הודעה בדבר ‏היתרים‏ להעסקת ‏עובדים‏ פלשתינאים‏ בישראל ‏בתקופת‏ סגר‏ הקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ

הודעה בדבר ‏היתרים‏ להעסקת ‏עובדים‏ פלשתינאים‏ בישראל ‏בתקופת‏ סגר‏ הקורונה

הריני להביא לידיעתכם עדכון בנוגע לסטטוס ההיתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בישראל בתקופת סגר הקורונה: ‏

1- ביום 18.03.2020הטיל ‏שר ‏הביטחון ‏סגר ‏על ‏הרשות ‏הפלשתינאית‏ על ‏רקע‏ משבר ‏הקורונה.‏ ‏

2- בד ‏בבד ‏עם‏ הטלת‏ הסגר,‏הותר ‏המשך ‏העסקתם ‏בישראל ‏של ‏עובדים ‏פלשתינאים ‏בכפוף ‏לקבלת‏ 2 היתרי ‏לינה ‏בישראל ‏מן ‏המינהל ‏האזרחי ‏ביהודה ‏ושומרון,‏ וזאת‏ בסקטורים ‏שהוגדרו‏ חיוניים‏ בלבד:‏ חקלאות, ‏בניין, ‏תעשיה, ‏בריאות ‏ושירותים.

3- לאור‏ זאת,‏ הן‏ בענפים‏ שלא‏ הוגדרו‏ חיוניים ‏כאמור, ‏והן ‏בענפים ‏שהוגדרו ‏חיוניים ‏אולם ‏חלק‏ מהעובדים‏ בהם ‏לא ‏קיבלו ‏היתרי‏ לינה ‏בישראל, ‏ישנם ‏מעסיקים ‏בעלי‏ היתרים ‏אשר ‏בפועל ‏אינם‏ מממשים‏ את‏ מכסת‏ ההיתר‏ שניתנה‏ להם,‏ כולה‏ או ‏חלקה. ‏

4-  על‏ רקע ‏הסגר ‏שהוטל ‏ביום‏ 18.03.2020, ‏ומתוך ‏התחשבות ‏ורצון ‏להקל ‏עליכם, ‏החליטה ‏רשות‏ האוכלוסין ‏וההגירה ‏כי ‏למעסיק ‏שאינו מממש את מלוא מכסת ההיתר להעסקת עובדים פלשתינאים בתקופה זו ועד להודעה אחרת, תישמר מכסת ההיתר שהייתה ברשותו נכון ליום 18.03.2020, וזאת אלא אם המעסיק ביוזמתו הגיש בקשה לביטול רישיונות העובדים בהתאם לנהלי אגף שירות למעסיקים.

5- לאור ‏האמור, ‏ההקצאה‏ שבידך‏ לא‏ תבוטל ‏או‏ תופחת‏ ותהיה‏ רשאי‏ לממשה‏ במועד‏ שנודיעך‏ ומשכך‏ אינך‏ נדרש‏ לפנות‏ אלינו ‏או ‏להגיש ‏בקשה ‏עבור ‏היתר ‏שלא ‏ממומש ‏בתקופה ‏זו.

6- לתשומת ‏לבכם, ‏אנו ‏ממשיכים ‏לתת ‏שירות ‏בתקווה ‏לאפשר ‏לכם ‏פעילות ‏סדירה ‏ככל ‏הניתן‏  ומזמינים ‏אתכם ‏להתעדכן ‏במידע ‏המתפרסם ‏מעת ‏לעת ‏באתר ‏הרשות ‏

בתקווה ‏לשוב ‏לשגרה ‏במהרה ‏ובבריאות ‏איתנה.

בכבוד רב,

ענבל משש

ראש מינהל

 

לקריאת המכתב לחץ כאן