הודעת מנהל הבטיחות לגבי פירוק עגורני צריח של חברת POTIAN דגמים MD238 ו- MD208. - בוני הארץ : בוני הארץ