הסדרת 'אמצעי גידור מיוחדים' באתרי בהם מתבצעות עבודות בנייה - בוני הארץ : בוני הארץ