התייקרות תשומות הבניה - מכתב מבקר המדינה - בוני הארץ : בוני הארץ

התייקרות תשומות הבניה – מכתב מבקר המדינה

לכבוד

מר מתניהו אנגלמן

מבקר המדינה

א.נ.,

הנדון: פנייה בדבר מסירת מידע לביקורת המדינה

התעלמות גופים ציבוריים מההתייקרויות המשמעותיות בענף הבנייה והעלייה הדרמטית במחירי מדד תשומות הבניה במכרזים של גופים ציבוריים

  1. התאחדות הקבלנים בוני הארץ (להלן: "ההתאחדות") הינה הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל, אשר מתוקף מעמדה, מייצגת, בין היתר, את הקבלנים החוזיים, הקבלנים הבונים וקבלני התשתיות, במגוון רחב של תחומי עיסוק. ההתאחדות אף מאגדת בתוכה את הארגונים המקומיים של הקבלנים והבונים בכל רחבי הארץ.
  2. כידוע, במהלך משבר הקורונה, נקטו הממשלות השונות צעדים מהותיים לצורך התמודדות עם המגפה, מה שהוביל להשבתה נרחבת של פעילויות שונות כגון בנייה, פיתוח תשתיות וטיסות בינלאומיות.
  3. עם החזרה לפעילות סדירה, נוצרו ביקושים גבוהים שגרמו בבת אחת לעליית מחירים קיצונית וחסרת תקדים של תשומות הבנייה, לרבות חומרי גלם כגון ברזל, עץ וכדומה.
  4. מלבד משבר הקורונה והשפעותיו חסרות התקדים על ענף הבנייה, התרחשו אירועים משמעותיים נוספים אשר גם תוצאותיהם לא מאחרות לבוא ויוצרות התייקרויות דרמטיות במשק בכללותו ובענף הבנייה בפרט: המלחמה המתרחשת באירופה; משבר התובלה העולמי; המשבר המקומי בנמלי ישראל; מאבק הסחר בין סין וארה"ב; העלאת התמלוגים על חומרי חציבה על ידי רמ"י. נראה כי ההתייקרויות שנוצרו כתוצאה מכל אלה, עתידות ללוות אותנו למשך תקופה ארוכה, שכן לא נראה באופק כל פתרון מדיני ממשי.
  5. לשם ההמחשה, נבהיר כי בהתאם לנתוני הלמ"ס, בשנת 2021 עלו מחירי הברזל בכ-4%, מחירי האספלט בכ-13.5% ומחירי בטון מובא עלו בכ-3.5% (כאשר עליה נוספת של 6.6% התרחשה בינואר 2022).
  6. על אף האמור, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים בוחרים להתעלם, כך ממש, מההתייקרויות המשמעותיות בענף הבנייה ומהעלייה הדרמטית במחירי מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וקובעים מחירונים ומנגנוני הצמדה בלתי ריאליים במכרזים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות המתפרסמים על ידם. לרוב, ובעיקר במסגרת השלטון המקומי, אף נקבע כי לא תהיה הצמדה כלל.