הזמנה להציע הצעות לרכישת זחל הידראולי - בוני הארץ : בוני הארץ

הזמנה להציע הצעות לרכישת זחל הידראולי

הזמנה להציע הצעות לרכישת זחל הידראולי

בתוקף תפקידי ככונס נכסים, מתפרסמת בזה הזמנה להציע הצעות לרכישת

       זחל הידראולי  מסוג: CASE  דגם:CX370C  שנת יצור 2014   מ.ר  1226800

ניתן לראות את הזחל ההידראולי, במחסני חב' טרקטורים בע"מ  ברחוב המנור 8 א.ת. חולון במחלקת גביה.

  1. הצעות לרכישת הזחל ההידראולי הנ"ל יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 15/7/20  עד השעה 12:00 במשרד הכונס במזכירות.
  2. המכרז וההתמחרות יתקיים במשרד הכונס ביום 16/7/20 בשעה 16:00 במשרד הכונס.
  3. ההצעות תהיינה נקובות בשקלים חדשים.
  4. להצעות יש לצרף המחאה בנקאית בשיעור 10% מהסכום הכולל של ההצעה.
  5. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.
  6. הצעה שתתקבל והמציע יחזור בו, יחולט הסכום אשר התקבל כדמי קדימה ולא יוחזר למציע.
  7. על המציע האחריות לבדיקת המצב המכני/רישוי/ אחזקה/מבנה הכלי/ המשפטי וכל הקשור למצב של הזחל ההידראולי הינו על אחריות הרוכש והכלי יימכר AS-IS  והרוכש לא יעלה כל טענה מכל מן וסוג שהוא ביחס למצבו של הממכר בשום אופן.
  8. מכירת הזחל ההידראולי, מותנית באישור רשמת לשכת ההוצאה לפועל חדרה.

 

תומר אברהמי, עו"ד- ככונס נכסים

דרך בגין 150 קומה 3  תל אביב מיקוד 6492105

טלפון:073-7895000 פקסים:03-7173716   04-6266393

מייל: tomer@tavram.co.il