בטיחות קורונה - הנחיות להתנהגות בטוחה ובריאה באתרי בניה - עדכון מס' 4 - בוני הארץ : בוני הארץ