צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי 2015 - בוני הארץ : בוני הארץ