חשבונות ותשלומים בגין עבודות פיתוח - מתכונת חירום - נגיף הקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ