הסעת עובדים בנף הבניה – קווים מנחים  - בוני הארץ : בוני הארץ

הסעת עובדים בנף הבניה – קווים מנחים 

הנדון: הסעת עובדים בענף הבניה – קווים מנחים

עדכון זה מדגיש את מגבלת 2 נוסעים לכל היותר (כולל הנהג) ברכב פרטי/ רכב קטן. וכן מחדד כי שימוש ברכב הסעה ייעודי הינו בכפוף לקבלת אישור מראש מגורמי האכיפה/ החברה הוכרזה כמפעל חיוני בהתאם לחוק עבודה בחירום 

כללי

 1. ענף הבניה הוחרג והוגדר כענף חיוני למשק. במסגרת זו נקבע כי עובדי בניה שהם תושבי השטחים, ילונו בתחומי הקו הירוק. קווים מנחים להלנתם בתוך אתרי בניה, פורסמו על ידי מטה הבטיחות וניתן למצוא אותם באתר התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
 2. חלק גדול מהעובדים איננו לן באתרי בניה ולפיכך נדרש להסיעם ממקומות הלינה אל אתרי הבניה ובחזרה.

מטרה

 1. להנחות באשר לתנאי ההסעה של עובדים חיוניים תחת מגבלות מגפת הקורונה, לאור ההנחיות המפורטות במסמכים שבנדון.

קווים מנחים להסעת עובדים ברכב הסעה ייעודי

 1. קווים מנחים להסעה ברכב הסעה ייעודי (בכפוף לקבלת אישור מראש מגורמי האכיפה/ החברה הוכרזה כמפעל חיוני בהתאם לחוק עבודה בחירום)
 • א. אין לעלות להסעה עם חום ו/או מחלה נשימתית.
 • ב. יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם העלייה לרכב ההסעה.
 • ג. אין לשבת בשורת המושבים הצמודה לנהג.
 • ד. בכל שורת מושבים יישב אדם אחד במושב המרוחק ביותר מהנוסעים בשורות הסמוכות.
 • ה. בין נוסע לנוסע יש לשמור על כיסא אחד ריק.
 • ו. יש לנסוע בחלונות פתוחים.
 • ז. בעליה להסעה ובירידה מההסעה יש לשמור על מרחק של לפחות מטר בין נוסע לנוסע.
 • ח. יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות.
 • ט. לא ניתן להסיע יותר מעשרה נוסעים.
 • י. לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון.

מובהר כי ברכבים מהסוג שבו לא ניתן ליישם הלכה למעשה את ההנחיות הנ"ל, מספר הנוסעים יהיה קטן מ 10 מעשרה. למשל- במיניבוס/טרנזיט לא תתאפר הסעה של 10 נוסעים ומספר הנוסעים המרבי ייקבע על פי ובהתאם להנחיות הנ"ל.

 1. קווים מנחים להסעה ברכב שאיננו רכב הסעה ייעודי (רכב פרטי/ טנדר)
 • א. מספר נוסעים מרבי ברכב, {כולל הנהג) לא יעלה על 2 נוסעים.
 • ב. אין לעלות לרכב עם חום ו/או מחלה נשימתית.
 • ג. לא יישב נוסע במושב שליד הנהג..
 • ד. יש לנסוע בחלונות פתוחים.
 • ה. יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות.

 

סיכום

 1. מנהלים מתבקשים לתדרך את עובדיהם ולהעמיד אמצעי תחבורה המאפשרים עמידה במפורט בקווים מנחים אלה.

 

בברכה,

מהנדס מתי רביבי

מטה הבטיחות