תצהיר שמירת בריאות אישית - ערבית - בוני הארץ : בוני הארץ