הערכות לשילוב עובדים פלסטינים באתרי בניה (שגרת קורונה) 1.3 - בוני הארץ : בוני הארץ