הממשלה אישרה את המשך הפעילות המלאה בענף הבנייה והתשתיות - בוני הארץ : בוני הארץ

הממשלה אישרה את המשך הפעילות המלאה בענף הבנייה והתשתיות

חברים יקרים,

לאחר פעילות אינטנסיבית שלנו, אישרה הלילה הממשלה את המשך הפעילות ללא מגבלות בענף הבנייה והתשתיות להמשיך לפעול במתכונת נוכחית ולא תופסק שהותם בישראל של העובדים מיהודה ושומרון.אנו שמחים שחברים רבים יוכלו להמשיך לעבוד ולבנות, וכי פרנסתם של כ- 350 אלף העובדים בענף ובתעשיוות הבנייה לא תיפגע.

הממשלה הבינה לגמרי את עמדתנו, שענף הבנייה הוא קטר המושך אחריו את כלכלת ישראל ולכן אין לעצור את פעילות הענף.

אנו קוראים לחברים להמשיך ולהקפיד על הוראות הבריאות באתרי הבנייה ולינה של העובדים ולשמור על בריאות העובדים ותנאי שהייתם זו חובתנו המוסרית וזה המפתח לשמירה על המשך פעילות הענף.

ההתאחדות מפעילה סיירת סיוע במוקדי הלינה וכן פרסמה מידע בדבר רכישה ואספקה של מדי חום וציוד מגן אישי לעובדים.

אנו מודים לשרי הממשלה ובראשם שרת הבינוי והשיכון וצוות משרדה ומודים לגורמים המקצועיים שתמכו בעמדתנו לשמור על הפעילות בענף הבנייה והתשתיות ובהם משרד האוצר משרד הביטחון ונוספים. נמשיך לפעול כדי לתמוך בכם חברים, לסייע לאלה שיקלעו למצוקה ולפעול כדי להפחית ככל הניתן את הפגיעה בענף לאורך המשבר הזה ואחריו.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ מעמידה לשירותכם שירות קבלת אישור מפעל חיוני בענף הבניה והתשתיות שאותו אתם ועובדיכם תוכלו להציג באתר העבודה ובעת תנועה בדרך לעבודה או ממנה.

האישורים אינם נדרשים לעובדים פלשתינאים או זרים שלהם הונפקו אישורי עבודה ספציפיים בענף הבניה.