הסבר בנושא חלופת שקד – חקיקה מחליפה לתמ"א 38 - בוני הארץ : בוני הארץ

הסבר בנושא חלופת שקד - חקיקה מחליפה לתמ"א 38

עקרונות מרכזיים ברפורמה:
1. עידוד התחדשות עירונית במתווה הריסה ובניה מחדש – הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש שבו נמצא המבנה
הטעון חיזוק מעל פני הקרקע, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש אחרי הגדלתו מעל פני הקרקע, לא יעלה על 400% משטח הבנייה הכולל הקיים בהיתר של המבנה הטעון חיזוק, מעל פני הקרקע.
2. אפשרות גם למסלול של חיזוק ועיבוי מבנים – הגדלה של עד 200% משטח הבניה הכולל הקיים לבנייה של המבנה.
3. תוספת של 10% – 15% מזכויות הבניה לשימושים ציבוריים בקומת הקרקע.
4. תוספת שטחי בניה במתווה פינוי והריסה מחדש עד כ- 500% במתחמים של לפחות 3 בניינים הטעונים חיזוק.
5. העדפה מובנית להתחדשות עירונית ברמת המתחם על פני רמת הבניין.
6. מסלול רישוי מהיר – לאישור תכנית והיתר כשלב תכנוני אחד לאחר הפקדת תכנית ולפני האישור להפקדה.
7. יהיה ניתן להוציא היתר לתכנית במקביל גם במצב שהוגש ערר (למעט במצב שמדובר במצב בלתי הפיך).
8. שר הפנים, באישור ועדת הפנים רשאי לקבוע בצו שיעורים אחרים למקס' הגדלת השטח בהתאם לערכי הקרקע (שווי
כלכלי) במרחב התכנון והסיכון לרעידת אדמה (עד 450% , 500% או 550% בהריסה ובניה מחדש).
9. תכנית לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם לתיקון זה הינה בסמכות ועדה מקומית (ס' 62 א (ה 1 .))