הישג להתאחדות הקבלנים בוני הארץ: חובת השימוש במכוני הבקרה בענף הבנייה נדחתה בשנתיים - בוני הארץ : בוני הארץ

הישג להתאחדות הקבלנים בוני הארץ: חובת השימוש במכוני הבקרה בענף הבנייה נדחתה בשנתיים

הישג להתאחדות הקבלנים בוני הארץ: חובת השימוש במכוני הבקרה בענף הבנייה נדחתה בשנתיים

ועדת הכספים החליטה כי המכונים אינם ערוכים לקלוט את כלל סוגי היתרי הבנייה. סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "ההתאחדות סבורה שמכוני הבקרה מהווים רגולציה נוספת, מיותרת ומכבידה שתתווסף לדרך הייסורים העומדת כיום בפני יזמים"

כתוצאה מעבודה משותפת של ההתאחדות ומטה הדיור, אתמול (30.1) הוחלט בוועדת הכספים שחובת השימוש מכוני הבקרה בענף הבנייה תידחה בשנתיים. חובה זו הייתה אמורה להיכנס לתוקף בתאריך 1 בינואר 2020.

סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, חיים פייגלין מסר: "ההתאחדות סבורה שמכוני הבקרה מהווים רגולציה נוספת, מיותרת ומכבידה שתתווסף לדרך הייסורים העומדת כיום בפני יזמים המבקשים היתרי בניה או תעודות גמר לאכלוס פרויקטים שבנייתם הסתיימה. למכוני הבקרה יש מקום, רק באם השימוש בהם יהיה וולונטרי – כפי שמקובל במודל הבריטי. חובת ההוכחה שמכונים אלו מסוגלים לתפקד ולתרום להקלת נטל הרגולציה הבלתי נסבל המוטל על ענף הבניה – חל על המכונים עצמם. אם וכאשר הם יוכיחו לאורך זמן את יכולתם ומקצועיותם, ניתן יהיה לראות בהם מתווה אפשרי, חלופי לרישוי בניה באמצעות הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות – אך לא בנוסף להן".

מכוני הבקרה הוקמו במסגרת תיקון לחוק התכנון והבנייה משנת 2014, במטרה לקצר הליכים בירוקרטיים ולשפר את הפיקוח על טיב הבנייה. במסגרת זו, הם אמורים להחליף את הרשויות המקומיות במתן היתרי בנייה, לרכז עבור היזם את כל האישורים הנדרשים מול כל הגופים המאשרים, וכן לערוך בדיקות של המבנים.

עוד נקבע במסגרת החוק, כי בשלב ראשון המכונים יטפלו רק בבקשות להקמת בניינים חדשים למגורים, בגובה של עד 29 מטר. לגבי הבקשות להיתרים של מבנים שאינם למגורים – מבני תעשייה, מלונות ועוד, הטיפול במכוני הבקרה יחל מינואר 2020, כאשר בידי שר האוצר האפשרות לדחות את כניסת חובה זו לתוקף, בשנתיים.