנייה.
 • פורסמה באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ערכת הדרכה לתוכנית "כוכבי הבטיחות".
 • תכנית סדנאות בטיחות מעשית לעובדי בניין, יוצאת לדרך.
 • .פורסם צו בריאות העם בנושא הגבלת הפעילות במוסדות חינוך – מתאפשרת הכשרה במכללות לבטיחות במגבלות המפורטות בצו.
 • יום עיון של אגף תשתיות ובנייה חוזית בנושא התנהלות בעולם המכרזים.
 • התאחדות פנתה באמצעות קול קורא לחברות מימון השונות להנגיש את עצמם לציבור הקבלנים.
 • מינהל הבטיחות פרסם נוהל השעיה ופסילת עגורנאי

אמנון מרחב, מנכ"ל

וסגל התאחדות הקבלנים בוני הארץ,

מאחלים עבודה בטוחה ובריאות שלמה

 

 

נקודת מפנה – הקבלן הראשי, קבלני המשנה ומניעת תאונות בבנייה

ביום שלישי, 26 מאי 2020, נפגע עובד באורח קשה שעה שקורה כבדה נפלה עליו ופגעה בראשו. העובד שנפגע היה עובד של קבלן משנה שעבד באתר הבניה.

לאור שאלות שהתעוררו בעקבות אירוע זה, פרסם מטה הבטיחות "נקודת מפנה" המציגה את סוגיית האחריות לגרימתן של תאונות, של ארבעה גורמים – הקבלן הראשי, קבלני המשנה, בעל המכונה, והעובדים.

מכיוון שהתאונה נמצאת בחקירת משטרה, "נקודת המפנה" איננה מתייחסת לאירוע זה ולנסיבותיו, וניתוח סוגיית האחריות מובאת מנקודת מבט עקרונית.

לנקודת המפנה לחצו כאן

זכרו, הדרך הנכונה  והמוסרית ביותר להימנע מהטלת אחריות לתאונות עלינו, הינה לקיחת אחריות יזומה על ידינו, למניעתן.

 

פורסמה באתר האינטרנט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ערכת הדרכה לתוכנית "כוכבי הבטיחות"

מטה הבטיחות גיבש ערכת הדרכה לתוכנית כוכבי הבטיחות הכוללת את הפריטים האלה:

 • מצגת "מבטיחות למצוינות";
 • תרשים תהליך הגרימה במודל "סיבה לנסיבה";
 • תקציר מודל תחקירי אירועי בטיחות "סיבה לנסיבה";
 • רשימת תיוג לניהול התחלות;
 • רשימת תיוג לקיום תדריך זה"ב;
 • רשימת תיוג לבקרה עצמית של מוכנות לניהול הבטיחות.

לערכת ההדרכה לחצו כאן

הערכה נמצאת בלשונית "בטיחות" תחת סיווג "הדרכה וסרטונים"

 

תכנית סדנאות בטיחות מעשית לעובדי בניין, יוצאת לדרך

באיחור הנובע בעיקר ממגבלות הקורונה, יוצאת תכנית הסדנאות המעשיות לעובדי בנין לדרך.

עיקרי המתווה:

סדנאות חד יומיות שיתקיימו במכללת "לבטח" בראשל"צ;

כל ארגון מקומי ייקבל חלון של שבועיים שבמהלכו יהיה עליו להקצות בפועל 40-50 עובדים מכלל חברות הבניה הכלולות בארגונו.

הסדנאות יוכרו גם כהסמכה לעבודה בגובה (הסמכה בסיסית).

ההשתתפות בסדנאות הינה ללא עלות, והיא מסובסדת במלואה על ידי הקרן לעידוד הבניה בישראל.

התיאום הפרטני של לוחות הזמנים יתבצע באחריות מכללת לבטח ביחד עם הארגונים המקומיים.

במהלך שנה"ע 2021, תוגדל ההקצאה ותורחב הפעילות, כתלות בהשגים שיודגמו במהלך החודשים יולי – דצמבר 2020.

בהצלחה.

 

פורסם צו בריאות העם בנושא הגבלת הפעילות במוסדות חינוך – מתאפשרת הכשרה במכללות לבטיחות במגבלות המפורטות בצו.

משרד הבריאות עדכן את צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8). מוסדות הכשרה שבפיקוח מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית רשאים לקיים פעילות הכשרה עד 50 משתתפים בכפוף לקיום דרישות סעיף 2(ב)(7) לצו.

את הצו המעודכן תוכלו להוריד כאן

 

יום עיון של אגף תשתיות ובנייה חוזית בנושא התנהלות בעולם המכרזים

יום ב', 15.6 יתקיים יום עיון של אגף תשתיות ובנייה חוזית בנושא התנהלות בעולם המכרזים.

מי שמעוניין להגיע –  נא להירשם בקישור: https://lp.vp4.me/mqmt\

 

התאחדות פנתה באמצעות קול קורא לחברות מימון השונות להנגיש את עצמם לציבור הקבלנים

בצל משבר "הקורונה" שפקד את מדינת ישראל ולאור המשבר הכלכלי החמור אליו נקלע המשק, נזקק ציבור הקבלנים למקורות מימון על מנת להמשיך את פעילותו התקינה של הענף שהוכרז על ידי ממשלת ישראל כענף חיוני למשק..

בימי משבר אלו, קמה החשיבות להנגשת מקורות מימון חוץ בנקאים לציבור הקבלנים לצד המסלולים המסורתיים (המערכת הבנקאית), באופן שיביא להגברת התחרות בתחום זה ועל מנת שפעילות הענף תפגע כמה שפחות.

ההתאחדות פנתה באמצעות קול קורא לחברות המימון השונות להנגיש את עצמם לציבור הקבלנים והכול מתוך מטרה שהקבלנים יחשפו למקורות מימון נוספים מלבד אילו המסורתיים ועל מנת שיוכלו אף לגוון או לשלב מקורות מימון בעת הזאת.

לפירוט גופי המימון שנענו לקול הקורא ולדרכי ההתקשרות עימם לחצו כאן

 

מינהל הבטיחות פרסם נוהל השעיה ופסילת עגורנאי

מינהל הבטיחות פרסם נוהל המפרט את התנאים והנסיבות להשעיה או לפסילת רישיון עגורנאי.  הסנקציות שיוטלו על עגורנאי בנסיבות המפורטות בנוהל, מחולקות ל 5 קטיגוריות:

 • הזהרה עד התלייה של חודש;
 • התליית הסמכה עד לחודש;
 • התליית הסמכה עד ל 3 חודשים;
 • התליית הסמכה עד ל 6 חודשים;
 • התליית הסמכה לשנה/ לצמיתות.

לקריאת הנוהל במלואו לחצו כאן