התו הסגול בענף הבנייה (משרד הבריאות, 4.5.20) - בוני הארץ : בוני הארץ