החלטת המועצה הארצית מיום 10.05.22 בענין תיקון 4 לתמא 35 - בוני הארץ : בוני הארץ