הודעה על הקדמת תשלומים תחת "הקלות רגולטוריות" לקבלני תשתיות ובניה חוזית - בוני הארץ : בוני הארץ