הקלות חדשות: רכש דירה מקוון, מנגנוני תשלום מקלים לספקים, שחרור ערבויות וכלים נוספים להקלה על קבלני פיתוח - בוני הארץ : בוני הארץ

הקלות חדשות: רכש דירה מקוון, מנגנוני תשלום מקלים לספקים, שחרור ערבויות וכלים נוספים להקלה על קבלני פיתוח

לאחר עבודה מאומצת של ההתאחדות מול משרד הבינוי והשיכון, פרסם הבוקר המשרד שורה של החלטות אשר מטרתן להביא להקלה בתזרים המזומנים של עוסקים בענף ולקצר הליכים ביורוקרטיים, על מנת לאפשר להם המשך פעילות סדירה ככל הניתן. בין ההחלטות:

מנגנון תשלומי רכישת דירה ללא יציאה מהבית:

– הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מפרסם נייר עמדה ובו נקבע כי רוכשי דירה חדשה יכולים לבצע תשלומים ללא הגעה פיזית לבנק. נייר העמדה מפרט את התנאים הטכנולוגיים לביצוע הרכישה ללא נוכחות פיזית. עמדת הממונה מאפשרת לבנקים להקל על מגבלות הנוכחות כפי שמתחייבות מכוח חוק המכר.

הקלה במנגנוני התקשרות המשרד עם קבלני פיתוח:

– קבלנים לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות.

– תינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד.

– כמו כן, המשרד יעבור לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת. של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה    פשוט יותר על פי סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות.

כלל הצעדים עתידים להקל  על הקבלנים ולסייע לקיצור תהליכים משמעותי והמשך פעילות סדירה בענף.

בתחום התכנון:
– ישוחררו ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמת ויופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד.

– יוקדמו מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי.

הפעולות שנעשות ביחס למתכננים הן חלק מהמאמץ הממשלתי הכולל לסייע לעסקים בינוניים וקטנים .

רשם הקבלנים, ימשיך לפעול במתכונת שגרה ככל הניתן ויפעל באופן מקוון למתן רישום, סיווג וכדומה.

צעדים אלה מצטרפים לפעולות שנעשו במשרד בימים האחרונים בתחום השיווק  וההקלה על זכאי מחיר למשתכן. השבוע  הופץ סקר מקוון בקרב 1,500 זוכי התוכנית בכדי ללמוד על העדפותיהם בסוגיית בחירת דירות באמצעים מקוונים. זאת במטרה לתת מענה לזוכים ולקבלנים בתכנית מחיר למשתכן, שכנסי בחירת הדירות ותהליך שיוך הדירות שלהם נדחו.

בנוסף, התקבלה החלטה של שר האוצר ושרת הבינוי והשיכון על דחיית תשלומים למכרזי רמי,  ביום שלישי האחרון.

ניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ויו"ר אגף בניה חוזית ציין: "ענף הבנייה נמצא כיום , כמו כל המשק בתקופה מאתגרת, מרובת אי וודאות וסיכונים, יפה עשה משרד השיכון שנקט באמצעים יצירתיים בהובלת גדי מארק סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח במשרד על מנת לסייע גם לקבלני הפיתוח של המשרד. קבלני הפיתוח הם אלו שמבצעים היום את התשתיות לכל השכונות החדשות בארץ ובמשרד הבינו שאם הסקטור הזה יפגע היום יהיה קשה להתניע את הקמת השכונות ואכלוסן בתום המשבר. אנחנו קוראים היום למשרד האוצר, לחשב הכללי ולכל מזמיני העבודות שמפעילים היום קבלני ביצוע וקבלני תשתיות (משרדי הממשלה, חברות הממשלתיות, רשויות ותאגידים מקומיים) לרבות לסקטור הפרטי, לאמץ צעדים דומים כדי להקל על הקבלנים ולאפשר להם להמשיך בבניית הארץ כי קטר הנדל"ן זקוק היום לדלק על מנת לעזור ולהוציא את המשק מהמשבר שאליו נקלע".

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "חבילת הסיוע שגובשה בעבודת מטה של אגפי המשרד, נועדה להקל על רוכשי הדירות, הקבלנים והמתכננים. נקטנו בפעולות של הפחתת בירוקרטייה לאנשי המקצוע, הקדמת תשלומים שיוכלו לסייע בתקופה מאתגרת זו, ומתן מענה מלא מרחוק עבור רוכשי הדירות וביטול הצורך בהגעה פיזית לסניף הבנק. פתרונות אלו גובשו כמענה לחסמים המרכזיים שזוהו על ידי אנשי המשרד, ועלולים היו לעכב את התקדמות העבודות בשטח. אנו פועלים כל העת במטרה לאפשר את המשך תפקודו של הענף באופן מיטבי גם בתקופה זו, ונמשיך להעמיד מענים לכל האתגרים שיעמדו לפתחנו".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אלעזר במברגר : "המצב החריג בו אנו נמצאים כיום, מחייב אותנו לשינוי מחשבתי של ממש בכל הנוגע לעבודת קבלני הפיתוח והמתכננים הפועלים בשוק. בימים האחרונים עשינו מאמץ למיפוי הנושאים בהם אנו יכולים להקל על תנאי עבודתם, בצמצום דרישות ביורוקרטיות, בהקלה על תזרים המזומנים ובחסכון בזמן יקר, כדי לסייע לענף הבנייה לעבוד כסדרו. ההקלות יאפשר עבודה בשטח בטווחי זמן קצרים, מהירים ויעילים יותר עבור הפעילים בענף. בנוסף, אנו מציגים פתרון לקושי שעלה בימים האחרונים מצד רוכשי דירות, נוכח מציאות בה קיים קושי לבצע תשלום באופן פיזי בסניפי הבנקים".