הודעה לבעלי היתר להעסקת עובדים פלשתינאים- משבר קורונה- בוני הארץ : בוני הארץ