הזמנה להציע הצעות לרכישת נפה ניידת - בוני הארץ : בוני הארץ
הזמנה להציע הצעות לרכישת נפה ניידת

בתוקף תפקידי ככונס נכסים בתיק הוצל"פ חדרה 508292-04-20 מתפרסמת בזה הזמנה

להציע הצעות לרכישת:

נפה ניידת-(מגרסה) מסוג: מטסו  דגם: 3.5 ST  שנת יצור 2017   מ.ר  169970

ניתן לראות את הנפה הניידת (המגרסה) במחסני  סנקאר ברחוב החרמש 40 חיפה.

  1. הצעות לרכישת הנפה הניידת הנ"ל יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 16/9/20  עד השעה 12:00 במשרד הכונס במזכירות.
  2. המכרז וההתמחרות יתקיים במשרד הכונס ביום 17/9/20  בשעה 17:00 במשרד הכונס.
  3. ההצעות תהיינה נקובות בשקלים חדשים.
  4. להצעות יש לצרף המחאה בנקאית בשיעור 10% מהסכום הכולל של ההצעה.
  5. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.
  6. הצעה שתתקבל והמציע יחזור בו, יחולט הסכום אשר התקבל כדמי קדימה ולא יוחזר למציע.
  7. על המציע האחריות לבדיקת המצב המכני/רישוי/ אחזקה/מבנה הכלי/ המשפטי וכל הקשור למצבה של הנפה הניידת  הינו על אחריות הרוכש והכלי יימכר AS-IS  והרוכש לא יעלה כל טענה מכל מן וסוג שהוא ביחס למצבו של הממכר בשום אופן.
  8. מכירת הנפה הניידת  מותנית באישור רשם לשכת ההוצאה לפועל חדרה.

 

תומר אברהמי, עו"ד – ככונס נכסים

דרך בגין 150 קומה 3  תל אביב מיקוד 6492105

טלפון:073-7895000 פקסים:03-7173716   04-6266393

מייל: [email protected]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות