הכירו את קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה - בוני הארץ : בוני הארץ
הכירו את קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה

מידע אודות קרן המלגות ופעילותה

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה הינה עמותה ללא מטרת רווח שהוקמה על ידי התאחדות בוני הארץ בשנת 2002 והציבה לעצמה שתי מטרות עיקריות:

 1. סיוע בשילוב אנשים רבים ככל הניתן בענף הבניה והתשתיות בישראל בעיקר באמצעות הענקת מלגות לסטודנטים המעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית והשכלה בתחום ענף הבניה והתשתיות, על כל ענפיו ומקצועותיו.
 2. להעמיק את מעורבותם של הקבלנים ובוני הארץ בחיי הקהילה ולסייע באמצעים שונים, לרבות על ידי הענקת תרומות לגופים ועמותות הדואגות לרווחת האוכלוסיות החלשות בישראל.

מטרת המלגות:

מידי שנה מחלקת הקרן מלגות לסטודנטים, במטרה לסייע להם ברכישת השכלה מקצועית בענפי הבניה והתשתיות על כל מקצועותיהם, בכל מוסד מוכר ומוסמך בהכשרה מקצועית על מנת להשקיע ולפתח את דור העתיד של הענף.

עפ"י החלטת האסיפה הכללית של הקרן חלוקת המלגות לסטודנטים הינה על פי הקריטריונים הבאים:

 • הכשרות ולימודים במקצועות הבנייה והתשתיות השונים.
 • קריטריונים מגדריים וסוציו-אקונומים.
 • תמיכה ותרומת הסטודנטים מקבלי המלגה לפרט ולקהילה.

מטרת התרומות לקהילה:

מידי שנה מחלקת הקרן תרומות לעמותות מוסדרות הפועלות לרווחת האוכלוסיות החלשות בישראל כאשר עפ"י החלטת האסיפה הכללית של הקרן התרומה מנותבת לטובת פרויקט ייעודי.

כללים לחלוקת המלגות:

המלגות תחולקנה ע"י העמותה פעם אחת בכל שנה קלנדרית, כאשר תחילת איסוף הבקשות יבוצע לקראת חודש אוקטובר באותה שנה. הגופים הזכאים להציע מועמדים לקבלת מלגה או תרומה הינם כדלקמן:

 • הארגונים המקומיים של הקבלנים והבונים החברים בהתאחדות בוני הארץ.
 • חברות הבניה החברות בהתאחדות בוני הארץ.
 • כל מוסד מוכר ומוסמך בהכשרה מקצועית בענפי הבניה והתשתיות על כל מקצועותיהם.

יחד נמשיך לבנות את פיתוח ההון האנושי של ענף הבנייה בישראל ונסייע לאוכלוסיות החדשות בישראל

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה (להלן:"הקרן") תעניק השנה מלגות לסטודנטים הלומדים את מקצועות ענף הבניה ועומדים במטרות העמותה ובקריטריונים הנדרשים לקבלת המלגה.

תהליך הגשת הבקשה:

את הבקשה יש למלא רק באופן מקוון באתר (מצורף בהמשך).

יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנלווים.

הנכם מתבקשים למלא את הטופס בדייקנות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם עד לתאריך 15 בנובמבר 2020. 

בקשות אשר לא יתקבלו במשרדי הקרן עד לתאריך האמור ו/או לא ימולאו כראוי ו/או לא יצורפו אליהן כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלו.

להלן רשימת המסמכים הנדרשים:

 1. אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"א.
 2. אישור בגין תשלום וגובה שכ"ל.
 3. תדפיס דפי בנק של 3 חודשים אחרונים ותדפיס "ריכוז יתרות" של מגיש הבקשה.
 4. צילום ת"ז וספח של מגיש הבקשה, של הוריו ושל בן /בת זוג (לסטודנטים נשואים).
 5. צילום תעודת שחרור ותעודת לוחם או תומך לחימה.
 6. אישור על שירות מילואים פעיל בשלוש השנים האחרונות במידה והסטודנט משרת במילואים.
 7. שלושה תלושי שכר אחרונים או שומת מס הכנסה לשנת 2019 או אישור על מעמד לא עובד (מביטוח לאומי) של: מגיש הבקשה + הוריו של מגיש הבקשה + בן/בת זוג (סטודנטים נשואים).
 8. אישורים על הכנסות נוספות כגון: קצבת ילדים ו/ או שארים ו/ צה"ל, ו/או אבטלה, ו/או הבטחת הכנסה וכל מקור אחר של הכנסה בנוסף לשכר עבודה של מגיש הבקשה, הוריו ובן /בת זוג (לנשואים).
 9. חוזה שכירות או אישור על משכנתא.
 10. אישור לימודים של בן/ בת זוג (לנשואים), אחים שמתגוררים בבית.
 11. אישור השתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה.

למילוי טופס בקשה למלגה 2020 לחצו כאן

קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה (להלן: "הקרן") תורמת בכל שנה למספר מצומצם של עמותות הפועלות לרווחת הציבור באמצעות קידום מטרות חברתיות נעלות.

על פי החלטת האסיפה הכללית של הקרן תרומה לעמותה, תבוצע על פי הקריטריונים הבאים:
א. תרומה לטובת פרויקט ייעודי.
ב. העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י פקודת מס הכנסה.
ג. העמותה מחזיקה באישור ניכוי מס במקור.
ד. העמותה בעלת אישור ניהול תקין מאת משרד המשפטים.

העמותות אשר יזכו בתרומה ייקבעו ע"י ועדה שתמונה ע"י מוסדות הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנכם מתבקשים למלא את הטופס המצורף בדייקנות וכן את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם עד לתאריך 15 בנובמבר 2020.
בקשות אשר לא יתקבלו במשרדי הקרן עד לתאריך האמור ו/או לא ימולאו כראוי ו/או לא יצורפו אליהן כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלו.

להבהרות ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל: [email protected]
או בטלפון: 077-5671236, 03-5671211

להורדת טופס בקשה לתרומה של קרן מלגות מטעם התאחדות בוני הארץ לחצו כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות