רשומות- 4 תי 414 - עומסים אופייניים במבנים- עומס רוח, גיליון תיקון (1) - בוני הארץ : בוני הארץ