הסמכת מחצבות בשטחי יהודה ושומרון על ידי מכון התקנים הישראלי - בוני הארץ : בוני הארץ

הסמכת מחצבות בשטחי יהודה ושומרון על ידי מכון התקנים

בעלי מחצבות נכבדים,

הנדון: הסמכת מחצבות על ידי מכון התקנים הישראלי

1. אנו שמחים לעדכן כי בחודשים האחרונים, פועל מכון התקנים הישראלי, בשיתוף פעולה מלא עם המינהל האזרחי,

על מנת להסמיך מחצבות הנמצאות בשטחי יהודה ושומרון, בהתאם לתקנים ישראליים, ולצרפם להיות חלק מלקוחות מכון התקנים המוסמכים לתו תקן.

חשוב לציין, כי על פי החוק 1 במדינת ישראל, מחצבה המספקת אגרגטים מינרליים לתוך שטחי מדינת ישראל חייבת לעמוד בתקן ישראלי (ת"י 3)